Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Kdo jsme

 • Národopisné sdružení je zájmový klub, který působí v Českých Budějovicích téměř 100 let.
 • Jako zájmový klub byl založen v r. 1925.
 • Sdružuje lidové řemeslníky, členy folklórních souborů, pamětníky, sběratele a zájemce o národopis vůbec.
 • Schází se 2x měsíčně (2. a 4. úterý v měsíci) v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích od 16,30 hod., není - li uvedeno jinak,  kromě července a srpna.
 • Spolupracuje s oddělením společenských věd Jihočeského muzea,  národopisným odd. Národního muzea v Praze, Městským muzeem v Týně nad Vltavou, Muzeem Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, Muzeem JUDr. O. Kudrny v Netolicích, Galerií A.S. v Táboře, Jihočeským folklórním sdružením v Kovářově, dále s lidovými tvůrci, folkloristy, národopisci a podobně zaměřenými organizacemi a sdruženími v republice.
 • 2x měsíčně pořádá akce pro zájemce o jihočeský národopis.

 • 1x měsíčně pořádá obvykle odbornou přednášku.

 • 1x měsíčně pořádá zpravidla praktickou lekci.

 • Vyhledává pamětníky a zaznamenává jejich vzpomínky.

 • Obohacuje národopisný archiv Jihočeského muzea.

 • Své znalostí a zkušeností poskytuje odborným pracovištím, badatelům, studentům, sdělovacím prostředkům a filmařům.

 • Aktivně spolupracuje při přípravě a realizaci národopisných výstav, zajišťuje předvádění ukázek lidových řemesel.

 • Působí jako poradní centrum pro zájemce o národopis.

 • Spolupracuje s národopisci po celé republice.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku