Národopisné sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

Kdo jsme    Program    Historie a současnost    Osobnosti     Archiv    Odkazy    Kontakty    Aktuálně    Výzva ke spolupráci

 

Aktualizováno 25.1.2013

 

 Národopisné sdružení je zájmový klub, který působí v Českých Budějovicích již přes 80 let.

Jako zájmový klub byl založen v r.1925.

 Sdružuje lidové řemeslníky, členy folklórních souborů, pamětníky, sběratele a zájemce o národopis vůbec.

 Schází se 2x měsíčně v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích od 17,OO hod., není - li uvedeno jinak.

 Spolupracuje s oddělením společenských věd Jihočeského muzea,  národopisným odd. Národního muzea v Praze, Městským muzeem v Týně nad Vltavou, Muzeem Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, Muzeem Judr. O. Kudrny v Netolicích, Galerií A.S. v Táboře, Jihočeským folklórním sdružením v Kovářově, dále s lidovými tvůrci, folkloristy, národopisci a podobně zaměřenými organizacemi a sdruženími v republice.

 

      

 

    2x měsíčně pořádá akce pro zájemce o jihočeský národopis

            1x měsíčně pořádá odbornou přednášku
            1x měsíčně pořádá praktickou lekci

    Vyhledává pamětníky a zaznamenává jejich vzpomínky

    Obohacuje národopisný archiv Jihočeského muzea

    Své znalostí a zkušeností poskytuje odborným pracovištím,
            badatelům, studentům, sdělovacím prostředkům a filmařům

    Aktivně spolupracuje při přípravě a realizaci národopisných
            výstav, zajišťuje předvádění ukázek lidových řemesel

    Působí jako poradní centrum pro zájemce o národopis

    Spolupracuje s národopisci po celé republice         

    Členové vystupují jako lektoři v odborných kurzech