Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Česko-rakouská konference "CO PŘINESLA DÁLNICE. Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku"

konference
Datum konání:
od: 23.9.2021
do: 24.9.2021

Místo konání:
Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)

Srdečně Vás zveme na česko-rakouskou konferenci "CO PŘINESLA DÁLNICE. Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku", která se koná 23. – 24. září 2021 od 10:00 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

POZVÁNKA VE FORMÁTU PDF

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

Pořadatelem akce je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se koná v rámci projektu č. KPF-01-248 , který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, Fond malých projektů Rakousko-Česká republika. Projekt je uskutečňován v rámci přeshraniční spolupráce s partnerem v Rakousku – Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt a Abteilung für Archäologie, Bundesdenkmalamt Linz.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 13. září 2021 na e-mail: Simona.Foltynova@muzeumcb.cz

Celá konference bude tlumočena. Účast je bezplatná.

Wir laden Sie herzlich zu einer tschechisch-österreichischen Tagung ein

WAS BRACHTE DIE AUTOBAHN

Archäologische Forschungen in der Trasse D3 in Südböhmen und S10 in Oberösterreich

23.–24. September 2021 ab 10:00 Uhr in České Budějovice

Jihočeské muzeum, Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice

HARMONOGRAMM DER VORTRÄGE

Die Veranstaltung wird vom Südböhmischen Museum in České Budějovice in Zusammenarbeit mit der Philosophischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice organisiert. Die Tagung findet im Rahmen des bilateralen Projekts KPF-01-248 statt, das aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Programms Kleinprojektfonds Österreich-Tschechische Republik, INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik kofinanziert wird. Das Projekt wird in grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit dem Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt als Partner in Österreich und Abteilung für Archäologie, Bundesdenkmalamt Linz durchgeführt.

Anmeldungen bis spätestens 13. September 2021 per E-Mail senden: Simona.Foltynova@muzeumcb.cz

Die gesamte Tagung wird gedolmetsch. Keine Teilnahmegebühren.

Program konference / Konferenzprogramm

23. 9. 2021 – budova Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice / Hauptgebäude des Südböhmischen Museums, Dukelská 1, České Budějovice

09:30–10:00 Registrace účastníků / Registrierung der Teilnehmer

10:00–10:15 Zahájení / Eröffnung

10:15–12:00 I. blok přednášek / I. Block der Vorträge

12:00–13:00 Přestávka na oběd / Mittagspause

13:00–15:30 II. blok přednášek / II. Block der Vorträge

16:00–18:00 prezentace výstavy, spojená s komentovanou prohlídkou a představením doprovodné příručky výstavy / Präsentation der Ausstellung, verbunden mit einer Führung und Präsentation des begleitenden Publikation zur Ausstellung


24. 9. 2021 – 9:00–15:00 exkurze s prohlídkou vybraných lokalit v trase D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku / Exkursion mit Besichtigung ausgewählter Fundstellen auf der Trasse D3 in Südböhmen und S10 in Oberösterreich:

Plav – Kerschbaum – Freistadt – Pregarten – Engerwitzdorf


Přednášející a téma příspěvku / Referenten und Beiträge

  • Michal Bureš - Tomáš Hiltcher - Jaroslav Jiřík - Karel Kašák: Archeologické výzkumy na velkých infrastrukturních projektech v České republice. Minulost, přítomnost a budoucnost / Archäologische Forschungen zu großen Infrastrukturprojekten in der Tschechischen Republik. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
  • Jan Mařík – Drahomíra Malyková: D11 – Záchranný archeologický výzkum od výběrového řízení po nálezovou zprávu pohledem odborného dozoru investora / D11 - Eine archäologische Rettungsforschung von der Auswahlverhaltung bis zum Fundbericht
  • David Parma: Prvních šedesát let dálniční archeologie na Moravě / Die ersten sechzig Jahre Autobahnarchäologie in Mähren
  • Ladislav Rytíř: Příprava a realizace záchranných výzkumů na rozsáhlých dopravních stavbách / Vorbereitung und Durchführung von Rettungsforschungen an großen Verkehrsbauten
  • Heinz Gruber: Archäologische Forschungen in der Trasse S10 im Mühlviertel / Archeologické výzkumy v trase S10 v Mühlviertelu
  • Wolfgang Klimesch: Die archäologische Untersuchung des spätbronzezeitlichen Hügelgräberfeldes von Unterweitersdorf im Mühlviertel / Archeologický výzkum mohylového pohřebiště z mladší doby bronzové v Unterweitersdorfu
  • Alexander Stagl - Jasmin Hangartner: Die A8-Anschlussstelle Wels-Wimpassing – Kleiner Ausschnitt eines römischen Gräberfeldes / Křižovatka A8 Wels -Wimpassing - malá část římského pohřebiště
  • Rudolf Krajíc: Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 na Táborsku / Archäologische Forschungen in der Trasse der Autobahn D3 in der Region von Tábor
  • Jiří Bumerl – František Janda - Václav Vondrovský: Neolitické sídliště u Horusic / Neolithische Siedlung bei Horusice
  • Ondřej Chvojka – Petr Zavřel: Archeologické výzkumy v trase D3 na Českobudějovicku / Archäologische Forschungen in der Trasse D3 in der Region von Budweis

 

Změna programu vyhrazena / Programmänderung vorbehalten

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
Datum zveřejnění:
10.8.2021

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

18.6.2024

Otázky a otazníky kolem Jana Žižky (Petr Čornej)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
5.7.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Světáci)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova