Historický klub

Spolky a klubyHistorický klub

Historický klub

Vážení přátelé!

       Těšili jsme se na společné setkání a obnovení naší klubové činnosti. Vzhledem k současné výrazně zhoršené epidemiologické situaci, kdy nedokážeme zajistit všechna daná pravidla (např. rozestupy) a nechceme tak ohrozit zdraví nás všech, musíme s politováním odvolat obě akce plánované na měsíc září i vycházku do Libníče. Je možné, že se nebudou konat ani plánované akce HK v dalších měsících.

       Za současné situace nelze nic plánovat dopředu. Je nutné sledovat internet i muzejní vitrínku, kde Vás budeme průběžně informovat.  Zatím se odkládá i vrácení peněz za neuskutečněné zájezdy.

       Moc se omlouváme a přejeme vše dobré. 

       Výbor historického klubu


Vážení členové,
na září jsme pro Vás plánovali přednášku o svaté Anežce České a obrazu její úcty v našem regionu. Kvůli současné situaci nabízíme v následujícím textu alespoň krátké seznámení s některými stavbami, které jsou této osobnosti v jižních Čechách zasvěcené. Přednášku naplněnou řadou dalších fotografií a zajímavostí zařadíme někdy v budoucnu.

Sakrální památky zasvěcené sv. Anežce České v jižních Čechách

  • farní kostel sv. Anežky v Českých Velenicích

Jediný kostel zasvěcený sv. Anežce v jižních Čechách stojí v Českých Velenicích. Postavil ho roku 1935 trhosvinenský stavitel František Stašek podle plánu architekta Václava Pilce. Kostel byl zasvěcen tehdy blahoslavené Anežce České. Nový svatostánek nahradil do té doby využívanou kapli sv. Rodiny v Josefově, která svou kapacitou nedostačovala počtu místních farníků. Kostel byl postaven díky výraznému přispění ledenického děkana P. Františka Kroihera. Stavba probíhala od června do prosince 1935 a byla pro ni použita žula z nedalekých lomů okolo Gmündu. Stavbě dominuje mohutná hranolovitá věž s hodinami. Loď kostela je dlouhá 18 metrů a široká 13 metrů a nachází se v ní pět půlkruhových oken po každé straně. Okno presbytáře vyplňuje velkoformátová vitráž, vitráž s vyobrazením Anežky České. Autorem tohoto výtvarného díla je významný výtvarník prof. Jaroslav Václav Holeček.

  • zděná boží muka v Týně nad Vltavou

V Týně nad Vltavou na levém břehu řeky Vltavy stojí poblíž nového silničního mostu vysoká zděná boží muka z roku 1888. Původně stávala u starého mostu, kde byla zbudována jako památka na padlé v bitvě, kterou zde svedla francouzská a rakouská armáda roku 1742. V roce 1994 byla památka opravena. Na každé straně objektu se nachází malby. Zrestaurovány byly akademickou malířkou Klárou Šafářovou. Najdeme zde vyobrazení ukřižovaného Krista, dále sv. Prokopa, sv. Václava a sv. Anežky.

  • kaple sv. Anežky v Ločenicích

V letech 2001 až 2002 vyrostla na návsi v Ločenicích na Trhosvinensku kaple postavená podle plánu Ing. Andrey Sáčkové. Kaple je orientovaná klasicky podle křesťanských tradic východním směrem. Na první pohled zaujme výrazná modernistická podoba objektu, jež představuje určitý kontrast vůči okolní historické zástavbě. Střecha kaple je zajímavě členěná a plynule na ní navazuje menší věžička se zvonem, který darovala rodina Vaněčkova.

  • kaple sv. Anežky v Čihovicích

V Čihovicích u Týna nad Vltavou najdeme velmi zajímavě řešenou kapli sv. Anežky České. Byla postavena v roce 2009 u příležitosti 20. výročí kanonizace této osobnosti a zároveň u příležitosti 10. výročí založení Domova sv. Anežky v Čihovicích. Zajímavé je nejen její provedení, ale taky lokace. Stojí na malém poloostrově místního rybníka rozprostírajícím se před Domovem sv. Anežky. Dovedou nás k ní schody od silnice a poté asi 10 metrů dlouhý můstek nad hladinou rybníka. Kaple působí velmi moderním a vzdušným dojmem a je vhodně začleněna do okolního prostředí. Dominujícím materiálem je dřevo a sklo. Součástí stavby je i jednoduchá štíhlá vysoká zvonička. Z interiéru zaujme zejména zajímavě řešený oltář a ambon. Jejich podstavce jsou vyřezány z kmenů stromů. Okolí kaple nabízí příjemný odpočinek v udržovaném parkovém zákoutí.

  • kaple sv. Anežky u Holubova

Mezi Holubovem a Krasetínem na Českokrumlovsku stojí na kopci s malebným výhledem do kraje pod Kletí kaple sv. Anežky z roku 2011. Je orientovaná západním směrem. Základní kámen byl požehnán papežem Benediktem XVI. při jeho návštěvě České republiky v roce 2009. Kaple byla postavena z iniciativy holubovského starosty Jaroslava Fraňka za výrazného přispění darů místních obyvatel a projektoval ji akademický architekt Vojtěch Štorm. Nad vstupním portálem se nad vročením nachází kruhová mozaika sv. Anežky, jejímž autorem je Pavel Rožboud ze Včelné. Vstupní část je předsazená před hlavní loď šestiúhelníkového půdorysu, jež nemá po stranách žádné okno. Světlo je do vnitřních prostor přivedeno zaskleným otvorem ve středu střechy. Okolo kaple jsou vysázeny dvě pamětní lípy sv. Anežky.


 

Vážené dámy, paní, pánové, členky a členové 

Historického klubu při JčM v ČB, z.s.,

         Obracím se na Vás tímto svým přípisem, abych Vám umožnil zajímat se o historii i nadále, než se zase všichni sejdeme (snad v září 2020) na přednáškách pořádaných našim HK. Určitým řešením, tedy zejména pro Vás, kteří máte doma možnost využívat internetu, je použít některých následujících webů, kde si můžete svým tzv. samostudiem prohloubit své znalosti a vědomosti. Pro ostatní, kteří tuto možnost nemají, pak zůstávají k dispozici knihy a nejrůznější atlasy.

Na prvním místě jsou to weby historických institucí Akademie věd České republiky, jako např.:

https://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/lanna-monumenty-stoleti-vystava-projektu-lanna-evropske-kulturni-cesty.html;

 

Přeji všem členkám a členům HK při JčM v ČB, z.s., pokud možno jen příjemné a užitečné seznamování se s možnostmi výše uvedenými.

Se srdečným přáním všeho dobrého Vás všechny zdraví a vše dobré Vám všem přeje

 

II. místopředseda Jiří Dvořák

 

 


Historický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích nabízí zájemcům o historii možnost vzájemného setkávání na přednáškách a při poznávacích zájezdech organizovaných jen pro členy klubu. Přednášky se konají 2x v měsíci, vždy druhé (v přednáškovém sále Jihočeského muzea) a poslední pondělí (v 1. patře Jihočeské vědecké knihovny). Poznávací exkurze za historickými pamětihodnostmi pořádá Historický klub pouze v období duben – září, dle potřeby s časovými přesahy. Historický klub připravuje pro své členy Zpravodaj Historického klubu, který vychází 4x ročně (v současnosti v podobě dvojčísel). V případě Vašeho zájmu o aktivity Historického klubu nás kontaktujte přímo na akcích klubu dle programu nebo na uvedených kontaktech.

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí