Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Tomáš Veber: Trpký osud jednoho semeniště

Tomáš Veber: Trpký osud jednoho semeniště

170,- Kč

Českobudějovický biskupský kněžský seminář a diecézní teologický institut (1803-1950).
Jihočeský sborník historický - Supplementum 12.
Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021.
Brožovaná vazba, formát A5, 176 stran.
ISBN 978-80-7646-017-1
ISSN 0323-004X

 

 

 

 

ÚVOD ANEB PROČ TATO KNIHA?

Nedá se říci, že by českobudějovickému kněžskému semináři a diecéznímu teologickému institutu byla věnována malá pozornost, alespoň ne v posledním desetiletí. Prací na toto téma či tímto téma-tem se alespoň okrajově zabývajících vzniklo několik. Přesto je možné říci, že monografie, která by uceleně pojednala právě toto téma, dosud vydána nebyla. Nakolik se podaří této knize zaplnit onu mezeru, nechť posoudí její čtenáři.

Text, který se před vámi nyní otevřel, vznikl jako výsledek ne sice soustavné, přece však dlouholeté práce, při níž se autorovi dařilo po­stupně odkrývat desítky a stovky osudů jednotlivých bohoslovců, ale také jejich profesorů. Českobudějovická diecéze svou polohou i histo­rií přímo vybízí k tomu, aby se stala jakýmsi synekdochickým „přípa-dem", neboť lidé, kteří odtud odcházeli studovat bohosloví do ciziny nebo jej studovali právě v metropoli diecéze, v Českých Budějovicích, tito lidé svým působením, svým dílem i životem často přesáhli hrani­ce diecéze, nezřídka i celého státu, ba i kontinentu, jak ještě uvidíme. Svými četnými aktivitami spoluurčovali tvář, kterou jižní a jihozápadní Čechy nesou dodnes, patřili k mužům tzv. druhého sledu v dějinách našeho dlouhého 19. století, nezřídka stáli téměř doslova „za oponou" dění, spoluutvářeli kulturu a formovali nejen ducha místa, kde působili.

Obsah knížky je tedy věnován v první řadě těm, kteří instituci, je­jíž dějiny jsou v textu mapovány, utvářeli, ať už svým pedagogickým působením, či studiem. 
 

OBSAH

Úvod anebo Proč tato kniha?................................................................... 7

1.  Českobudějovické filosofické lyceum, biskupský kněžský seminář 
     a teologický institut v prvním půlstoletí své existence
.................... 10
     Filosofická studia v Českých Budějovicích................................................. 10
     Počátky českobudějovického semináře a teologického učiliště ............ 32

2.  Českobudějovický biskupský kněžský seminář a teologický institut
     ve druhém půlstoletí své existence................................................... 60
      
„Jirsík“ a co k němu vedlo............................................................................ 93
      „Malý seminář“ aneb Formování chlapecké mládeže............................. 97
      Ohlédnutí za spolky a bratrstvy na příkladu Bratrstva sv. panny
       Barbory, patronky hodiny šťastné smrti................................................. 100

3.  Českobudějovický biskupský kněžský seminář a teologický institut
     v posledním půlstoletí své existence................................................ 107

     Profesorský sbor 1907-1950....................................................................... 116
     Studenti a studentský život v semináři...................................................... 119
     Václav Štěch (1921-1971) - křesťanský laik................................................ 124

Závěrem.................................................................................................... 130

Soupis příloh............................................................................................. 134

Seznam pramenů a literatury................................................................ 162

Zkratky...................................................................................................... 170

Summary................................................................................................... 171

O autorovi................................................................................................. 173

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE