Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Významný nález - ostatky Jindřicha Libraria objeveny v kostele Obětování Panny Marie

aktuálně

Dne 30. 1. 2019 byl v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích na dnešním Piaristickém náměstí realizován průzkumný vrt do jedné z gotických zdí, který odhalil dutý prostor a v něm uloženou dřevěnou schránu a písemnosti. "Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti Českého království 13. století Jindřicha Libraria - důvěrníka krále Přemysla Otakara II.," říká archeoložka Jihočeského muzea Mgr. Zuzana Thomová, která průzkum odborně vedla.

Děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, na základě informace Jeho Eminence Dominika kardinála Duky OP., iniciovalo nedestruktivní archeologický a statický průzkum zazděné niky v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Průzkum byl proveden a dokončen společností Naše historie pod odborným vedením pracovnice archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Mgr. Zuzany Thomové. Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, patří mezi nejcennější historicko-umělecké a stavební památky jižních Čech.

Při tomto průzkumu byl učiněn velmi významný objev. V jedné z gotických zdí kostela se podařilo detekovat a potvrdit dosud utajený dutý prostor a v něm uloženou dřevěnou schránu a písemnosti. Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti Českého království 13. století – P. Jindřicha Libraria OP, který byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení a zemřel v r. 1281. Po celou dobu existence kláštera byl považován za blahoslaveného. Podle dochovaných legend měl být P. Jindřich Librarius OP. zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II., kterému měl poradit, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.

Ve středu 30. ledna 2019 byl za účasti pozvaných odborníků, dalších hostů a médií, do nově objevené prostory vyvrtán průzkumný vrt a spuštěna průzkumná minisonda s Full HD kamerou, která objevený prostor detailně vizuálně prozkoumala a zmapovala. Speciálně upravené robotické rameno, určené původně pro šetrný odběr vzorků, umožnilo přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i na papírech u dřevěné schrány. Děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích spolu s Českobudějovickým biskupstvím předpokládají vyzvednutí ostatků P. Jindřicha Libraria OP, jejich antropologický průzkum a restaurování. Po skončení výzkumu budou ostatky P. Jindřicha Libraria OP., který byl přímým účastníkem a významně přispěl k založení města České Budějovice důstojně uloženy v klášterním kostele Obětování Panny Marie.

"Budeme mít zájem schránku vyzvednout, jednak protože je tam organický materiál, papír. Bylo by dobré ten prostor otevřít, aby se tam mohl udělat průzkum nástěnných maleb. A pochopitelně nás zajímá obsah té schránky. Z počátku 20. století existuje seznam předmětů, které v té schránce jsou: Kromě pergamenu, o kterém nevíme, co je na něm, by tam měly být nějaké mince ze 17. století a ostatky Jindřicha Libraria," doplňuje archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová.

"Z historického hlediska je to pro České Budějovice velmi významná záležitost, protože Jindřich Librarius byl jednou z nejvýznamnějších osobností 13. století v českém království. Stál u zrodu města a jednoznačně se zasadil o založení zdejšího kláštera," uzavírá geofyzik Jiří Šindelář, jenž provedl loňský rok v kostele Obětování Panny Marie se svým týmem měření georadarem.

 

REPORTÁŽE A ČLÁNKY:

Záznam živého vysílání z našeho Facebooku - zde a zde

Technet (iDnes)

ČT24

Události v regionech

Český rozhlas ČB

Budějcká Drbna

TV Nova

Českobudějovický deník

ČTK

Blesk

Aktuálně.cz

Týden.cz

iRozhlas

Seznam Zprávy

Novinky.cz

Český rozhlas

Jihočeská univerzita

24 Zprávy

Zprávy Tiscali

Biskupství českobudějovické

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Aktuálně
Datum zveřejnění:
30.1.2019

Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

5.11.2021

Srdečné pozdravy z Budějovic. Město na pohlednicích v letech 1895 - 1939.

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)