Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Historický klub

Vážení přátelé!

Všichni v této podivné době věříme ve zlepšení situace. Toužebně očekáváme návrat k běžnému způsobu života. Pevně věříme, že při dodržení všech epidemiologických nařízení můžeme naši klubovou činnost opět zahájit a dodržet náš program. Ponecháváme na laskavém uvážení členstva, zda se naplánovaných aktivit zúčastní. O případných programových změnách budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu, webových stránek a vývěsky klubu.

Začínáme tedy v pondělí 10. ledna 2022 v Jihočeském muzeu v 16. 30 hod. přednáškou Velké dějiny malého města (z historie Kamenného Újezda). Přednáší Marie Kroutlová.

Od 15 hodin je možno platit členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Rovněž je možné zakoupit nové dvojčíslo Zpravodaje za 40,- Kč.

Při vstupu je nutné doložit bezinfekčnost!!

Výbor Historického klubu

 


Historický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích nabízí zájemcům o historii možnost vzájemného setkávání na přednáškách a při poznávacích zájezdech organizovaných jen pro členy klubu. Přednášky se konají 2x v měsíci, vždy druhé (v přednáškovém sále Jihočeského muzea) a poslední pondělí (v 1. patře Jihočeské vědecké knihovny). Poznávací exkurze za historickými pamětihodnostmi pořádá Historický klub pouze v období duben – září, dle potřeby s časovými přesahy. Historický klub připravuje pro své členy Zpravodaj Historického klubu, který vychází 4x ročně (v současnosti v podobě dvojčísel). V případě Vašeho zájmu o aktivity Historického klubu nás kontaktujte přímo na akcích klubu dle programu nebo na uvedených kontaktech.


Historický klub při Jihočeském muzeu, z.s.

Vás srdečně zve na akce pořádané v 1. pololetí 2022

 

  1. PŘEDNÁŠKY V JIHOČESKÉM MUZEU OD 16.30 HODIN

10. ledna

Marie Kroutlová – Velké dějiny malého města (z historie Kamenného Újezda)

14. února

PhDr. Jiří Chvojka – Česká jména a příjmení

14. března

Tomáš Hobizal – Budějcké povodně před 130 lety a následná regulace řek

11. dubna

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. – Kapela schwarzenberské gardy

9. května

PhDr. Jan Šimánek – Problematika jihočeských jídel, zejména pak z Doudlebska

13. června

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – Problematika komunikačních záležitostí jižní Čechy – Rakousko z pohledu dějin dopravy s důrazem na 19. – 21. století

 

  1. PŘEDNÁŠKY v Jihočeské vědecké knihovně od 16 hodin

přednáškový sál v 1. patře vedle Hudebního oddělení, ul. Lidická

24. ledna

Prohlídka nových prostor knihovny s panem ředitelem Mgr. Ivo Karešem

28. února

Milan Binder – Českobudějovické fotoateliéry

28. března

Doc. Dagmar Blümlová, CSc. – Neznámý Sergej Jesenin

25. dubna

Beseda se spisovatelem Janem Štifterem nad knihou Světlo z Pauliny

23. května

Daniela Čechová – Jan Pešťák. Malíř a grafik

27. června

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. – Problematika válečného roku 1942

 

C) ZÁJEZDY

25. května

Dačice, Slavonice – vede Irena Potočková

Odjezd od muzea v 8.00 hod.      

18. června

Vyšší Brod-centrum města, Maria Rast, klášter, Čertova stěna – vede Jiří Anderle

Odjezd od muzea v 8.00 hod.

17. září

Krajem ovesných baronů – vede Jitka Bartyzalová (pěší túra cca 10 km)

Odjezd od muzea v 7.00 hod.

 

Změna programu vyhrazena!

Nutno sledovat vývěsku HK a webové stránky muzea (klubu). Zároveň je nutné sledovat epidemiologická nařízení a řídit se jimi.

 

Členský příspěvek na rok 2022 ve výši 200 Kč uhradit před lednovou a únorovou schůzí již od 15 hod.

 

Zájezdy se budou platit od dubna, hodinu před schůzí v Jihočeském muzeu, vždy doložit průkazkou člena HK! Cena zájezdů bude upřesněna dodatečně.

Kontakty: 603 869 687 (Potočková), 734 142 468 (Vacková).

V případě neúčasti se peníze nevracejí!

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí