Jihočeské muzeum

Jihočeské muzeum

Historická budova Jihočeského muzea

Historická budova Jihočeského muzea

Kde nás najdete?

Dukelská 1,
České Budějovice
370 51

+420 391 001 531

muzeumcb@muzeumcb.cz

JIHOČESKÉ MUZEUM v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH je zřizovaná organizace Jihočeského kraje

Jihočeské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. Bylo založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších regionálních muzeí a svoji prvotní činnost zahájilo nejdříve v prostorách dnešní českobudějovické radnice. První sbírkové předměty pocházely z darů občanů města a krajanů. Jejich následná četnost podnítila výstavbu muzejní budovy v novorenesančním stylu. Nová monumentální budova v dnešní Dukelské ulici pak byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1903.

Muzejní sbírky čítají více než 800 000 předmětů. Jejich význam i hodnota spočívá v ucelených, systematicky a na vědeckých základech budovaných sbírkových souborech v oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní a hudební historie. Dále jsou to sbírky rukopisů, prvotisků, starých tisků, obrazů, grafiky, fotografií, filmů, sochařských děl a militarií.

Součástí Jihočeského muzea je specializovaná muzejní knihovna se studovnou, která shromažďuje cenné historické sbírky a zároveň rozmnožuje fond odborné literatury s více než 80.000 svazky knih a časopisů. Fond odborné literatury tvoří i regionální noviny a časopisy, a to od počátku novinové produkce v jižních Čechách až po dnešek. Knihovna muzea je největší muzejní knihovnou v jihočeském regionu.

Expozičně se krajské muzeum zaměřuje na jihočeský region, mapuje jeho historii, kulturu i lidové umění. Poskytuje odborné poradenství pro veřejnost i partnerské instituce. V nově zrekonstruovaných prostorách budovy muzea jsou pořádány tématické výstavy a připravují se další části stálých expozic, které postupně představí jihočeskou přírodu, archeologii či národopis.
Jihočeské muzeum pro veřejnost připravuje i řadu doprovodných aktivit. Jsou to například přednášky, koncerty, komentované prohlídky k výstavám, vycházky za poznáním, ale i netradiční akce jako je Muzejní noc. V rámci vzdělávacích programů muzeum vytváří prostřednictvím muzejních pedagogů edukační aktivity pro školy a návštěvníky muzea.
Na činnosti muzea se taktéž významně podílejí kluby a sdružení – Mykologický klub, Národopisné sdružení, Historický klub, Jihočeská pobočka České archeologické společnosti, Jihočeská pobočka České botanické společnosti při AV ČR, Jihočeská pobočka České entomologické společnosti a Entomologický kroužek pro děti a mládež, Jihočeský ornitologický klub a Regionální letecko-historická společnost. Zde se sdružují zájemci z řad profesionálů i amatérů.
Muzeum vydává řadu odborných periodik:  Jihočeský sborník historický; časopis Výběr; Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy a časopis Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Do správy Jihočeského muzea spadají tři pobočky: Muzeum koněspřežky v Českých Budějovicích, Památník Jana Žižky z Trocnova u Borovan a Tvrz Žumberk u Nových Hradů.

Muzeum je otevřeno celoročně:

Pondělí: zavřeno:
Úterý:     9 – 17.30
Středa:   9 – 17.30
Čtvrtek:  9 – 17.30
Pátek:    9 -  17.30
Sobota:  9 – 17.30
Neděle:  9 – 17.30


Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějoviích

Dukelská 1
České Budějovice 370 51
Tel.: +420 391 001 531
e-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz
Zřizovaná organizace Jihočeského kraje

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
17.10.2020

Archeoskanzen Trocnov - Mezinárodní den archeologie a Zvonařství ve středověku a dnes

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)