Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 48/2008

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 48/2008

5,- Kč

Brož., 161 s., obr. a fotografie v textu, formát 234x164 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH /CONTENTS

GEOLOGIE A MINERALOGIE

KALENDA P. & PECINA P.: Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?

RAJLICH P.: Křišťál, záněda a růženín s šokovými lamelami v Molanubiku, také projevy ultrazvuku?

KUBIŠTA M. & RAJLICH P.: Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou

RAJLICH P: Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul

LUKÁŠEK J.: Nové lokality rutilů na vltavotýnsku

New rutile findings in the surrouudings of Týn nad Vltavou

PAVLÍČEK V., RAJLICH P., POJSL R. & FUSKA D.: Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradu

Hydrotermal quartz veins from Olbramov near Nové Hrady, Southern Bohemia

RAJLICH P.: Rulové slepence v lomovém kameni v Týne nad Vltavou

PETÁKOVÁ Z., RAJLICH P. & STEJSKAL M.: Příspěvek k poznání chemického

složení jihočeských grafitu

Contribution to understanding of graphite from southerm Bohemia

RAJLICH P.: Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu

PROCHÁZKA V.: Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity

Monazite in some rocks of Moldanubicum and Central Moldanubian plutou and effects of  its radioactivity

RAJLICH P. & KOZIELOVÁ E.: Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa

PROCHÁZKA V., MACHOVIČ V. & RAJLICH P.: Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu

Oriented sillimanite iuclusions in quartz in granites of the Melechov massif

PROCHÁZKA V.: Diskuse interpretace izotopu Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech

Interpretation of Sr- and Nd isotopes in Moldanubian amphibolites and marbles: a diseussion

RENÉ M.: Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně

Petrography and geochemistry of muscovite orthogneiss from the Čavyně area

 

VIRT R.: Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
New occurrence of rutile in the Veselí nad Lužnicí

RAJLICH P.: Přetvořené turmaliny moldanubika

ZIKEŠ J. & WELSER P: Příspěvek k výskytu „amazonitu"

na lokalitě Ptáčkovna u Písku

Contribution to occurrence of „amazonite" from the locality Ptáčkovna near Písek

(Southern Bohemia)

RAJLICH P.: Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze? 

WELSER R., ZIKEŠ J. & SMUTNÝ Z.: Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině

Contribution to occurrence of goethite in Křemže basin

ZIKEŠ J. & WELSER P.: Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku

Occurrence of hexahydrite and halloysite (metahalloysite) in Bližná,

SW of Český Krumlov


MYKOLOGIE

KOTLABA F.: Makromycety hráze rybníka Rožmberk u Kolárova v jižních Čechách

Macromycetes of the dyke of Rožmberk pond near Komárov in South Bohemia  

BOTANIKA

CHÁN V., LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV

The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV  

CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření hvozdíčku prorostlého [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood] v jižní části Čech

Distribution of Petrorhagia prolifera (L.) P. VV. Ball et Heywood in South Bohemia

KOTLABA F.: Sekundární lokalita plavínu štítnatého - Nymphoides peltata v jižních Čechách

Secondary locality of Nymphoides peltata in South Bohemia

ŠTECH M., CHÁN V., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., PAULIČ R., REKTORIS L. & SOUKUP M.: Černýš hřebenitý (Melampryrum cristatum L.) v jižních Čechách

Melampyrum cristatum in South Bohemia 

 

ZOOLOGIE

BLÍZEK J. & GRYCZ F.: Střevlíkovití(Coleoptera: Carabidae) vybraných vápencových lokalit u Českého Krumlova

Ground beetles (Colcoptera: Carabidae) of the sclected limestone biotopes

from the vicinity of Český Krumlov

FARSKÁ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) bukového a smrkového lesa na Kleti (CHKO Blanský les, Jižní Čechy)

Oribatid mites (Acari: Oribatida) of beech and spruce forests on the Klet Mt.

(Blanský les Landscape Protected Area, South Bohemia)

KONEČNÝ K.: Výskyt Modráska bělopasého (Aricia eumedon, Esper, 1780) na Táborsku

The occurence of Aricia eumedon (Esper, 1780) in the area of district Tábor

PERSONALIA

KOTLABAF.& CHÁN V.: Vzpomínáme na dr. Jindřicha Houfka

PAVLÍČEK  V.: K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka,CSc.

PAVLÍČEK  V.: 130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE