Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 27/2014

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 27/2014

320,- Kč

Jubilejní svazek k 60. narozeninám PhDr. Petra Zavřela.
Brožovaná vazba, 431 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237
ISBN 978-80-87311-51-6

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Ondřej Chvojka - František Kubů - Jan Michálek: Petr Zavřel šedesátiletý .............................. 5

Články

Rudolf Krajíc - Ondřej Chvojka - Jaroslav Frána - Marek Fikrle - David Hradil - Janka Hradilová:
Depot měděných žeber ze starší doby bronzové z Bernartic (okr. Písek) — Ein frühbronze-
zeitlicher Spangenbarrenhortfund von Bernartice (Kr. Písek)................................................... 21

Daniel Hlásek - Ondřej Chvojka - Luboš Jiráň - Petr Menšík - Jan Brožák - Jan Čibera - Lenka
Kovačiková: Hradiště „Kozí vrch" u Všemyslic, okr. České Budějovice — Ein Burgwall am
„Kozí vrch" bei Všemyslice, Kr. České Budějovice................................................................... 51

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Vladimír Prokop - Jan Novák - Tereza Šálková - Jiří Fröhlich - Jan
Michálek: Sídliště z mladší doby bronzové ve Zhoři na Táborsku — Eine jungbronzezeitliche
Siedlung in Zhoř bei Tábor..................................................................................................... 69

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jan John - Jan Michálek - Kamila Pokorná - Tereza Šálková - Jaro­
mír Beneš: Dvě fortifikace u Brloha na Písecku — Zwei Fortifikationen bei Brloh (Kr. Písek)
................................................................................................................................................... 87

Ondřej Chvojka - Dominika Chrastová - Karel Malý: Halštatské sídliště s doklady hutnění železa
v Čakově (okr. České Budějovice) — Eine hallstattzeitliche Siedlung mit den Belegen des
Eisenhüttens in Čakov (Kr. České Budějovice)............................................................................... 113

Jan Michálek - Ondřej Chvojka - Jiří Fröhlich - Jan John - Jaroslav Jiřík - Martin Pták: Nové nálezy
kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách (pokračování) — Neue
Funde der Metallgegenständen aus der Hallstatt- und Laténezeit von Südböhmen (Fortset-
zung)................................................................................................................................................ 151

Jan John - Petra Houfková: Laténský depot z Holubova — Ein laténezeitlicher Hortfund von Holubov ..181

Katarína Javorčíková: Nové poznatky k čtyřúhelníkovému ohrazení v Bělčicích u Blatné — New
knowledge of quadrangular enclosure near Bělčice.................................................................. 193

Eduard Droberjar - Jan John: Kování kapsáře z konce doby římské v Přešťovicích — Ein Gürtelta-
schenbeschlag aus dem Ende der römischen Kaiserzeit von Přešťovice.................................... 207

Tereza Šálková - Michal Sakastr - Martin Pták - Jan Ciglbauer - Jindřich Figura - Erik Hieke - Ond­
řej Chvojka - Jaroslav Jiřík - Jan John: Opevněná ostrožna nad Libochovkou v katastru Vitína
(okr. České Budějovice) — Eine befestigte Spornanlage über des Bachs Libochovka bei Vitín
(Kr. České Budějovice)................................................................................................................... 217

Rudolf Krajíc - Jiří Chvojka - David Hradil - Janka Hradilová: Depot středověkých mincí ze Rzavé
— Ein mittelalterlicher Münzhortfund von Rzavá  ..................................................................... 227

Ladislav Čapek - Jana Richterová - Jan Vladař: Středověká a novověká keramika z archeologického
výzkumu tvrze v Řesanicích (okr. Plzeň-jih) — Die mittelalterliche und neuzeitliche Keramik
aus der archäologischen Forschung der Festung Řesanice, Kr. Pilsen-Süd............................... 247
..

Hana Hojerová - Jan John - Jan Kocina - Daniel Kovář - Martin Pták - Václav Vondrovský: Nový
nález militárie a terénních reliktů souvisejících se zaniklou tvrzí Trojan (okr. Český Krum­
lov) — New find of a militaria and terrain relics at former stronghold Trojan (distr. Český
Krumlov)  .............................................................................................................................. 281

Zuzana Thomová: Nález tří pohřebních prostor v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích —
The finding of three tombs in the church of St. Nicholas in České Budějovice........................ 295

Daniel Kovář: Historická těžba a zpracování vápence na Českobudějovicku. Výsledky povrchového
průzkumu pozůstatků novověkého vápeníctví a výpověď archivních pramenů — Historis-
che Förderung und Bearbeitung des Kalksteins im Gebiet von České Budějovice. Ergebnisse
der Oberflächenprospektionen der neuzeitlichen Kalkproduktionsobjekte sowie Aussage der
schriftlichen Quellen........................................................................................................ 307

Daniel Hlásek - Zlata Gersdorfová - Monika Hrušková - Jindřich Plzák - Martin Pták - Eva Steh­
líková: Zaniklý dřevěný most na Otavě mezi Přešťovicemi a Štěkni (okr. Strakonice) — Eine
untergegangene Holzbrücke im Fluss Otava zwischen Přešťovice und Štěken (Kr. Strakonice)
.......................................................................................................................................... 355

Roman Křivánek: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních
Čechách v letech 2012-2013 — Archaeogeophysical surveys of the Institute of Archaeology
in Prague in South Bohemia, 2012-2013............................................................................. 371
 

Krátké články

Rastislav Korený: Zlomek rukojeti pánve E 131 z doby římské ze Zavržic, okr. Příbram —Fragment
einer römerzeitlichen Bronzepfanne E 131 von Zavržice, Kr. Příbram..................................... 383

Michal Lutovský - Jan Michálek: Nález raně středověkého opaskového kování z Heřmane, okr. Pí­
sek — Ein frühmittelalterliches Gürtelbeschlagfragment aus Heřman, Kreis Písek.................. 389

Ladislav Čapek - Petr Menšík - Vladimír Prokop: Drobná středověká keramická plastika atypic­
kého koníčka z Pohnání, okr. Tábor — Eine kleine mittelalterliche keramische Plastik des
atypischen Pferdchen aus Pohnání, Kr. Tábor...................................................................... 397

Jiří Fröhlich: Odvodňovací štola domu čp. 118 na Velkém náměstí v Písku — Ein Entwässerungssto-
llen des Hauses Nr. 118 in Písek ............................................................................................. 407
 

Jubilea, vzpomínky

Jan Michálek: Nedožité osmdesátiny PhDr. Antonína Beneše ............................................. 415

Z nové literatury...................................................................................................................... 417

Zprávy........................................................................................................................................ 425

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE