Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

O nás

Historický klub při JčM má dlouholetou tradici. Za celou dobu své existence organizuje a podporuje činnost zájemců o historii, zejména historii regionální. Od 4. 6. 2018 je Historický klub při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zapsaným spolkem.

Pro své členy pořádá každé druhé pondělí v měsíci, s výjimkou prázdnin, od 16.30 hod. přednášky. Tyto členské schůze s přednáškou se konají v přednáškovém sále muzea, ul. Dukelská 1.

Historický klub pořádá každé poslední pondělí v měsíci podvečery Literární sekce Historického klubu... Díky spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou se tato setkání konají v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v 1. patře od 16 hod.

Od dubna do října probíhá zájezdová činnost. Trasy zájezdů připravuje a organizuje zájezdová komise Klubu. Naši členové tak mohou zhlédnout zajímavá místa naší republiky, našeho regionu. Příležitostně vyjíždíme rovněž i za hranice.

Celoročně organizuje Výbor Klubu exkurze po pamětihodných místech regionu a vycházky v rámci našeho města i mimo něj.

Členové Klubu platí roční příspěvek. Jeho výši schvaluje výroční členská schůze /v současné době 100.- Kč/. Takto získané finance se využívají k úhradě nákladů vznikajících činností Klubu.

Výroční členská schůze /vždy po 3 letech/ volí Výbor, který organizuje veškeré aktivity Klubu, a Revizní komisi, která činnost Výboru, zvláště hospodaření, kontroluje.

Výbor sestavuje celoroční plán činnosti. V písemné podobě ho každý člen získá při členské schůzi, aktualizovaný může sledovat ve vývěsné skřínce před JčM nebo na webových stránkách JčM.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku