Daniel Dvořák: Houby vybraných rezervací v Jeseníkách

Spolky a klubyMykologický klubProgram a aktivityDaniel Dvořák: Houby vybraných rezervací v Jeseníkách

Daniel Dvořák: Houby vybraných rezervací v Jeseníkách

Datum konání:
1.2.2016 16:30

Přednáška pro členy klubu a veřejnost.

V několika uplynulých letech proběhla na území CHKO Jeseníky a v přilehlém okolí série mykologických průzkumů v několika maloplošných zvláště chráněných územích. Na jejich základě je možné prezentovat orientační přehled mykologicky nejzajímavějších lokalit a biotopů a v nich se vyskytujících druhů hub. Mezi pozoruhodné typy stanovišť patří přirozené horské smrčiny, podmáčené a rašelinné smrčiny, pěkně zachovalé např. v některých částech NPR Praděd, NPR Šerák-Keprník či PR Břidličná. V posledních malých zbytcích se v oblasti Jeseníků vyskytují podhorské a horské bukové a smíšené lesy, nejlépe zachovalý je porost v PR Jelení bučina. Významné jsou i maloplošně se vyskytující otevřené rašelinné biotopy v sedlech horských hřbetů, ze zkoumaných lokalit jsou zastoupeny v NPR Praděd a NPR Šerák-Keprník.

text a foto: D. Dvořák

čirůvka černošupinná
(Tricholoma atrosquamosum)

holubinka krátkonohá
(Russula curtipes)

ohňovec Lundellův
(Phellinus lundellii)

šupinovka třepenitkovitá
(Pholiota subochracea)

 


Cyklus schůzí a přednášek zima / jaro 2016
termín náplň
6. 1. 16:30 Josef Chalupský (MK JčM): České lesklokorky
1. 2. 16:30 Daniel Dvořák: Houby vybraných rezervací v Jeseníkách
7. 3. 16:30 výroční členská schůze MK JčM
4. 4. 16:30 Miroslav Beran: Lupenaté houby rostoucí v našich lesích na dřevě smrku
2. 5. 17:00 Pavel Špinar: Houby (makromycety) v PR Libochovka u Hluboké nad Vltavou
6. 6. 17:00 M. Vašutová a M. Beran: Naše nálezy čepičatek (Galerina) v jižních Čechách

 

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
Datum zveřejnění:
15.12.2015

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.6.2019

Schůze MK JčM

Edukační sál JčM

Nepřehlédněte

Svět kostiček Výstava

Svět kostiček

MUZEJNÍ NOC 2019 Muzejní noc

MUZEJNÍ NOC 2019