Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Podcasty

Velikonoční hry a tradice

Tradiční velikonoční výstava v Jihočeském muzeu tentokrát přibližuje pestrý svět jarních her a zvyků. Prožijte radostné okamžiky s oblíbenými aktivitami, jako jsou káča, cvrnkání kuliček nebo hra čára. V rámci výstavy představujeme také velikonoční zvyky nebo symboly a připraven je rovněž doprovodný program.

Hosty Hany Soukupové jsou etnografové Jihočeského muzea Jan Šimánek a Václav Holas a rovněž lidová tvůrkyně Ivana Stará.

 

 

Jihočeské muzeum zve na výstavu hub

Tradiční podzimní výstava čerstvých plodnic hub v Jihočeském muzeu s poradnou pro houbaře a vzdělávacím programem pro školy se letos koná v termínu 9. – 13. října (mimořádně tedy i v pondělí). Co všechno příprava takové výstavy obnáší? Jak ovlivňuje růst hub počasí? A co všechno vlastně musí členové Mykologického klubu Jihočeského muzea udělat, aby se takto specifická výstava mohla uskutečnit? Tyto a další otázky zodpoví nový podcast s vedoucím přírodovědného oddělení muzea a mykologem Miroslavem Beranem, kterého vyzpovídala Hana Soukupová.

Zveme vás zároveň i na fotografickou výstavu Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku, kterou můžete navštívit až do 19. listopadu 2023 a přejeme vám plné košíky!

 

 

 Archeologické výzkumy hrobek

 

Víte, že místa posledního odpočinku jihočeských velmožů i dalších významných osobností dnes dokáží archeologové podrobně prozkoumat, i když zůstanou zcela neporušená? Například z nedestruktivního výzkumu ve vyšebrodském klášteře vznikla publikace Jiřího Šindeláře a jeho kolegů „Rožmberská hrobka: Příběh hledání“ a je to bez nadsázky velmi napínavé čtení. V týmu pana Šindeláře byla i archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová, která v novém podcastu přibližuje nejen toto zajímavé téma. Objevujme spolu!

Autorka podcastu: Hana Soukupová

www.muzeumcb.cz

 

 

 Archeoskanzen Trocnov

Jihočeské muzeum letos otevřelo pro širokou veřejnost první dokončenou část středověkého Archeoskanzenu Trocnov, který se nachází v areálu Památníku Jana Žižky v Borovanech. Archeoskanzen přibližuje období konce 14. století, ukazuje stavby a dobové stavební postupy. V rámci komentovaných prohlídek mohou zájemci navštívit např. zbrojnici, stáje, sýpku nebo obytné stavení s černou kuchyní. K vidění jsou také repliky nástrojů, nářadí, oděvů a nábytku nebo expozice originálních kostýmů z filmu režiséra Petra Jákla - Jan Žižka.
Vstupenky na komentované prohlídky areálu lze zakoupit osobně na pokladně muzejní budovy Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany) nebo na pokladně hlavní budovy Jihočeského muzea (Dukelská 1, České Budějovice) - vždy v rámci otevírací doby. Lístky lze pořídit i online na webu Jihočeského muzea (www.muzeumcb.cz), kde najdete i další informace a přehled doprovodných akcí. Sledovat můžete také sociální sítě Jihočeského muzea a Archeoskanzenu Trocnov.
Hostem podcastu je vedoucí edukačního oddělení Jihočeského muzea Lukáš Faktor, kterého vyzpovídala Hana Soukupová. Vydejte se s námi do zákulisí výstavby a objevte, jak se žilo ve středověku.

 

 Umění černé Afriky

Vydejte se s námi do zákulisí výstavy prezentující unikátní sbírku artefaktů, kterou manželé Jana a Viktor Ambrožovi, majitelé Zoologické zahrady ve Dvorci u Borovan, vybudovali při svých výpravách do zemí ležících jižně od Sahary.

Projekt na založení vlastní zoo připravovali Ambrožovi mnoho let, provozují ji od r. 2007. Platné licence dosáhli za podpory rodiny, přátel, díky příznivcům zvířat i zvířatům samotným, které již v té době chovali. První cestu do Afriky podnikli v roce 2013, kdy navštívili Ugandu. Vrátili se nadšení a plni neskutečných zážitků; Afrika se postupně stala jejich pomyslným druhým domovem a do Ugandy se pravidelně vracejí za přáteli.

Výstava Umění černé Afriky, která trvá až do 1. 1. 2024, nabízí rozsáhlou sbírku afrického kmenového umění (hl. masky a sošky), představuje rozmanitost africké přírody a návštěvníci mohou obdivovat také africké textilní umění, hudební nástroje, tradiční šperky, zbraně nebo platidla.

Objevujme spolu! Více na www.muzeumcb.cz a na sociálních sítích Jihočeského muzea.

 

 

 František Doubek – Česká státnost

 

Jestli jste ještě neviděli výstavu perfekcionistických kreseb a grafik Česká státnost, máte nejvyšší čas. Potrvá totiž už jen do 16. dubna 2023. Vydejte se s námi do zákulisí příprav této putovní výstavy a poznejte osobnost Františka Doubka - profesora, výtvarníka, malíře a hudebníka. Hosty Hany Soukupové jsou autor výstavy Jiří Reiniš a Hynek Rulíšek - kurátor uměleckoprůmyslových sbírek, výtvarného umění a vojenské sbírky Jihočeského muzea. Výstava nabízí mj. připodobnění řady evropských a českých měst, erby měst, české a evropské šlechty, církevních řádů a portréty českých králů, královen a dalších osobností. Zachycuje také významná česká města, zařazená do odkazu světového kulturního dědictví UNESCO.

Sledujte také www.muzeumcb.cz a sociální sítě Jihočeského muzea.

 

 

Velikonoce za dob našich předků 

Velikonoční svátky si dnes většina z nás spojí s nastupujícím jarem, volnými dny, mazancem, beránkem, kraslicemi, pomlázkou nebo úklidem. Když se ale vrátíme do minulosti, otevře se před námi jiný a svým způsobem bohatší obraz Velikonoc… Hostem Hany Soukupové je etnograf Jihočeského muzea a kurátor letošní velikonoční výstavy Václav Holas.
Sledujte také www.muzeumcb.cz a sociální sítě Jihočeského muzea.

 

Tajuplné krásy orchidejí a masožravých rostlin

Jak se zrodila láska bývalého vojáka k orchidejím? Jak o tyto rostliny správně pečovat? Jakým způsobem loví a tráví kořist masožravky? Dokážou spolknout i obratlovce a je možné je pěstovat doma? Hosty Hany Soukupové jsou tentokrát pěstitelé orchidejí Karel Willinger a Pavel Roubín, masožravky představuje rostlinná fyzioložka Markéta Aubrechtová. Výstavu orchidejí, exotických rostlin a zvířat můžete navštívit v Jihočeském muzeu od 10. do 19. března 2023 včetně pondělí (9:00 – 17:30 hodin). Připravena je i poradna pro pěstitele, prodej rostlin, vzdělávací program pro školy, speciální Květinový workshop nebo publikace Orchideje jižních Čech.

Sledujte www.muzeumcb.cz, Facebook a Instagram Jihočeského muzea.

 

 ŠKODA - automobily na plakátech a v prospektech (1945 - 2022)

Nová výstava v hlavní budově Jihočeského muzea prezentuje vývoj reklamy, propagace a grafiky zachycené na dobových originálech plakátů a tiskovin společnosti Škoda Auto z archivu milevského sběratele Martina Kupce, který se této činnosti věnuje již přes deset let. Poslechněte si rozhovor, který s ním natočila Hana Soukupová během vernisáže. Výstavu můžete zhlédnout až do 4. 6. 2023.
Sledujte také Facebook a Instagram Jihočeského muzea.

 

 

Zvuk času

Slyšeli jste někdy o vodních hodinách? Víte, co to jsou hodiny mysteriózní, vějířové nebo lístkové? Umíte si představit, jak měří čas želva? Vydejte se s námi na cestu časem! Výstava ze soukromé sbírky p. Petra Hadravy a ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, kterou můžete navštívit už jen do 5. února 2023, představuje hodiny a hodinky z období od 16. do 19. století. Projekt je oficiálně zaštiťován a spolufinancován Ministerstvem kultury v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů.

Autorka podcastu: Hana Soukupová
Hosté: Petr Hadrava a Eva Hyndráková
Sledujte www.muzeumcb.cz, Facebook a Instagram Jihočeského muzea.

 

 Vánoční výstava - Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi

Při našem minulém setkání s etnografem Václavem Holasem jsme si slíbili, že se ještě jednou vydáme za vánoční náladou na výstavu, která potrvá v Jihočeském muzeu až do 2. ledna nového roku. Ten už ostatně klepe na dveře. A my si taky zaklepeme, pro změnu na kurník, abychom učinili zadost jednomu starému lidovému zvyku, a to se budete divit, co se pak stane. Pustíme si také veliký mechanický betlém, povíme si něco o sváteční kuchyni a také o tuhých zimách, které už dneska bývají jen výjimečně.
 

Autorka podcastu: Hana Soukupová

Host: etnograf Jihočeského muzea a autor výstavy Václav Holas
Sledujte www.muzeumcb.cz, Facebook a Instagram Jihočeského muzea.

 

Vánoce za dob našich předků


Vydejte se s námi na cestu adventním časem a objevte, jak vánoční svátky trávili hlavně lidé na venkově. Dozvíte se spoustu zajímavostí o zvykosloví, tradicích nebo o předmětech, které už většinou najdeme jen zapomenuté na starých půdách… Vánoční výstava „Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi“ je v Jihočeském muzeu přístupná až do 2. ledna 2023. Doporučujeme navštívit i bohatý doprovodný program – např. ukázky lidových tvůrců přímo ve výstavním sále nebo tradiční zpívání vánočních koled na schodech muzea.


Host: etnograf Jihočeského muzea a autor výstavy Václav Holas
Autorka podcastu: Hana Soukupová
Sledujte www.muzeumcb.cz, Facebook a Instagram Jihočeského muzea.

 

 

 Archeologické výzkumy a stavba jihočeských dálnic

Plavské mohyly, příběh Eliášovy štoly, nečekané nálezy v místech pravěkých sídlišť i některé archeologické záhady –  o tom všem bude mluvit archeolog Ondřej Chvojka  v novém podcastu Jihočeského muzea o výzkumech spojených se stavbou jihočeských dálnic.

 

Host podcastu: archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Ondřej Chvojka

 

 

Historie tvrze Žumberka a okolí, Skleněný poklad a Osobnosti Novohradska

Nová stálá expozice na pobočce Jihočeského muzea - tvrzi Žumberk u Nových Hradů představuje ve třech jejích částech historii tvrze a jejího blízkého okolí, významný regionální fenomén novohradského a šumavského sklářství, historické a kulturní pamětihodnosti i významné české a přeshraniční osobnosti, které v regionu působily, nebo zde měly své kořeny.

 

 

Hosté podcastu: kastelán tvrze Roman Josefík, kurátorka uměleckoprůmyslové sbírky Jihočeského muzea Hana Cukrová a kurátor historických knižních sbírek Jihočeského muzea Lukáš Pelikán

 

 

Povodně v Českých Budějovicích

V letošním roce uplynulo 20 let od povodní v roce 2002. Pojďme si společně připomenout, jak to tenkrát vypadalo. Autorem projektu Povodně v Českých Budějovicích je Milan Binder, který výstavu realizoval ve spolupráci s Jihočeským muzeem. Výstava je přístupná široké veřejnosti už jen do 31. 8. 2022 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích a před vybranými budovami ve městě.

 

 

Hosté podcastu: fotograf a vydavatel Milan Binder a historik Jihočeského muzea Leoš Nikrmajer

Autoři podcastu: Hana a Libor Soukupovi

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova