Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách. Bedeutende Meilensteine des Hussitentums in der tschechischen und der deutschen Geschichte.

Projekt Významné milníky husitství v českých a německých dějinách byl vyústěním dlouhodobé snahy na česko-bavorském pomezí o zvýšení povědomí o společné historii obou sousedních regionů. K propagaci obou zemí v období husitství a k vytvoření výstavy u příležitosti výročí smrti Jana Husa dalo podnět zejména malé povědomí širší veřejnosti o husitské revoluci ve vztahu k německému území. V tomto ohledu vzpomeňme především na šíření husitských myšlenek, které v mnohém anticipovaly pozdější německé reformní hnutí.

Projekt byl realizován od listopadu 2014 do konce června 2015 a jeho přínosem je mj. podpora vzdělávání žáků a studentů. Na české straně projekt naplnil tři cíle: výstavbu expozice v Trocnově, naučnou stezku a publikaci o expozici. Expozice je instalována v prostorách zrekonstruovaného Památníku Jana Žižky z Trocnova. Téma je věnováno husitství zejména v Čechách se zřetelem k vlivu husitské epochy na bavorském území. Pro návštěvníky jsou v pěti místnostech muzea připraveny ke zhlédnutí dobové exponáty, popřípadě jejich repliky. Součástí je dále šest infokiosků s edukativními programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Hlavní postavou výkladu je Jan Žižka z Trocnova.

Součástí expozice je také venkovní naučná stezka s deseti informačními panely. Trasa naučně vzdělávací stezky vede trocnovským areálem v délce zhruba tří kilometrů kolem základů obou trocnovských dvorců, okolo dominanty nynějšího Trocnova, žulového pomníku českého vojevůdce a kolem pamětního kamene, tj. místa narození Jana Žižky. V souvislosti s propagací projektu jsou návštěvníkům k dispozici informační letáčky v českém a německém jazyce.

Projektový partner: Za realizaci jednotlivých cílů projektu zodpovídá na české straně Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které je také lídrem projektu. Projektovým partnerem na straně bavorské je Stadtmuseum Deggendorf.

Expozice Památníku Jana Žižky je vytvořena za podpory programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, který má na českém území na starosti Centrum pro regionální rozvoj ČR. Obecným cílem tohoto programu je přispět k vytváření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílit konkurenceschopnost regionu a zlepšit životní a pracovní podmínky lidí.Samotný program pak spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce realizovaný v rámci politiky soudržnosti EU. Číslo projektu: C3BA_379.

            

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.30 - 17.00

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.30 - 17.00

Celá otevírací doba

Jak se k nám dostanete?

Kalendář akcí

Nejbližší akce

13.12.2023

Vánoční koncert v Jihočeském muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
14.12.2023

Zpívání vánočních koled na schodech v muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova