Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ KOLEDA

nepřehlédněte
Datum konání:
17.2.2015 16:00

Místo konání:
Náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlé okolí

V úterý dne 17. února 2015 v 16.00 hod. již po pětadvacáté požádají koledníci primátora města o povolení: “ městem České Budějovice jíti a koledu provozovati“

KOLEDUJÍ :

● mládenecká a slaměná koleda z Doudleb a jejich maškarádi
                                                                 
● mečové koledy JSPT Úsvit a jejich doprovod
                                                                 
● koledníci FS Furiant  a DFS Úsviťáček
                                                                 
● doudlebský dělostřelci
                                                                 
● dechová hudba Šumavanka
                         
          
15.45 -  masopustní průvod městem

16.00 -  udělení povolení koledování primátorem města

16.30 -  Děkanství u sv. Mikuláše - žehnání koledy

16.45 -  setkání doudlebských koled a koledování na náměstí Přemysla Otakara II. a okolí

Zastavme se krátce v tomto jubilejním roce města i jeho masopustní koledy u historie českobudějovických masopustů. I za monarchie mělo masopustní veselí v městském společenském kalendáriu své místo. František Rada ve svém díle Když se psalo c. k. uvádí: „ Pak začala plesová sezóna s reprezentačními spolkovými a maškarními plesy, zakončená masopustním maškarním průvodem městem.“  A vzpomíná dál: “Masopust býval v Českých Budějovicích ukončen velkým průvodem maškar odpoledne o masopustním úterku. V ulicích jej vždy očekávalo velké množství lidí. I národní školy měly to odpoledne prázdno, aby děti nepřišly o podívanou.  Původně pořádali tyto průvody Němci; jejich průvod vycházel od Zlaté husy ( pozn. již neexitující hostinec na již neexistujícím náměstíčku proti dnešnímu Krajskému úřadu, přibližně v místech Gerbery ); později od hostince U basy ( pozn. také U Váňů, na rohu ulic Matice školské a Komenského).   
České maškarní průvody byly pořádány až později a vycházely z hostince na Americe na Palackého náměstí.“ ( pozn. ani tento hostinec, oficiálně důsledně nazývaný U Homolků, dnes není; ale přibližně na jeho místě lze návštívit Billu v Pekárenské ulici na severní straně „Palačáku“).
V první polovině padesátých let minulého století se pokusili tento maskovaný průvod ( tentokráte od ulice Jeronýmovy Lannovou třídou přes centrum) oživit tehdejší vysokoškoláci organizovaní Jindřichem Peckou.
A poté zase dlouho nic. Po téměř čtyřicetileté odmlce poprvé vyšly městem České Budějovice masopustní koledy o masopustním úterý dne 27. února roku 1990 zcela ve stejném složení jako v roce letošním. Iniciátorem bylo tehdejší Krajské kulturní středisko, oddělení lidové kultury, které ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem, Městem České Budějovice, Městskými kulturními domy a nadšenými obětavými členy souborů Doudleban, Furiant a Úsvit toto obnovení tradice zorganizovalo.
Ale nejednalo se o pouhý maskovaný průvod. Proto také název Tradiční masopustní koleda. Záměrem bylo „přenést z terénu“ do města kouzlo doudlebských masopustů, přesněji koledních her, a zároveň seznamovat místní obyvatelé s různými typy jihočeských koled. Stálicemi byla a stále zůstává koleda mládenecká, slaměná a mečová doplňovaná ukázkami různorodosti masek i dílčích obřadů dalších spolukoledujích hostů.
( Apropos: mečová koleda coby významný a ojedinělý jihočeský fenomén lidové kultury, dnes v regionu uchovávána pouze koledníky z Vyšného-Nakolic u Nových Hradů v rámci jejich masopustní obchůzky a Jihočes-kým souborem písní a tanců Úsvit, byla letos jako první zapsána do nově vzniklého Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.)
Již čtvrt století je Statutární město České Budějovice pořadatelem této akce a 10 let je odborným garantem a ko-ordinátorem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydají na svou obchůzku městem.
V letošním roce budou mít českobudějovičtí občané opět možnost vidět typické jihočeské koledy, jak je ještě mohou znát z terénu: růžičkovou a slaměnou z Doudleb a mečovou v podání Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit.  
I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když „ o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon,
že „ mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.
Vzhledem, že nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich „ masopustní tradiční“ hlučnosti.
Pro ty, kteří se letos nedostanou mezi své koledující „bratry kamarády“ a nebudou moci na vlastní oči sledovat  
„ ke cti“ prováděná kola koledníků a ukázky z doudlebských masopustních zvyků, uvádíme alespoň záznam žádání o povolení koledy.
 

Hejtman doudlebské koledy ( doprovázen Rychtáři ostatních koled ) za všechny koledující zdraví primátora města:

Rychtář:     
Buďte pozdraven, pane starosto!  
 
Starosta:    
Vítám Vás !
                                     
Rychtář:     
Vážený pane starosto obce zdejší, přišli jsme Vás požádat o povolení k provádění masopustní koledy ve Vaší obci a žádáme o laskavou odpověď.

Starosta:    
Vážený pane hejtmane a pane rychtáři, já starosta zdejší počestné obce se vás ptám, odkud přicházíte?

Rychtář:    
Vážený pane starosto, my přicházíme od východu, odkud k nám přišli tři králové.

Starosta:    
Vás, pane hejtmane, se ptám, proč stavíte halapartnu na svoji nohu?

Hejtman:    
Vážený pane starosto, protože já, jako všichni koledníci, nemám nikde domovský právo, proto si stavím halapartnu na svý.

Starosta:    
Vysvětlení od vás mám a povolení vám dávám!( při tom vsune Rychtáři do ferule – nebo podá do ruky – povolení   -   glejt )

text:  „ Udělení koledníkům o masopustním úterý dne 28. února 2006 městem České Budějovice jíti a koledu provozovati “

Rychtář:    
Vážený pane starosto, moc pěkně Vám děkujeme! ( při tom si ovazuje právo červenou pentličkou, na důkaz radosti z povolení si nasadí klobouk, který doposud držel v ruce. Hejtman udělá totéž )

Rychtář „ zavejskne“ , konšel vystřelem dává znamení, že Rychtář převzal povolení koledovat do svého práva. Muzikanti spustí pochod.
Po udělení povolení koledování si primátor i ostatní zástupci města připijí s žadateli na stvrzení uzavřené dohody
a na zdařilý průběh akce.
Jednotlivé koledy dělají kolečka na počest primátora města, organizátorů i ostatních hostů i diváků.

Pořadatel akce:  
Statutární město České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

 

 

Kontaktní osoba:
PhDr. Marcela Macková
Datum zveřejnění:
5.2.2015

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova