Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Návštěvní řád

Výstavní prostory Jihočeského muzea disponují bezbariérovým přístupem.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 242/1


Výstavní prostory
Výstavní prostory hlavní budovy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 242/1) jsou řešeny jako bezbariérové. Pro návštěvníky je určen vstup do budovy ze strany Senovážného náměstí, který je bezbariérový, stejně tak pohyb po budově, kdy je možno použít výtah pro přesun mezi podlažími, nebo zdvíhací plošinu pro pohyb mezi vestibulem a výstavními prostory v chodbách přízemí. Bezbariérové toalety se nacházejí ve vestibulu a v 2. patře, ostatní toalety nejsou řešeny jako bezbariérové. Prostory budovy jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Pro potřeby muzea se provádí dokumentace ze zde konaných akcí (vernisáže expozic nebo výstav, koncerty apod.).


Pravidla
Návštěvníci stálých expozic, výstav a ostatních kulturně-výchovných akcí pořádaných v objektech muzea se řídí těmito pravidly a ustanoveními:


 Návštěvník při vstupu do budovy muzea řádně zaplatí vstupné v pokladně (recepci.) Platnou vstupenku si uschová až do okamžiku opuštění budovy, aby se mohl na vyžádání průvodce nebo jiné oprávněné osoby vstupenkou prokázat. U hromadných návštěv se platnou vstupenkou prokazuje vedoucí skupiny návštěvníků. Výše vstupného je určena platným ceníkem zveřejněným u pokladny muzea. Vstupenka je jednorázová a platí pouze pro jednu návštěvu expozice (výstavy).

- Zakoupením vstupenky a vstoupením do výstavních prostor muzea návštěvník souhlasí s ustanoveními Návštěvního řádu.

- Dětem do deseti let je vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která za ně zodpovídá.

- Do objektu muzea není dovolen přístup osobám podnapilým či pod vlivem jiných omamných látek, osobám ve špinavém oděvu ohrožujícím znečištěním své okolí.

- Přípustné rovněž není vstupovat do muzea s potravinami a konzumovat je zde, odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

- Do objektu muzea není dovoleno brát s sebou zvířata.

- Ve všech objektech muzea je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

- Na vyzvání pracovníka recepce odloží návštěvníci zavazadla a deštníky, případně svrchní oděvy v šatně nebo v jiném prostoru k tomu vyhrazeném.

- Každý návštěvník bez prodlení uposlechne pokynů pracovníků konajících službu v expozici a na recepci.

- Návštěvníkům muzea není dovoleno bezdůvodně běhat po objektu, hlasitě hovořit nebo jinak rušit ostatní návštěvníky při klidné a soustředěné prohlídce expozic (výstav).

- Vedoucí skupiny spolupracuje s průvodcem muzea, a to jak při dodržování klidu a pořádku v expozicích, tak i pokud jde o nerušený průběh prohlídky a podávání informací.

- Návštěvníkům je přísně zakázáno dotýkat se vystavených sbírkových předmětů (exponátů), skelvitrín i ostatního výstavního zařízení s výjimkou interaktivních součástí výstav a expozic a edukačních pomůcek. V případě poškození majetku muzea bude správa muzea požadovat uhrazení způsobené škody.

 Fotografování v prostorách muzea je možné za splnění podmínek:

- bez použití blesku;

- pouze pro osobní potřebu návštěvníka;

- fotografování pro komerční využití je nutné předem dojednat s odpovědným zaměstnancem muzea.

- V případě složitých nebo odborných dotazů návštěvníků, které nemůže průvodce muzea odpovědně vyřídit a po dohodě s tazatelem, předá průvodce záznam dotazu spolu s kontaktem na tazatele v recepci muzea. Odborný pracovník nebo ředitelství muzea na dotaz odpoví písemně nebo prostřednictvím telefonu. Správa muzea neposkytuje informace o cenách vystavených exponátů a o skutečnostech dotýkajících se bezpečnosti objektu.

- Návštěvník má možnost vyjádřit se k obsahu nebo provozu expozic (výstav, akcí) písemným záznamem do Návštěvní knihy.

- V případě náhlého, vážného ohrožení zdravotního stavu návštěvníka v průběhu návštěvy muzea poskytne pracovník recepce první pomoc nebo přivolá lékařskou pohotovostní službu a umožní návštěvníkovi vyčkat na určeném místě příjezdu lékaře.

- Služební telefon na recepci muzea není určen pro účely návštěvníků.

- Návštěvník, který poruší kterékoliv ustanovení tohoto Návštěvního řádu a odmítne uposlechnout napomenutí pracovníka muzea, může být okamžitě vykázán z prohlídky expozice (výstavy, akce) a z objektu muzea bez nároku na vrácení vstupného.


V Českých Budějovicích dne 1. 9. 2021

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

13.12.2023

Vánoční koncert v Jihočeském muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
14.12.2023

Zpívání vánočních koled na schodech v muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova