Miroslav Beran (JčM): Houby zvané kržatky

Spolky a klubyMykologický klubProgram a aktivityMiroslav Beran (JčM): Houby zvané kržatky

Miroslav Beran (JčM): Houby zvané kržatky

Datum konání:
2.6.2014 17:00

Místo konání:
Žižkova ulice č. 12, 6. patro (přednáška)

Nahlédneme-li do moderní mykologické literatury, zjistíme, že pod českým rodovým jménem kržatka se ukrývá šest rodů tzv. lupenatých hub patřících do tří čeledí…

Zatímco rody Tubaria, Flammulaster a Phaeomarasmius se dnes řadí do čeledi Tubariaceae, rod Simocybe patří do čeledi Crepidotaceae a rody Naucoria a Phaeocollybia dokonce do čeledi Hymenogastraceae. (Slovo dokonce je přitom vyjádřením údivu nad tím, že houby s lupeny jsou řazeny do stejné čeledi jako houby rodu Hymenogaster, které vytvářejí podzemní hlízovité plodnice! Ale to je realita dnešního systému hub, opírajícího se o molekulárně fylogenetické metody studia.)

Mají všechny kržatky přesto něco společného? Ano, kromě toho, že všechny patří do řádu Agaricales, mají všechny ± hnědý výtrusný prach (to zjistíme, necháme-li vypadat výtrusy z lupenů zralé plodnice na světlou podložku). Plodnice kržatek jsou většinou štíhlého vzrůstu.

kržatka šikmá
(Flammulaster limulatus)

kržatka česká
(Naucoria bohemica)

Velké rozdíly, hlavně mezi jednotlivými rody, jsou v charakteru povrchu plodnic, což souvisí s přítomností (či absencí) a strukturou velových obalů. Zatímco povrch plodnic kržatek rodu Phaeocollybia je hladký, jakoby umytý, což vytváří dojem, že jsou z vosku, povrch většiny kržatek z rodu Flammulaster je zrnitý, u některých jsou zrnka dokonce lehce stíratelná. Povrch plodnic některých druhů (zejména klobouk) je hygrofánní, tj. výrazně mění barvu v závislosti na vlhkosti.

Výtrusy kržatek rodů Simocybe, Tubaria, Phaeomarasmius a Flammmulaster jsou hladké, zatímco výtrusy těch z rodů Naucoria a Phaeocollybia mají bradavčitou ornamentiku. U všech u nás známých kržatek jsou vyvinuty cheilocystidy (cystidy na ostří lupenů) různého tvaru, naproti tomu jen u několika druhů jsou přítomny pleurocystidy (cystidy na ploše lupenů).

kržatka rohonohá
(Phaeocollybia cidaris)

kržatka ježatá
(Phaeomarasmius erinaceus)

Houby rodů Naucoria a Phaeocollybia tvoří ektomykorrhizy s dřevinami: první zejména vrbami a olšemi, nejčastěji na vlhkých nebo dokonce pravidelně zaplavovaných místech, druhé hlavně s jehličnany, v našich podmínkách především se smrkem. Kržatky z ostatních rodů jsou houby saprotrofní, ve své většině dřevožijné (lignikolní), osidlující silně trouchnivé dřevo, zejména listnáčů. Mnohé druhy z rodů Flammulaster a Simocybe se nejčastěji vyskytují v pralesovitých nebo alespoň přírodě blízkých lesích. Několik kržatek má speciální autekologii: plodnice kržatky hlohové (Tubaria dispersa) vyrůstají pod hlohy, zpravidla na jejich mumifikovaných plodech skrytých v opadu.

kržatka hnědoolivová
(Simocybe centunculus)

kržatka vrásčitá
(Tubaria confragosa)

Jak mezi druhy ektomykorhizními, tak mezi lignikolními saprotrofy jsou druhy u nás vzácné a ohrožené. Ve vlhkých lesích, např. v okolí rašelinišť na tlejícím dřevě listnáčů, především bříz a olší rostoucí kržatka vrásčitá (Tubaria confragosa) dokonce patří mezi v ČR zvláště chráněné houby podle vyhlášky 395/1992 Sb.

Kržatky jsou houby velmi krásné, jejich plodnice jsou zajímavé in situ i pod mikroskopem.

Autor ve své přednášce představí téměř 30 druhů kržatek, tj. naprostou většinu z těch druhů, jež jsou známy z území jižních Čech

Kontaktní osoba:
Mykologický klub
Datum zveřejnění:
21.3.2014

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.6.2019

Schůze MK JčM

Edukační sál JčM

Nepřehlédněte

Svět kostiček Výstava

Svět kostiček

MUZEJNÍ NOC 2019 Muzejní noc

MUZEJNÍ NOC 2019