Vážení kolegové a kolegyně, zasíláme Vám harmonogram schůzek na první pololetí roku 2013. Schůzky se konají v sobotu od 9°° do 12°° hodin. Přednášky začínají v 10°° hodin. 26. 1. 2013 Zdeněk Kletečka: Příroda Maroka a Západní Sahary. 16. 2. 2013 RNDr. Jiří Řehounek s asistencí Františka M. Grycze a Zdeňka Kletečky: Cep II – pískovna pro biodiverzitu. 9. 3. 2013 Doc. Dr. Jaroslav Boháč DrSc: Historie entomologie na konci minulého století a současný stav. Pozor změna!! SCHŮZKY SE KONAJÍ V BUDOVĚ STAVOUNIONU (POZEMNÍCH STAVEB),ŽIŽKOVA 12, Č. B. v 6 patře. (č. tel.775 250 653). Mám jednu prosbu, v současné době dávám dohromady faunistiku čeledi Lucanidae v jižních Čechách. Pokud máte nějaké údaje, sdělte to na adresu: Z.Kletecka@seznam.cz, nebo do Jihočeského muzea. Děkuji. Těšíme se na Vaši účast. Za Jihočeskou pobočku Čes. spol. entomol. a Entomologický klub JčM Doc. Dr. Jaroslav Boháč DrSc.

Entomologický klub Jihočeského muzea-Jihočeská pobočka České společnosti entomologické (ČSE) je dobrovolné sdružení občanů, kteří se zajímají o entomologii případně o další navazující přírodovědecké obory...

Tito zájemci se sdružují za účelem získávání a šíření nových vědeckých a odborných poznatků v entomologii. Spolupracují spolu v poznávání, ochraně a studiu hmyzu v jižních Čechách.

Hlavním cílem Entomologického klubu-pobočky ČSE je podporovat a rozvíjet vzájemné kontakty mezi jihočeskými entomology a koordinovat aktivity členů v entomologickém výzkumu jižních Čech. Klub je sdružení otevřené všem a najdeme zde jak profesionální entomology, tak i amatéry.

Sídlem klubu je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Členství v Entomologickém klubu Jihočeského muzea a Jihočeské pobočce ČSE přináší svým členům informace o tom, co se v entomologii v jižních Čechách děje. Navazují se zde především osobní kontakty mezi entomology, probíhá zde výměna zkušeností a informací. Členové se setkávají pravidelně 6 x ročně od října do března na přednáškách v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích, případně i na dalších akcích.

Členové Entomologického klubu Jihočeského entomologického klubu - pobočky ČSE se podílejí také na některých aktivitách České společnosti entomologické (ČSE) s celostátní působností.ČSE pořádá národní a mezinárodní konference, semináře, sympózia a jiné odborné akce a v neposlední řadě propaguje i výsledky entomologického výzkumu. Vydává časopis Klapalekiana. Roční příspěvek je v současné době 350,- Kč. Všem členům ČSE je zasílán časopis Klapalekiana (4 čísla ročně) a Zpravodaj ČSE (1x ročně). Členem Entomologického klubu Jihočeského muzea - jihočeské pobočky ČSE se můžete stát vyplněním přihlášky, kterou můžete získat u entomologa Jihočeského muzea nebo na adrese Jihočeského muzea.

 

< zpět