Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

O nás

Entomologický klub Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a Jihočeská pobočka České společnosti entomologické

Entomologický klub Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a Jihočeská pobočka České společnosti entomologické

Entomologický klub Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a Jihočeská pobočka České společnosti entomologické (ČSE) je dobrovolné sdružení občanů, kteří se zajímají o entomologii, případně o další navazující přírodovědecké obory. Tito zájemci se sdružují za účelem získávání a šíření nových vědeckých a odborných poznatků v oblasti entomologie. Spolupracují spolu v poznávání, ochraně a studiu hmyzu v rámci jižních Čech. Hlavním cílem Entomologického klubu – Jihočeské pobočky ČSE je podporovat a rozvíjet vzájemné kontakty mezi jihočeskými entomology a koordinovat aktivity členů v entomologickém výzkumu. Klub je sdružení otevřené všem a najdeme zde jak profesionální entomology, tak i amatéry.

Sídlem klubu je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Členství v Entomologickém klubu Jihočeského muzea a Jihočeské pobočce ČSE přináší svým členům informace a novinky v oblasti entomologie. Na schůzích klubu se navazují především osobní kontakty mezi entomology, probíhá výměna zkušeností a informací. Členové se setkávají pravidelně 6 x ročně od října do března na přednáškách v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích, případně i na dalších akcích.

Členové Entomologického klubu Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a Jihočeské pobočky ČSE se podílejí také na některých aktivitách České společnosti entomologické (ČSE) s celostátní působností.ČSE pořádá národní a mezinárodní konference, semináře, sympózia a jiné odborné akce a v neposlední řadě propaguje i výsledky entomologického výzkumu. Vydává časopis Klapalekiana. Roční příspěvek do České společnosti entomologické je v současné době 550,- Kč. Všem členům ČSE je zasílán časopis Klapalekiana (4 čísla ročně) a Zpravodaj ČSE (1x ročně). Členem Entomologického klubu Jihočeského muzea - jihočeské pobočky ČSE se můžete stát vyplněním přihlášky, kterou můžete získat u entomologa Jihočeského muzea (kletecka@muzeumcb.cz) nebo na stránkách České společnosti entomologické http://www.entospol.cz/?q=node/15.

Entomologická společnost

nový článek
Více

Schůzky

23. 2. 2019 Karel Konečný promítne a okomentuje další pokračování autorského filmu: „Sandanski 2018“. 30. 3. 2019 Mgr. Zdeněk Hanč: „Sbírání hmyzu - co na to zákony?“
Více

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku