Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Marie Špengrová

11. 1. 1884 – 6. 5. 1947

Učitelka ručních prací a velká osobnost českého národopisu. Iniciátorka souvislého a fundovaného sběru národopisného materiálu, především lidových krojů. Má nesporně největší zásluhu na oživení doudlebského kroje a objevení podoby jeho staré fáze. Svou zaníceností, tvrdohlavostí, nezpochybnitelným nadšením a předsvědčením o správnosti svého životního poslání dokázala doslova vydupat ze země zájem a spolupráci odborných pracovníků, kulturních i politických institucí. Napsala několik pojednání o lidových krojích, spolupracovala s Městským muzeem v Českých Budějovicích, Národopisným muzeem v Praze a byla vyhledávanou organizátorkou kurzů lidových výšivek a šití doudlebských krojů. Uspořádala množství krojových přehlídek a účastí na tradičních, politických a vzpomínkových akcích. Ve své době byla uznávanou občankou města, o čemž svědčí její účast na poklepu základních kamenů při stavbách Jirsíkova národního domu či Jihočeského divadla, jehož stavba však nebyla uskutečněna. Své národopisné poznatky soustředila do dílka „Na hrátkách“, v němž vystupují postavy z doudlebských vesnic, které vzpomínají, rozmlouvají spolu v doudlebském nářečí, popisují své kroje a zvyky. Rukopis nebyl nikdy vydán, ztratil se snad v městském archivu. Je to ztráta nenahraditelná, obsahovaly asi 10 barevných tabulí s vyobrazením typů doudlebských krojů. Je velmi nešťastné, že její jméno zapadlo a je pouze sporadicky připomínáno. Národopisné sdružení i nadále vychází z jejího odkazu a odvolává se na její celoživotní krédo:„Srdcem k Bohu, církvi, vlasti, národu. “

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí