Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

RLHS

Regionální letecko-historická společnost (RLHS) České Budějovice vznikla v roce 1987 díky iniciativě prof. Bohuslava Trnky, člena Historického klubu a spolupracovníka Jihočeského muzea, zpočátku jako Sekce regionálních dějin letectví při Historickém klubu Jihočeského muzea, od roku 1989 působí pod nynějším názvem. Cílem její činnosti je studium historie letectví se zaměřením na jihočeský region, shromažďování a zpracování  dostupných materiálů pro letecký archiv Jihočeského muzea, a zpřístupnění získaných informací veřejnosti.

Formy její práce lze specifikovat do několika tématických okruhů, z nichž hlavním je pořádání pravidelných setkání s leteckou tématikou. Tato setkání zájemců o letectví mají podobu veřejnosti přístupných přednášek či besed s osobnostmi, majícími úzký vztah k československému a českému vojenskému i civilnímu letectví, případně s využitím videoprodukce. První tématický večer se konal 21.9.1987 s přednáškou prof. Trnky na téma „Ing. Jan Kašpar a jeho vzlety v Jižních Čechách 1910 – 1912“. Za dobu existence RLHS jsme měli možnost přivítat mezi námi známé osobnosti našeho letectví, např. Jiřího Maňáka, Stanislava Hlučku, Aloise Šišku, ing. Oldřicha Pelčáka, ing. Václava Vaška, ing. Josefa Pavlíka a další, kteří se s přítomnými podělili o své letecké vzpomínky.

Další formou činnosti je dokumentace historie civilního a vojenského letectví v jihočeském regionu. Zde se podařilo soustředit množství cenných historických materiálů z činnosti českobudějovického Aeroklubu, z pozůstalosti Jiřího Maňáka, různé dokumenty z historie letiště Planá, a mnoho dalších.

V oblasti popularizace čs. a českého letectví a jeho historie se členové RLHS podíleli na přípravě několika výstav s leteckou tématikou v Jihočeském muzeu, z nichž některé přímo iniciovali. Zatím poslední z nich byla instalována v r. 1998 pod názvem „Čs. a české vojenské letectvo 1918-1998“. Dále bylo zpracováno šest regionálně zaměřených publikací především z iniciativy prof. Trnky, na dvou se podílel plk. v. v. Milan Malý. Publikace byly k dispozici veřejnosti v Jihočeském muzeu. Kromě toho RLHS s podporou Jihočeského muzea organizovala v letech 1995, 1997, 1998 a 2000 celorepublikové semináře s leteckou tématikou. Příspěvky zde přednesené, s výjimkou posledního semináře v r. 2000, byly zpracovány a publikovány ve sbornících, rovněž dostupných veřejnosti.

Po roce 1989 RLHS iniciovala a podílela se na realizaci instalace pamětních desek průkopníku jihočeského letectví prof. Jaroslavu Maňákovi, a čs. válečným letcům, účastníkům zahraničního odboje v řadách RAF, konkrétně Jiřímu Maňákovi, Prokopu Brázdovi, Janu Čermákovi a Janu Smolíkovi, podílela se na renovaci a znovuodhalení pomníku americkému letci R. Whiteheadovi ve Srubci, a iniciovala instalaci tří pamětních desek v areálu letiště Planá, připomínajících přílet 312. čs. perutě RAF do Č. Budějovic v září 1945, výcvik izraelských letců v roce 1948, a působení 1. stíhacího leteckého pluku „Zvolenského“ v letech 1952-1994. Na této záslužné činnosti měl lví podíl tehdejší předseda RLHS prof. B. Trnka, který bohužel opustil naše řady 24. ledna 2003. Předsedou společnosti byl poté zvolen RNDr. Mojmír Prokop, pod jehož vedením společnost vstoupila do osmnáctého roku své existence.

V dalších letech pořádá RLHS opět pravidelná veřejná setkání vždy každé třetí pondělí v měsíci s výjimkou června, prázdnin a prosince, od 17 hodin v budově Jihočeského muzea, kde jsou vítáni nejen řádní členové RLHS, ale také všichni zájemci o letectví a jeho historii. Obzvláště vítáni jsou všichni, kdož jsou ochotni podílet se na dokumentační, popularizační a publicistické činnosti RLHS. Informace o činnosti RLHS jsou každý měsíc k dispozici v naší vývěsní skříňce před Jihočeským muzeem.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku