Katalog periodik

Soupis vázaných ročníků novin a časopisů (stav k 31. 12. 2010).

Záznamy jsou řazeny abecedně podle prvního slova názvu periodika.  Pod názvem periodika jsou uvedeny roky vydání, která jsou ve fondu Jihočeského muzea. Velké písmeno N za rokem vydání značí neúplný ročník.

Periodika se půjčují prezenčně v knihovně Jihočeského muzea, poskytujeme kopie článků – viz Ceník služeb.

1 A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

 

Der ACKERMANN AUS BÖHMEN

1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938


ACTA CURIAE EPISCOPALIS BOHEMO-BUDVIC.

1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,
1944, 1945, 1946 


ACTA ET STATUTA

1872


ACTA ECOLOGICA

1983


ACTA ENTOMOLOGICA BOHEMOSLOVACA

1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992


ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

39/1977, 40/1981, 41/1983, 42/1987, 43/1990, 44/1995

supplementa  2/1951, 4/1957, 5/1964, 6/1974, 7/I/1976, 8/1977

ACTA FAUNISTICA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

1-3/1956-1958, 4-6/1959-1960, 12/supp. 2/1966, 13/1968


ACTA FAUNISTICA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE

7/1961, 8/1962, 9/1963, 10/1964, 11/1965, 14/1971, 15/1974, 16/1980


ACTA SCIENTIARUM NATURA LIUM ACADEMIAE SCIENTI ARUM BOHEMICAE BRNO

1996, 1997


ACTA SOCIETATIS ZOOLOGICAE BOHEMOSLOVACAE

1990, 1991, 1992, 1993/č.1, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008


ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - GEOLOGICA

1976/č.1,2; 1978/č.1-2; 1981/č.3; 1983; 1984/č.1,4; 1985/č.3,4; 1986; 1987/č.1,2


AGRÁRNÍ ARCHIV

roč. 2/1915, 1916, 1917, 1919


AGRONOMISCHE ZEITUNG

1848


AHOJ BUDĚJOVICE

2007, 2008, 2009/N, 2010/N 


AKTUALITY ZE ŽIVOTA ČKYNĚ

1987/N, 1988. 1989, 1990


ALGEMEINE ZEITUNG 1848, 1849


ALPENLÄNDISCHE BAUERNZEITUNG

1914


Die ALTERTHÜMER UNSERES HEIDNISCHEN VORZEIT

1858, 1881, 1896, 1900


AMATÉRSKÁ SCÉNA

1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995


ANEŽKA

1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911,
1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1921, 1922, 1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1940/N 


ANTIQUE

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004/č.1,2


ANTIQUITAETEN ZEITUNG Zentral Organ Sammlewessen…. Stuttgart

1893-1894, 1895-1896, 1897-1898, 1899, 1900-1901, 1902-1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930/roč. 38/


ANTURUS

1994, 1995, 1996


ANZEIGER AUS DEM SÜDLICHEN BÖHMEN

1853, 1854, 1855, 1856, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872  


ANZEIGER DES GERMANISCHEN NATIONALMUZEUMS

1884-1886, 1887-1889, 1890, 1893-1895, 1902-1909, 1910-1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921


ANZEIGER FÜR KUNDE DEUTSCHEN VORZEIT

roč. 14 r. 1879-1880 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873-1874, 1875-1876, 1877-1878, 1881


ARBEITS- UND FORSCHUNGSBERICHTE ZUR SÄCHSISCHEN BODENDENKMALPFLEGE (Landesmuseum Dresden)

5/1956, 6/1957, 22/1977, 23/1979, 24-25/1982, 26/1983, 27-28/1984, 29/1985, 46/2004


ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY

1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 


ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V JIŽNÍCH ĆECHÁCH

1/1983, 2/1985, 3/1986, 4/1987, 5/1988, 6/1989, 7/1990, 8/1993, 9/1996, 10/1997, 11/1998, 12/1999, 13/2000, 14/2001, 15/2002, 16/2003, 17/2004, 18/2005, 19/2006, 20/2007, 21/2008, 22/2009, 23/2010
Supplementum 1, 2, 3, 4, 5, 6


ARCHITEKT SIA

roč. 26/1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944


ARCHITEKTONISCHES SKIZZENBUCH

1869, 1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885


ARCHITEKTURA

1939, 1940, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962/roč.24/, 1963, 1964, 1965, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990


ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GEBRAUCHS Leipzig, Vrlg. des deutch. Buchwerbw

1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1938, 1939, 1940, 1941


ARCHIV PRO BÁDÁNÍ O ŽIVOTĚ A SPISECH J. A. KOMENSKÉHO

1910, 1912, 1913, 1914, 1924, 1925, 1927, 1930, 1932, 1938


ARCHIVES DU MUSÉUM

1932


ARCHIVNÍ ČASOPIS

1951/N, 1952/N, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Rejstřík 1966-1980, 1981-1995, 1996-2005


ARCHIVNÍ ZPRÁVY ČSAV

1970


ART & ANTIQUES

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 


ART ET DÉCORATION

1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937


ARTIA

1993


ATOM

1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989


AUKČNÍ KATALOG

1979