Publikace jihočeské pobočky ČBS

Spolky a klubyJihočeská pobočka České botanické společnostiPublikace

Publikace jihočeské pobočky ČBS

Výběr publikací, na kterých se podíleli členové a spolupracovníci jihočeské pobočky ČBS. Seznam botanických článků publikovaných ve Sborníku Jihočeského muzea od roku 1975 do roku 2010 je ke stažení zde.

 • Lepší M. & Lepší P. [red.] (2016): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 56: 5–35.
 • Lepší M. & Lepší P. [red.] (2015): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXI. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 55: 13–28.
 • Lepší M. & Lepší P. [red.] (2014): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 54: 101–121.
 • Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2014): Atlas map obsazenosti fytochorionů ohrožených druhů květeny jižní části Čech. – Jihočeská pobočka ČBS, 802 map.
 • Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.
 • Lepší M. & Lepší P. (red.) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 53: 70-85.
 • Lepší M. & Lepší P. (red.) (2012): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 52: 34-48.
 • Lepší M. & Lepší P. (red.) (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVII. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 51: 73-88.
 • Soukup M., Štech M., Paulič R. et Chán V. (2010): Rozšíření ovsíře lučního - Avenula pratensis (L.) Dumort. - v jižní části Čech. - Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 50: 105-114.
 • Lepší M. & Lepší P. (red.) (2010): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 50: 75-96.
 • Lepší M. & Lepší P. (red.) (2009): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 49: 59-75.
 • Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2008): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48: 89-107.
 • Štech M. Chán V, Lepší M., Lepší P., Paulič R., Rektoris L. et Soukup M. (2008): Černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum L.) v jižních Čechách. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48: 123-129.
 • Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2007): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47: 91-104.
 • Lepší M., Lepší P., Boublík K, Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci Staré obory u Hluboké nad Vltavou (jižní Čechy). – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47: 127-135.
 • Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně Středního Povltaví – skal u Orlíka nad Vltavou. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47: 117-125.
 • Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2006): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 46: 125-136.
 • Lepší M., Lepší P., Štech M., Boublík K. & Půbal D. (2006): Ostřice převislá (Carex pendula) v jižních Čechách. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 46: 113-118.
 • Chán V., Trávníček B. & Žíla V. (2006): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech III. (se 6 novými druhy pro květenu České republiky). – Zprávy Čes. Bot. Spol. 41: 45-120.
 • Lepší M., Lepší P. & Štech M. (eds.) (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1. – 7. 7. 2001). – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40(příloha 2): 71-135.
 • Štech M. (red.) (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2. – 9. 7. 1988). – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40(příloha 2): 3-70.
 • Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI, Sborn. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 45: 167-176.
 • Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40(příloha 2): 137-160.
 • Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K., Doležal P., Ekrt L., Hofhanzlová E., Lepší M., Lippl L., Štech M., Švarc J. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta rerum naturalium 1: 17-44.
 • Anonymus (2004): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech X. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 44: 76-80.
 • Anonymus (2003): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 43: 106-110.
 • Chán V., Lepší M. & Štech M. (2002): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 42: 111-118.
 • Chán V., Štech M. & Žíla V. (2001): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. II. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 35 (2000): 145-168.
 • Chán V., Lepší M., Lepší P., Štech M. & Vydrová A. (2001): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VII. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 41: 87-89.
 • Chán V., Štech M. & Vydrová A. (2000): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VI. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 40: 20-22.
 • Skalický V. & Štech M. (eds) (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. – Ed. Česká botanická společnost, Praha, 70 p.
 • Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, 16: 1-284.
 • Chán V., Štech M. & Vydrová A. (red.) (1999): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 39: 56-58.
 • Chán V., Štech M. & Vydrová A. (red.) (1998): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IV. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 38: 45-46.
 • Chán V., Štech M. & Vydrová A. (red.) (1997): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech III. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 37: 24-26.
 • Chán V., Štech M. & Vydrová A. (red.) (1996a): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech II. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 36(1996/2): 114-115.
 • Chán V., Štech M. & Vydrová A. (red.) (1996b): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 36(1996/1): 85-87.
 • Chán V., Štech M. & Žíla V. (1995): Příspěvek k rozšíření druhů rodu Taraxacum v jižní části Čech. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 97-106.
 • Skalický V., Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. – Sborn. Záp. Muz. – Přír., Plzeň, 36: 1-132.
 • Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1977): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 13 (1973), suppl. 2: 45-113.
 • Chán V., Kaisler J., Kurka R. Slaba R. & Vaněček J. (1976): Floristický materiál ke květeně Pacovska. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 18: 1-19.
 • Anonymus (1972): Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 12 (suppl. 3): 37-70.
 • Chán V., Hejný S., Moravec J., Slaba R. & Štěpán J. (1971): Příspěvek ke květeně východního Podbrdska. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 11: 69-106.
 • Anonymus (1968): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech. III. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 8: 65-92.
 • Anonymus (1967): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech. II. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 7: 21-51.
 • Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech. I. – Sbor. Jihoč. Muz. Čes. Bud., Přír. Vědy 6: 37-70.
 • Skalický V., Hartl J., Chán V., Machovec F., Toman J. & Vaněček J. (1961): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. – Preslia, Praha, 33: 154-196.

 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí