Významné milníky husitství v českých a německých dějinách. Bedeutende Meilensteine des Hussitentums in der tschechischen und der deutschen Geschichte.

Navštivte násPobočkyPamátník Jana Žižky z TrocnovaProjekt Milníky husitství

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách. Bedeutende Meilensteine des Hussitentums in der tschechischen und der deutschen Geschichte.

Projekt Významné milníky husitství v českých a německých dějinách byl vyústěním dlouhodobé snahy na česko-bavorském pomezí o zvýšení povědomí o společné historii obou sousedních regionů. K propagaci obou zemí v období husitství a k vytvoření výstavy u příležitosti výročí smrti Jana Husa dalo podnět zejména malé povědomí širší veřejnosti o husitské revoluci ve vztahu k německému území. V tomto ohledu vzpomeňme především na šíření husitských myšlenek, které v mnohém anticipovaly pozdější německé reformní hnutí.

Projekt byl realizován od listopadu 2014 do konce června 2015. Výstava byla otevřena od 20. 6. 2015.

Přínosem je podpora vzdělávání žáků a studentů.

Projekt na české straně naplnil tři cíle: výstavbu expozice v Trocnově, naučnou stezku a publikaci o nové expozici. Zcela nová expozice vznikne v prostorách nově zrekonstruovaného Památníku Jana Žižky z Trocnova. Její téma bude věnováno husitství zejména v Čechách se zřetelem k vlivu husitské epochy na bavorském území. Pro návštěvníky budou v pěti místnostech muzea připraveny ke zhlédnutí dobové exponáty, popřípadě jejich repliky, stejně jako zde bude instalováno šest infokiosků s edukativními programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Hlavní postavou výkladu je Jan Žižka z Trocnova.

Součástí nové expozice je od roku 2015 také venkovní naučná stezka s deseti informačními panely. Trasa naučně vzdělávací stezky povede trocnovským areálem v délce zhruba tři kilometry kolem základů obou trocnovských dvorců, okolo dominanty nynějšího Trocnova, žulového pomníku českého vojevůdce a kolem pamětního kamene, tj. místa narození Jana Žižky. V souvislosti s propagací projektu budou návštěvníkům k dispozici informační letáčky v českém a německém jazyce.

Projektový partner: Za realizaci jednotlivých cílů projektu zodpovídá na české straně Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které je také lídrem projektu. Projektovým partnerem na straně bavorské je Stadtmuseum Deggendorf.

Expozice Památníku Jana Žižky je vytvářena za podpory programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, který má na českém území na starosti Centrum pro regionální rozvoj ČR. Obecným cílem tohoto programu je přispět k vytváření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílit konkurenceschopnost regionu a zlepšit životní a pracovní podmínky lidí.Samotný program pak spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce realizovaný v rámci politiky soudržnosti EU.

Číslo projektu je C3BA_379

 

     

 

            

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.30 - 17.00

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.30 - 17.00

Celá otevírací doba

Jak se k nám dostanete?

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
17.10.2020

Archeoskanzen Trocnov - Mezinárodní den archeologie a Zvonařství ve středověku a dnes

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)