Mykologický průzkum jižních Čech

Jihočeské muzeumOdborná pracovištěPřírodovědné odděleníMykologiePrůzkum mykoflóry

Mykologický průzkum jižních Čech

Tak jako v jiných oborech zastoupených v Jihočeském muzeu, i v mykologii je základním úkolem kurátora sbírky dokumentace současnosti v geograficky vymezené oblasti působení. Hlavním způsobem dokumentace je pořizování herbářových položek. Mykologický herbář Jihočeského muzea by měl dávat reprezentativní výpověď o skladbě mykoflóry našeho regionu a jejích proměnách v čase. Samozřejmě není v našich silách kvalitně dokumentovat všechny skupiny hub v celém regionu, a tak náš výzkum cílíme na významné, na houby bohaté lokality (v posledním čtvrtstoletí zejména na maloplošná zvláště chráněná území) a na vybrané skupiny hub (zejména tzv. lupenaté houby). Z ostatního území regionu a v ostatních skupinách hub je naše dokumentace víceméně nahodilá, založená zejména na sběrech členů Mykologického klubu Jihočeského muzea, popř. široké veřejnosti. (Tyto sběry získáváme hlavně prostřednictvím poradny pro houbaře.)

Na přírůstcích do mykologického herbáře Jihočeského muzea lze dobře vystopovat vklad jednotlivých kurátorů, kteří se za 40 let jeho existence postupně vystřídali. První z nich, Růžena Podlahová, byla specialistkou na tvrdohouby (pyrenomycety), a tak se v r. 1974, kdy v muzeu působila, jejich sběry dostaly do herbáře ve zvýšené míře.

V letech 1975-1990 se v materiálu ukládaném do herbáře výrazně zvýšil podíl hub hřibovitých, jejichž plodnice si tehdejší kurátor Zdeněk Kluzák za pomoci výzev zveřejňovaných v regionálním denním tisku a rozhlase nechal posílat do muzea a na tomto základě pak publikoval řadu článků o jejich rozšíření v jižních Čechách. Jeho zásluhou také v 80. letech 20. století v muzeu doslova „kvetla“ činnost houbařské poradny. V herbáři se to odráží tak, že z té doby pochází mnoho položek přinesených návštěvníky poradny – v políčku nadepsaném „leg.“, kde se uvádí jméno sběratele, tak najdeme desítky různých jmen „nemykologů“.

Od r. 1990, kdy nastala zatím poslední změna na místě kurátora mykologického herbáře – do JčM nastoupil Miroslav Beran – se postupně projevilo několik nových tendencí: v souvislosti s četnými systematickými a dlouhodobými aktivitami nového mykologa v terénu se do herbáře dostaly ucelené soubory položek makromycetů vyskytujících se na některých významných jihočeských lokalitách, např. NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda, NPR Vyšenské kopce, PR Libochovka, PR Fabián aj. Dále se strmě zvýšil počet sběrů z Táborska, kde M. Beran spolupracoval s Mykologickým kroužkem Sezimovo Ústí (dobře zachycena je mj. mykoflóra NPP Luční, historicky první „mykologické rezervace“ v Česku), z Novohradska, kde prováděl systematický průzkum společně s Tomášem Papouškem, českobudějovickým amatérským mykologem a vynikajícím fotografem hub, a od roku 2005 také z Třeboňska, kde se podařilo navázat spolupráci s Josefem Hláskem, vedoucím Správy CHKO Třeboňsko a z Jindřichohradecka, kde se rozvíjí spolupráce s Petrem Hesounem ze sdružení ČSOP Hamerský potok. Z této mnohačetné spolupráce též pochází bohatá fotodokumentace doplňující herbářové položky. 

Průzkum mykoflóry jižních Čech byl hlavní náplní těchto námi (spolu)pořádaných akcí terénního rázu:

Českobudějovické mykologické dny
 • 1971 – I. českobudějovické mykologické dny
 • 1976 – II. českobudějovické mykologické dny
 • 1997 – III. českobudějovické mykologické dny
Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách
 • 2003 – Frymburk
 • 2004 – Frymburk
 • 2005 – Lužnice
 • 2006 – Lužnice
 • 2008 – Nové Hrady
Seminář „Nálezy vzácných a zajímavých makromycetů na jihu Čech“ 
 • 2008 – České Budějovice
 • 2009 – Turovec
 • 2013 – Hajnice v Zadním lese

 

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Pátek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Sobota)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

20.1.2018

Jan Zámečník: Vyhledávání padlých z 1. světové války v archivech

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1
30.1.2018

Jan Ciglbauer: C. a k. pěší pluk č. 91 na Sočské frontě

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1