Vápnomilné houby v jižních Čechách

Spolky a klubyMykologický klubFotogalerieVápnomilné houby

Vápnomilné houby v jižních Čechách

Prakticky všechny vápnomilné druhy hub jsou v rámci jihočeského regionu vzácné. Je to dáno hlavně převládajícím podložím, které ve valné většině tvoří kyselé vyvřeliny, metamorfity i sedimenty. Částečně to také souvisí faktem, že řada těchto druhů je zároveň více či méně teplomilná, přičemž velká část jižních Čech leží v chladnějších oblastech - vyšších nadmořských výškách (Šumava, Novohradské hory, Vysočina). Většina nálezů pochází z izolovaných lokalit, mnohé z nich byly v minulosti ovlivněné těžbou vápence, případně na něj vázaných nerostných surovin. V současnosti je další devastaci řady lokalit předcházeno zákonnou ochranou (Strakonické vápence, Vyšenské kopce, Muckovské vápencové lomy, Opolenec, Chýnovské vápence), některé se ale nacházejí mimo rezervace (zaniklé vápencové a erlanové lomy na Českobudějovicku, okolí Černé v Pošumaví a Českého Krumlova).

Specifickým typem jsou synantropní stanoviště a jiná prostředí, do kterých se vápník dostal činností člověka. Jeho zdrojem jsou často stavební materiály nebo hotové stavby, ze kterých se postupně vyplavuje. Díky tomu lze některé taxony najít i v městské zástavbě nebo na dalších stanovištích, která nejsou příliš blízká jejich přirozenému prostředí. Činností člověka vznikly i lokality v oblasti Rudolfovského rudního revíru, kde v době od 14. do 18. století fungovalo kolem 200 dolů, jejichž hlušina - často s obsahem karbonátů vápníku (vápenec, dolomitický vápenec, ankerit aj.) - byla rozvážena po okolí a později i částečně zalesněna.

Nakonec se některé druhy vyskytují na stanovištích, kde k tomu chybí zjevná příčina (potenciální zdroj vápníku). Jde především o hráze několika rybníků a izolované lesní oblasti, především v okolí Hluboké nad Vltavou.


Následující galerie obsahuje vápnomilné houby ve volnějším pojetí. U některých druhů je vazba na vápník či alkalické podloží užší, u jiných lze předpokládat pouze nepřímou závislost - vápník snad funguje jako regulátor přítomnosti látek, které jsou pro houbu toxické nebo naopak nezbytné. Takové druhy se při splnění potřebných podmínek mohou vyskytovat i mimo alkalické podloží. Striktní rozlišení je proto obtížné, případně nemožné, čemuž odpovídá bohatá názorová pestrost na závislost některých druhů na charakteru podloží. Zastoupeny jsou proto i taxony na jejichž případnou vazbu na vápenec existují velmi odlišné názory - takové jsou označené symbolem otazníku.

Lupenaté

bedla Bucknallova
(Cystolepiota bucknallii)
Červený seznam [EN]
Červená kniha [I]

bedla Grangeova
(Lepiota grangei)
Červený seznam [EN]

bedla polonahá
(Cystolepiota seminuda)
v jižních Čechách nehojná

čirůvka běložlutavá
(Tricholoma pseudoalbum)
šířící se druh

čirůvka oranžová
(Tricholoma aurantium)
vzácná

čirůvka žabí
(Tricholoma bufonium)
velmi vzácná

holubinka broskvová
(Russula persicina)
Červený seznam [VU]

holubinka citlivá
(Russula luteotacta)
Červený seznam [NT]

holubinka habrová
(Russula carpini)
Červený seznam [NT]

holubinka zlatá
(Russula aurea)
v jižních Čechách nehojná

pavučinec hnědofialový
(Cortinarius balteatocumatilis)
Červený seznam [VU]

pavučinec hnědoolivový
(Cortinarius rufoolivaceus)
v jižných Čechách vzácný

pavučinec šedomodravý
(Cortinarius dionysae)
Červený seznam [EN]
Červená kniha [V]

pavučinec nevroubený
(Cortinarius collocandoides)
Červený seznam [DD]

pavučinec různý
(Cortinarius varius)
Červený seznam [EN]

penízovka věštecká
(Gymnopus hariolorum)
v jižních Čechách nehojná

ryzec borový (pravý)
(Lactarius deliciosus)
v jižních Čechách vzácný

ryzec lososový
(Lactarius salmonicolor)
Červený seznam [VU]

ryzec krátkonohý
(Lactarius acerrimus)
nehojný

ryzec pásovaný (kruhatý)
(Lactarius zonarius)
Červený seznam [VU]

ryzec světlý
(Lactarius azonites)
nehojný

ryzec ostrý
(Lactarius acris)
Červený seznam [EN]

ryzec kroužkatý (habrový)
(Lactarius circelatus)
v jižních Čechách vzácný

ryzec oranžově hnědý
(Lactarius fulvissimus)
v jižních Čechách vzácný

strmělka štěničná
(Clitocybe sinopica)
nehojná

šťavnatka drvopleňová
(Hygrophorus cossus)
v jižních Čechách velmi vzácná

šťavnatka slonovinová
(Hygrophorus eburneus)
nehojná

šťavnatka Hedrychova
(Hygrophorus hedrychii)
Červený seznam [EN]

vláknice Bongardova
(Inocybe bongardii)
v jižních Čechách vzácná

vláknice (Bongardova) rybovonná
(Inocybe bongardii var. pisciodora)
nehojná

vláknice Bresadolova
(Inocybe bresadolae)
Červený seznam [DD]

vláknice Godeyova
(Inocybe godeyi)
v jižních Čechách vzácná

vláknice hořkomandlová
(Inocybe hirtella)
Červený seznam [DD]

vláknice začervenalá
(Inocybe erubescens)
v jižních Čechách vzácná

voskovka stálá
(Hygrocybe acutoconica)
Červený seznam [DD]

voskovka vápnomilná
(Hygrocybe calciphila)
v jižních Čechách vzácná

závojenka olovová
(Entoloma sinuatum)
v jižních Čechách velmi vzácná

závojenka plavozelenavá
(Entoloma incanum)
Červený seznam [EN]

závojenka rýhovaná
(Entoloma longistriatum)
v jižních Čechách vzácná

 

 

Hřibovité

hřib koloděj
(Boletus luridus)

hřib nachový
(Boletus rhodoxanthus)
Červený seznam [CR]
navržený k ochraně

hřib satan
(Boletus satanas)
Červený seznam [VU]
navržený k ochraně

hřib Fechtnerův
(Butyriboletus fechtneri)
Červený seznam [EN]
Červená kniha [V]

hřib skvrnitý
(Hemileccinum depilatum)
Červený seznam [VU]

kozák topolový
(Leccinum duriusculum)
Červená kniha [R]

Askomycety

kališník běločerný (chřapáč kalíškovitý)
(Helvella leucomelaena)
Červený seznam [EN]

chřapáč podobný
(Helvella confusa)
v jižních Čechách vzácný

kališník žebernatý
(Helvella costifera)
Červený seznam [CR]

chřapáč Quéletův
(Helvella queletii)
Červený seznam [VU]

smrž jedlý
(Morchella vulgaris)
v jižních Čechách vzácný

smrž obecný
(Morchella esculenta)
v jižních Čechách vzácný

baňka velkokališná
(Sarcosphaera coronaria)
Červený seznam [EN]

hrobenka pískomilná
(Geopora arenicola)
v jižních Čechách velmi vzácná

krasočíška žlutá
(Caloscypha fulgens)
Červený seznam [EN]

ouško zvrásnělé (žlutočíška zvrásnělá)
(Otidea /Flavoscypha/ phlebophora)
velmi vzácné

ouško kožové
(Otidea alutacea)
v jižních Čechách vzácné

řasnatka Michelova
(Peziza michelii)
nehojná

řasnatka modromléčná
(Peziza saniosa)
Červený seznam [CR]

řasnatka síromléčná
(Peziza succosa)
Červený seznam [EN]

zvoneček alpský
(Geopyxis alpina cf.)
velmi vzácný

zvonkovka žlutavá
(Tarzetta catinus)
Červený seznam [VU]

Břichatkovité

hvězdák vlhkoměrný
(Astraeus hygrometricus)
v jižních Čechách vzácný

hvězdovka trojitá
(Geastrum triplex)
nehojná

rozpuklec hruškovitý
(Phallogaster saccatus)
Červená kniha [E]

 

 

Ježaté a stročkovcotvaré

kuřátka lososová
(Ramaria subbotrytis)
Červený seznam [EN]

kyj žlutotemenný
(Clavariadelphus xanthocephalus)
Červený seznam [DD]

lošákovec hnědooranžový
(Hydnellum auratile / aurantiacum em. Otto)
Červený seznam [CR]

 

 

Autoři fotografií: M. Beran, J. Burel, J. Holec, J. Janda, M. Klimeš, J. Novotný, L. Opat, V. Pravda, J. Souček (jméno autora zobrazíte najetím kurzoru na snímek)
pozn.: snímky B. fechtneri a B. satanas nepocházejí z Jihočeského kraje


Literatura
  • BERAN, Miroslav; HOLEC, Jan. Přehled hub střední Evropy. Ilustrace Bielich. Praha : Academia, 2012. 624 s. ISBN 978-80-200-2077-2
  • BIBER, Jaroslav. Příspěvek k poznání ekologie kačenky české - Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. In HLAVÁČEK, Jiří. Časopis československých houbařů. Praha : Československá mykologická společnost, 1979. Ročník LVI, s. 100-104
  • HAGARA, Ladislav. Ottova encyklopedie hub. Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7451-407-4
  • HOLEC, Jan; BERAN, Miroslav. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Praha: Příroda, 2006
  • KOTLABA, František a kolektiv. Červená kniha 4: ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Bratislava : Príroda, 1995. 220 s. ISBN 80-07-00735-0
  • MIKŠÍK, Michal. Poznáváme jarní houby. Praha : Grada, 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4403-2
  • PAPOUŠEK, Tomáš; BERAN, Miroslav, a kol. Velký fotoatlas hub z jižních Čech. 2. vyd. Praha : Josef Posekaný, 2010. ISBN 978-80-254-5908-9
  • SOCHA, Radomír a kol. Holubinky. Praha : Academia, 2011. 520 s. ISBN 978-80-200-1993-6
  • ŠUTARA, Josef; MIKŠÍK, Michal; JANDA, Václav. Hřibovité houby. Praha : Academia, 2009. 294 s. ISBN 978-80-200-1717-8

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku