O nás

Spolky a klubyHistorický klubO nás

O nás

Historický klub při JčM má dlouholetou tradici. Za celou dobu své existence organizuje a podporuje činnost zájemců o historii, zejména historii regionální. Od 4. 6. 2018 je Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zapsaným spolkem.

Pro své členy pořádá každé druhé pondělí v měsíci, s výjimkou prázdnin, od 16.30 hod. přednášky. Tyto členské schůze s přednáškou se konají v přednáškovém sále muzea, ul. Dukelská 1.

Historický klub pořádá každé poslední pondělí v měsíci podvečery Literární sekce Historického klubu... Díky spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou se tato setkání konají v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v 1. patře od 16 hod.

Od dubna do října probíhá zájezdová činnost. Trasy zájezdů připravuje a organizuje zájezdová komise Klubu. Naši členové tak mohou zhlédnout zajímavá místa naší republiky, našeho regionu. Příležitostně vyjíždíme rovněž i za hranice.

Celoročně organizuje Výbor Klubu exkurze po pamětihodných místech regionu a vycházky v rámci našeho města i mimo něj.

Členové Klubu platí roční příspěvek. Jeho výši schvaluje výroční členská schůze /v současné době 100.- Kč/. Takto získané finance se využívají k úhradě nákladů vznikajících činností Klubu.

Výroční členská schůze /vždy po 3 letech/ volí Výbor, který organizuje veškeré aktivity Klubu, a Revizní komisi, která činnost Výboru, zvláště hospodaření, kontroluje.

Výbor sestavuje celoroční plán činnosti. V písemné podobě ho každý člen získá při členské schůzi, aktualizovaný může sledovat ve vývěsné skřínce před JčM nebo na webových stránkách JčM.

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Kalendář akcí