Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Bošilecký poklad

Novinka
Datum konání:
od: 27.5.2016 16:00
do: 27.5.2016 16:59

Místo konání:
Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Víte, že ještě dnes můžete najít poklad? V roce 2013 došlo při rekonstrukci kostela sv. Martina v Bošilci k nálezu mincovního pokladu z období třicetileté války. V průběhu záchranného archeologického výzkumu byly v interiéru kostela odkryty i jednotlivé hroby s nálezy samostatných mincí a drobných osobních šperků, většinou v podobě raně novověkých devocionálií (křížky, medailonky). Zajímavým nálezem byl i zbytek cihlové zdobené dlažby s reliéfem pětilisté a šestilisté růže, datovaný mincemi do 15. století.

Zveme vás na slavnostní křest knihy s názvem Bošilecký poklad a vystavení depotu ve stálé expozici Jihočeského muzea
27. 5. 2016 od 16.00 hodin
Barokní sál Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Kmotři:

  •  děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity prof. Paedr. Vladimír Papoušek, CSc.
  •  vikář P. Mgr. Josef Stolařík
  •  a ředitel Jihočeského muzea Ing. František Štangl

Většina předmětů z nalezeného pokladu bude poprvé vystavena ve stálé expozici Jihočeského muzea a prohlídnou si jej můžete přijít až do konce tohoto roku.
Mincovní depot byl v bošileckém kostele ukryt někdy v druhé polovině 30. let 17. století – nejmladšími mincemi jsou pražské groše Ferdinanda II. z roku 1636. Vzhledem k tomu, že většinu mincí tvoří domácí oběživo, depot ukryl nejspíše bošilecký farář nebo kostelník. Poklad nepředstavuje velkou kupní sílu, přestože jde o velké množství stříbrných mincí – při přepočtu zhruba o 30 tolarů, za které bylo možné si v té době pořídit 45 – 90 ovcí, ale již ne například koně nebo dům ve městě. Nález tedy nepředstavoval žádný ohromující majetek, ale pro venkovského člověka znamenal slušné bohatství, které bylo možné si nastřádat. Mince byly uložené velmi pečlivě v malé keramické nádobě zakryté pokličkou. V depotu se nalezl například i groš s chybným letopočtem 1952 a řada cizích mincí, v jednom případě i cínové falzum.

Všechny tyto podrobnosti naleznete podrobně zpracované v nové knize o pokladu, na jejímž slavnostním křtu budou přítomni i jednotliví autoři, kteří pohovoří o nálezu a zpracování pokladu. Publikace obsahuje podrobné zpracování nálezu a katalog mincí. Mince byly po odkrytí převezeny k prvotnímu zpracování do Jihočeského muzea na konzervátorské pracoviště. Na dalším zpracování se podílela Jihočeská univerzita prostřednictvím Archeologického ústavu, Entomologického ústavu, Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie, dále Státní okresní archiv v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni. Mince určil emeritní numismatik Jihočeského muzea PhDr. Jiří Chvojka. Knihu bude možné  zakoupit v recepci Jihočeského muzea.

Autoři: Jiří Chvojka, Jan John, Zuzana Thomová a kolektiv, knihu vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontaktní osoba:
Hana Švejkarová
Datum zveřejnění:
24.5.2016

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.6.2024

České Budějovice na náladových fotografiích

Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice
5.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Světáci)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova