Vápnomilné houby v jižních Čechách

Spolky a klubyMykologický klubFotogalerieVápnomilné houby

Vápnomilné houby v jižních Čechách

Většina vápnomilných druhů hub je v rámci jihočeského regionu vzácná. Je to dáno hlavně převládajícím podložím, které ve valné většině tvoří kyselé vyvřeliny, metamorfity i sedimenty. Částečně to také souvisí faktem, že řada těchto druhů je zároveň více či méně teplomilná, přičemž velká část jižních Čech leží v chladnějších oblastech - vyšších nadmořských výškách (Šumava, Novohradské hory, Vysočina). Většina nálezů pochází z izolovaných lokalit, mnohé z nich byly v minulosti ovlivněné těžbou vápence, případně na něj vázaných nerostných surovin. V současnosti je další devastaci řady lokalit předcházeno zákonnou ochranou (Strakonické vápence, Vyšenské kopce, Muckovské vápencové lomy, Opolenec, Chýnovské vápence), některé se ale nacházejí mimo rezervace (zaniklé vápencové a erlanové lomy na Českobudějovicku, okolí Černé v Pošumaví a Českého Krumlova).

Specifickým typem jsou synantropní stanoviště a jiná prostředí, do kterých se vápník dostal činností člověka. Jeho zdrojem jsou často stavební materiály nebo hotové stavby, ze kterých se postupně vyplavuje. Díky tomu lze některé taxony najít i v městské zástavbě nebo na dalších stanovištích, která nejsou příliš blízká jejich přirozenému prostředí. Činností člověka vznikly i lokality v oblasti Rudolfovského rudního revíru, kde v době od 14. do 18. století fungovalo kolem 200 dolů, jejichž hlušina - často s obsahem karbonátů vápníku (vápenec, dolomitický vápenec, ankerit aj.) - byla rozvážena po okolí a později i částečně zalesněna.

Nakonec se některé druhy vyskytují na stanovištích, kde k tomu chybí zjevná příčina (potenciální zdroj vápníku). Jde především o hráze několika rybníků a izolované lesní oblasti, především v okolí Hluboké nad Vltavou.


Následující galerie obsahuje vápnomilné houby ve volnějším pojetí. U některých druhů je vazba na vápník či alkalické podloží užší, u jiných lze předpokládat pouze nepřímou závislost - vápník snad funguje jako regulátor přítomnosti látek, které jsou pro houbu toxické nebo naopak nezbytné. Takové druhy se při splnění potřebných podmínek mohou vyskytovat i mimo alkalické podloží. Striktní rozlišení je proto obtížné, případně nemožné, čemuž odpovídá bohatá názorová pestrost na závislost některých druhů na charakteru podloží. Zastoupeny jsou proto i taxony na jejichž případnou vazbu na vápenec existují velmi odlišné názory - takové jsou označené symbolem otazníku.

Lupenaté

bedla Bucknallova
(Cystolepiota bucknallii)
Červený seznam: EN
Červená kniha: I

bedla Grangeova
(Lepiota grangei)
Červený seznam: EN

bedla polonahá
(Cystolepiota seminuda)
v jižních Čechách nehojná

čirůvka běložlutavá
(Tricholoma pseudoalbum)
šířící se druh

čirůvka oranžová
(Tricholoma aurantium)
vzácná

čirůvka žabí
(Tricholoma bufonium)
velmi vzácná

holubinka broskvová
(Russula persicina)
Červený seznam: VU

holubinka citlivá
(Russula luteotacta)
Červený seznam: NT

holubinka habrová
(Russula carpini)
Červený seznam: NT

holubinka zlatá
(Russula aurea)
v jižních Čechách nehojná

holubinka skvrnitá
(Russula maculata)
Červený seznam: VU

holubinka ostrolupenná
(Russula acrifolia)
v jižních Čechách roztroušeně

pavučinec hnědofialový
(Cortinarius balteatocumatilis)
Červený seznam: VU

pavučinec hnědoolivový
(Cortinarius rufoolivaceus)
v jižných Čechách vzácný

pavučinec šedomodravý
(Cortinarius dionysae)
Červený seznam: EN
Červená kniha: V

pavučinec nevroubený
(Cortinarius collocandoides)
Červený seznam: DD

pavučinec zlatohnědý
(Cortinarius percomis)
Červený seznam: DD

pavučinec zlatooranžový
(Cortinarius aureofulvus)
Červený seznam: DD

pavučinec žlutoslizký
(Cortinarius aureopulverulentus)

pavučinec žlutozelený
(Cortinarius venetus)

pavučinec různý
(Cortinarius varius)

penízovka věštecká
(Gymnopus hariolorum)
v jižních Čechách nehojná

ryzec borový (pravý)
(Lactarius deliciosus)
v jižních Čechách vzácný

ryzec lososový
(Lactarius salmonicolor)
Červený seznam: VU

ryzec polokrvomléčný
(Lactarius semisanguifluus)
Červený seznam: DD

ryzec citronový
(Lactarius citriolens)
Červený seznam: EN

ryzec žlutavý
(Lactarius flavidus)
v jižních Čechách vzácný

ryzec jablečný
(Lactarius evosmus)
Červený seznam: CR

ryzec krátkonohý
(Lactarius acerrimus)
v jižních Čechách nehojný

ryzec pásovaný (kruhatý)
(Lactarius zonarius)
Červený seznam VU

ryzec ďubkovaný
(Lactarius scrobiculatus)
nehojný

ryzec bledý
(Lactarius pallidus)
v jižních Čechách nehojný

ryzec světlý
(Lactarius azonites)
nehojný

ryzec ostrý
(Lactarius acris)
Červený seznam: EN

ryzec hnědočervený
(Lactarius badiosanguineus)
Červený seznam. EN

ryzec oranžově hnědý
(Lactarius fulvissimus)
v jižních Čechách vzácný

strmělka štěničná
(Clitocybe sinopica)
nehojná

šťavnatka drvopleňová
(Hygrophorus cossus)
v jižních Čechách velmi vzácná

šťavnatka slonovinová
(Hygrophorus eburneus)
nehojná

šťavnatka Hedrychova
(Hygrophorus hedrychii)
Červený seznam: EN

vláknice Bongardova
(Inocybe bongardii)
v jižních Čechách vzácná

vláknice rybovonná
(Inocybe pisciodora)
nehojná

vláknice Bresadolova
(Inocybe bresadolae)
Červený seznam: DD

vláknice Godeyova
(Inocybe godeyi)
v jižních Čechách vzácná

vláknice hořkomandlová
(Inocybe hirtella)
Červený seznam: DD

vláknice začervenalá
(Inocybe erubescens)
v jižních Čechách nehojná

vláknice jurská
(Inocybe adequata)
Červený seznam: EN

vláknice jablečná
(Inocybe fraudans)
Červený seznam: VU

voskovka stálá
(Hygrocybe acutoconica s. s.)
v jižních Čechách vzácná

voskovka vápnomilná
(Hygrocybe calciphila)
v jižních Čechách vzácná

voskovka granátová
(Hygrocybe punicea)
Červený seznam: EN
navržena k ochraně

závojenka rýhovaná
(Entoloma longistriatum)
v jižních Čechách vzácná

závojenka olovová
(Entoloma sinuatum)
v jižních Čechách velmi vzácná

závojenka plavozelenavá
(Entoloma incanum)
Červený seznam: EN

Hřibovité

hřib koloděj
(Suillellus luridus)

hřib nachový
(Rubroboletus rhodoxanthus)
Červený seznam: CR
navržený k ochraně

hřib satan
(Rubroletus satanas)
Červený seznam: VU

hřib Fechtnerův
(Butyriboletus fechtneri)
Červený seznam: EN
Červená kniha: V
zákonem chráněný

hřib skvrnitý
(Hemileccinum depilatum)
Červený seznam: VU

kozák topolový
(Leccinum duriusculum)
Červená kniha: R

Askomycety

kališník běločerný (chřapáč kalíškovitý)
(Helvella leucomelaena)
Červený seznam: EN

chřapáč podobný
(Helvella confusa)
v jižních Čechách vzácný

kališník žebernatý
(Helvella costifera)
Červený seznam: CR

chřapáč Quéletův
(Helvella queletii)
Červený seznam: VU

stopečka chlupatá
(Helvella fibrosa)
Červený seznam: CR

stopečka pýřitá
(Helvella macropus)
nehojná

smrž jedlý
(Morchella vulgaris)
v jižních Čechách vzácný

smrž obecný
(Morchella esculenta)
v jižních Čechách nehojný

baňka velkokališná
(Sarcosphaera coronaria)
Červený seznam: EN

hrobenka pískomilná
(Geopora arenicola)
v jižních Čechách vzácná

hrobenka jelení
(Geopora cervina compl.)
v jižních Čechách vzácná

ouško kožové
(Otidea alutacea compl.)
v jižních Čechách roztroušeně

ouško zvrásnělé (žlutočíška zvrásnělá)
(Otidea /Flavoscypha/ phlebophora)
velmi vzácné

ouško menší
(Otidea minor)
velmi vzácné

řasnatka Michelova
(Peziza michelii)
nehojná

řasnatka modromléčná
(Peziza saniosa)
Červený seznam: CR

řasnatka síromléčná
(Peziza succosa)
Červený seznam: EN

zvonkovka žlutavá
(Tarzetta catinus)
Červený seznam: VU

Břichatkovité

hvězdák vlhkoměrný
(Astraeus hygrometricus)
v jižních Čechách vzácný

hvězdovka trojitá
(Geastrum triplex)
nehojná

rozpuklec hruškovitý
(Phallogaster saccatus)
Červená kniha: E

 

 

Ježaté a stročkovcotvaré

kuřátka lososová
(Ramaria subbotrytis)
Červený seznam: EN

kyj žlutotemenný
(Clavariadelphus xanthocephalus)
Červený seznam: DD

lošákovec hnědooranžový
(Hydnellum auratile / aurantiacum em. Otto)
Červený seznam: CR

 

 

Autoři fotografií: M. Beran, J. Burel, J. Holec, J. Janda, M. Klimeš, J. Novotný, L. Opat, V. Pravda, J. Souček (jméno autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)
pozn.: snímky B. fechtneri a R. satanas nepocházejí z Jihočeského kraje


Literatura
  • BERAN, Miroslav; HOLEC, Jan. Přehled hub střední Evropy. Ilustrace Bielich. Praha : Academia, 2012. 624 s. ISBN 978-80-200-2077-2
  • BIBER, Jaroslav. Příspěvek k poznání ekologie kačenky české - Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. In HLAVÁČEK, Jiří. Časopis československých houbařů. Praha : Československá mykologická společnost, 1979. Ročník LVI, s. 100-104
  • HAGARA, Ladislav. Ottova encyklopedie hub. Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7451-407-4
  • HOLEC, Jan; BERAN, Miroslav. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Praha: Příroda, 2006
  • KOTLABA, František a kolektiv. Červená kniha 4: ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Bratislava : Príroda, 1995. 220 s. ISBN 80-07-00735-0
  • MIKŠÍK, Michal. Poznáváme jarní houby. Praha : Grada, 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4403-2
  • PAPOUŠEK, Tomáš; BERAN, Miroslav, a kol. Velký fotoatlas hub z jižních Čech. 2. vyd. Praha : Josef Posekaný, 2010. ISBN 978-80-254-5908-9
  • SOCHA, Radomír a kol. Holubinky. Praha : Academia, 2011. 520 s. ISBN 978-80-200-1993-6
  • ŠUTARA, Josef; MIKŠÍK, Michal; JANDA, Václav. Hřibovité houby. Praha : Academia, 2009. 294 s. ISBN 978-80-200-1717-8

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí

Nejbližší akce

4.2.2019

Výroční schůze MK JčM

Edukační sál JčM
4.3.2019

Schůze MK JčM

Edukační sál JčM
1.4.2019

Schůze MK JčM

Edukační sál JčM