Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Kdo jsme

 • Národopisné sdružení je zájmový klub, který působí v Českých Budějovicích již přes 80 let.
 • Jako zájmový klub byl založen v r.1925.
 • Sdružuje lidové řemeslníky, členy folklórních souborů, pamětníky, sběratele a zájemce o národopis vůbec.
 • Schází se 2x měsíčně v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích od 17,OO hod., není - li uvedeno jinak.
 • Spolupracuje s oddělením společenských věd Jihočeského muzea,  národopisným odd. Národního muzea v Praze, Městským muzeem v Týně nad Vltavou, Muzeem Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, Muzeem Judr. O. Kudrny v Netolicích, Galerií A.S. v Táboře, Jihočeským folklórním sdružením v Kovářově, dále s lidovými tvůrci, folkloristy, národopisci a podobně zaměřenými organizacemi asdruženími v republice.

 

 • 2x měsíčně pořádá akce pro zájemce o jihočeský národopis
 • 1x měsíčně pořádá odbornou přednášku
 • 1x měsíčně pořádá praktickou lekci
 • Vyhledává pamětníky a zaznamenává jejich vzpomínky
 • Obohacuje národopisný archiv Jihočeského muzea
 • Své znalostí a zkušeností poskytuje odborným pracovištím, badatelům, studentům, sdělovacím prostředkům a filmařům
 • Aktivně spolupracuje při přípravě a realizaci národopisných výstav, zajišťuje předvádění ukázek lidových řemesel
 • Působí jako poradní centrum pro zájemce o národopis
 • Spolupracuje s národopisci po celé republice  

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku