Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ KOLEDA

nepřehlédněte
Datum konání:
17.2.2015 16:00

Místo konání:
Náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlé okolí

V úterý dne 17. února 2015 v 16.00 hod. již po pětadvacáté požádají koledníci primátora města o povolení: “ městem České Budějovice jíti a koledu provozovati“

KOLEDUJÍ :

● mládenecká a slaměná koleda z Doudleb a jejich maškarádi
                                                                 
● mečové koledy JSPT Úsvit a jejich doprovod
                                                                 
● koledníci FS Furiant  a DFS Úsviťáček
                                                                 
● doudlebský dělostřelci
                                                                 
● dechová hudba Šumavanka
                         
          
15.45 -  masopustní průvod městem

16.00 -  udělení povolení koledování primátorem města

16.30 -  Děkanství u sv. Mikuláše - žehnání koledy

16.45 -  setkání doudlebských koled a koledování na náměstí Přemysla Otakara II. a okolí

Zastavme se krátce v tomto jubilejním roce města i jeho masopustní koledy u historie českobudějovických masopustů. I za monarchie mělo masopustní veselí v městském společenském kalendáriu své místo. František Rada ve svém díle Když se psalo c. k. uvádí: „ Pak začala plesová sezóna s reprezentačními spolkovými a maškarními plesy, zakončená masopustním maškarním průvodem městem.“  A vzpomíná dál: “Masopust býval v Českých Budějovicích ukončen velkým průvodem maškar odpoledne o masopustním úterku. V ulicích jej vždy očekávalo velké množství lidí. I národní školy měly to odpoledne prázdno, aby děti nepřišly o podívanou.  Původně pořádali tyto průvody Němci; jejich průvod vycházel od Zlaté husy ( pozn. již neexitující hostinec na již neexistujícím náměstíčku proti dnešnímu Krajskému úřadu, přibližně v místech Gerbery ); později od hostince U basy ( pozn. také U Váňů, na rohu ulic Matice školské a Komenského).   
České maškarní průvody byly pořádány až později a vycházely z hostince na Americe na Palackého náměstí.“ ( pozn. ani tento hostinec, oficiálně důsledně nazývaný U Homolků, dnes není; ale přibližně na jeho místě lze návštívit Billu v Pekárenské ulici na severní straně „Palačáku“).
V první polovině padesátých let minulého století se pokusili tento maskovaný průvod ( tentokráte od ulice Jeronýmovy Lannovou třídou přes centrum) oživit tehdejší vysokoškoláci organizovaní Jindřichem Peckou.
A poté zase dlouho nic. Po téměř čtyřicetileté odmlce poprvé vyšly městem České Budějovice masopustní koledy o masopustním úterý dne 27. února roku 1990 zcela ve stejném složení jako v roce letošním. Iniciátorem bylo tehdejší Krajské kulturní středisko, oddělení lidové kultury, které ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem, Městem České Budějovice, Městskými kulturními domy a nadšenými obětavými členy souborů Doudleban, Furiant a Úsvit toto obnovení tradice zorganizovalo.
Ale nejednalo se o pouhý maskovaný průvod. Proto také název Tradiční masopustní koleda. Záměrem bylo „přenést z terénu“ do města kouzlo doudlebských masopustů, přesněji koledních her, a zároveň seznamovat místní obyvatelé s různými typy jihočeských koled. Stálicemi byla a stále zůstává koleda mládenecká, slaměná a mečová doplňovaná ukázkami různorodosti masek i dílčích obřadů dalších spolukoledujích hostů.
( Apropos: mečová koleda coby významný a ojedinělý jihočeský fenomén lidové kultury, dnes v regionu uchovávána pouze koledníky z Vyšného-Nakolic u Nových Hradů v rámci jejich masopustní obchůzky a Jihočes-kým souborem písní a tanců Úsvit, byla letos jako první zapsána do nově vzniklého Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.)
Již čtvrt století je Statutární město České Budějovice pořadatelem této akce a 10 let je odborným garantem a ko-ordinátorem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydají na svou obchůzku městem.
V letošním roce budou mít českobudějovičtí občané opět možnost vidět typické jihočeské koledy, jak je ještě mohou znát z terénu: růžičkovou a slaměnou z Doudleb a mečovou v podání Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit.  
I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když „ o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon,
že „ mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.
Vzhledem, že nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich „ masopustní tradiční“ hlučnosti.
Pro ty, kteří se letos nedostanou mezi své koledující „bratry kamarády“ a nebudou moci na vlastní oči sledovat  
„ ke cti“ prováděná kola koledníků a ukázky z doudlebských masopustních zvyků, uvádíme alespoň záznam žádání o povolení koledy.
 

Hejtman doudlebské koledy ( doprovázen Rychtáři ostatních koled ) za všechny koledující zdraví primátora města:

Rychtář:     
Buďte pozdraven, pane starosto!  
 
Starosta:    
Vítám Vás !
                                     
Rychtář:     
Vážený pane starosto obce zdejší, přišli jsme Vás požádat o povolení k provádění masopustní koledy ve Vaší obci a žádáme o laskavou odpověď.

Starosta:    
Vážený pane hejtmane a pane rychtáři, já starosta zdejší počestné obce se vás ptám, odkud přicházíte?

Rychtář:    
Vážený pane starosto, my přicházíme od východu, odkud k nám přišli tři králové.

Starosta:    
Vás, pane hejtmane, se ptám, proč stavíte halapartnu na svoji nohu?

Hejtman:    
Vážený pane starosto, protože já, jako všichni koledníci, nemám nikde domovský právo, proto si stavím halapartnu na svý.

Starosta:    
Vysvětlení od vás mám a povolení vám dávám!( při tom vsune Rychtáři do ferule – nebo podá do ruky – povolení   -   glejt )

text:  „ Udělení koledníkům o masopustním úterý dne 28. února 2006 městem České Budějovice jíti a koledu provozovati “

Rychtář:    
Vážený pane starosto, moc pěkně Vám děkujeme! ( při tom si ovazuje právo červenou pentličkou, na důkaz radosti z povolení si nasadí klobouk, který doposud držel v ruce. Hejtman udělá totéž )

Rychtář „ zavejskne“ , konšel vystřelem dává znamení, že Rychtář převzal povolení koledovat do svého práva. Muzikanti spustí pochod.
Po udělení povolení koledování si primátor i ostatní zástupci města připijí s žadateli na stvrzení uzavřené dohody
a na zdařilý průběh akce.
Jednotlivé koledy dělají kolečka na počest primátora města, organizátorů i ostatních hostů i diváků.

Pořadatel akce:  
Statutární město České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

 

 

Kontaktní osoba:
PhDr. Marcela Macková
Datum zveřejnění:
5.2.2015

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Neděle)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

13.12.2023

Vánoční koncert v Jihočeském muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
14.12.2023

Zpívání vánočních koled na schodech v muzeu

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova