Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Historická budova Jihočeského muzea

Historická budova Jihočeského muzea

Kde nás najdete?

Dukelská 1,
České Budějovice
370 51

+420 391 001 531

muzeumcb@muzeumcb.cz

JIHOČESKÉ MUZEUM v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH je zřizovaná organizace Jihočeského kraje

Jihočeské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. Bylo založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších regionálních muzeí a svoji prvotní činnost zahájilo nejdříve v prostorách dnešní českobudějovické radnice. První sbírkové předměty pocházely z darů občanů města a krajanů. Jejich následná četnost podnítila výstavbu muzejní budovy v novorenesančním stylu. Nová monumentální budova v dnešní Dukelské ulici pak byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1903.

Muzejní sbírky čítají více než 800 000 předmětů. Jejich význam i hodnota spočívá v ucelených, systematicky a na vědeckých základech budovaných sbírkových souborech v oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní a hudební historie. Dále jsou to sbírky rukopisů, prvotisků, starých tisků, obrazů, grafiky, fotografií, filmů, sochařských děl a militarií.

Součástí Jihočeského muzea je specializovaná muzejní knihovna se studovnou, která shromažďuje cenné historické sbírky a zároveň rozmnožuje fond odborné literatury s více než 80.000 svazky knih a časopisů. Fond odborné literatury tvoří i regionální noviny a časopisy, a to od počátku novinové produkce v jižních Čechách až po dnešek. Knihovna muzea je největší muzejní knihovnou v jihočeském regionu.

Expozičně se krajské muzeum zaměřuje na jihočeský region, mapuje jeho historii, kulturu i lidové umění. Poskytuje odborné poradenství pro veřejnost i partnerské instituce. V nově zrekonstruovaných prostorách budovy muzea jsou pořádány tématické výstavy a připravují se další části stálých expozic, které postupně představí jihočeskou přírodu, archeologii či národopis.
Jihočeské muzeum pro veřejnost připravuje i řadu doprovodných aktivit. Jsou to například přednášky, koncerty, komentované prohlídky k výstavám, vycházky za poznáním, ale i netradiční akce jako je Muzejní noc. V rámci vzdělávacích programů muzeum vytváří prostřednictvím muzejních pedagogů edukační aktivity pro školy a návštěvníky muzea.
Na činnosti muzea se taktéž významně podílejí kluby a sdružení – Mykologický klub, Národopisné sdružení, Historický klub, Jihočeská pobočka České archeologické společnosti, Jihočeská pobočka České botanické společnosti při AV ČR, Jihočeská pobočka České entomologické společnosti a Entomologický kroužek pro děti a mládež, Jihočeský ornitologický klub a Regionální letecko-historická společnost. Zde se sdružují zájemci z řad profesionálů i amatérů.
Muzeum vydává řadu odborných periodik:  Jihočeský sborník historický; časopis Výběr; Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy a časopis Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Do správy Jihočeského muzea spadají tři pobočky: Muzeum koněspřežky v Českých Budějovicích, Památník Jana Žižky z Trocnova u Borovan a Tvrz Žumberk u Nových Hradů.

Muzeum je otevřeno celoročně:

Pondělí: zavřeno:
Úterý:     9 – 17.30
Středa:   9 – 17.30
Čtvrtek:  9 – 17.30
Pátek:    9 -  17.30
Sobota:  9 – 17.30
Neděle:  9 – 17.30


Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějoviích

Dukelská 1
České Budějovice 370 51
Tel.: +420 391 001 531
e-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz
www.muzeumcb.cz
Zřizovaná organizace Jihočeského kraje

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

25.4.2024

Edukační dílny (Jan Žižka na jihu Čech 600 let) - Diadém, růženec

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
26.4.2024

Lví silou, vzletem sokolím (Sokol na jihu Čech v letech 1869 - 2024)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova