Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Dudy, dudy, dudy, dudičky

Výstava
Datum konání:
od: 27.9.2018
do: 25.11.2018

Místo konání:
Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

Výstava "DUDY, DUDY, DUDY, DUDIČKY - Dudácké tradice jihočeského regionu; Historické dudy - nástroj králů a žebráků (sbírka historických nástrojů Mgr. Miloslava Vaváčka)" představuje návštěvníkům specifický lidový nástroj v souvislosti s péčí Jihočeského kraje o tento cenný odkaz tradic našeho regionu.

"První část Jihočeský region a dudácká kultura ve vstupní chodbě je zaměřena na prezentaci jihočeské dudácké kultury, část druhá Historické dudy - nástroj králů a žebráků je unikátním profilem sbírky historických nástrojů Miloslava Vaváčka, kterou dotváří stylový interaktivní prvek s nahrávkami jednotlivých hudebních nástrojů," říká garantka výstavy PhDr. Marcela Macková z Regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu v Jihočeském muzeu.

 

JIŽNÍ ČECHY - REGION DUDÁCKÝCH TRADIC

Dudácká kultura coby kulturní fenomén po staletí k jihočeské oblasti patřil a patří. Z toho důvodu byl statek Dudácké tradice jihočeského regionu na základě nominace Jihočeského muzea v Českých Budějovicích roku 2015 zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje (usn. č. 1032/2015/RK-72 ze dne 8. 10. 2015). Zápis Jihočeského kraje předjímal zájem MK ČR na přípravu nominace oblasti Dudáctví zpracované a předložené Národním ústavem lidové kultury roku 2018 k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Jihočeský region je právem na své dudácké tradice pyšný. Byly a jsou přirozenou součástí lidové kultury nejen Strakonicka, ale i všech dalších  národopisných oblastí regionu i řady jihočeských festivalů a vrcholí ve světě naprosto výjimečným setkáním dudáků ve Strakonicích – Mezinárodním dudáckým festivalem.

Plošné rozložení dudácké prezentace v jihočeském regionu je různorodé a individuální. V oblasti Strakonicka coby oblasti s největším počtem dudáckých muzik patří k téměř běžným, v jiných oblastech či lokalitách díky iniciátorům místních akcí je pravidelně dostupná alespoň každoročně (Mezinárodní folklórní festivaly v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Kovářově, U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí, Doudlebské dožínky, borovanské Borůvkobraní, Setkání na Blatech v Ševětíně aj.).

Jako interpretační umění dudácká kultura je neodmyslitelně spojena i s profesionální řemeslnou a lidovou výtvarnou tvorbou (profese využívané při stavbě nástroje i jeho ozdobných prvků).

Zásluhu na udržování toho jihočeského kulturně společenského fenoménu mají především vedoucí souborů či aktivní hráči vychovávající si své nástupce a pedagogové hudebních škol ve Strakonicích a Blatné – a nově i v Českých Budějovicích – kteří na dudy „vyučili mladé“, z nichž řada u „puklíka“ vydržela dodnes. Dále se jedná o nadšence a odborné lektory, kteří své zkušenosti nezištně předávají dál.

Nelze opomenout, že značný podíl na tom měli a mají i výrobci dud, organizátoři kulturních akcí a zájem nejen města Strakonice, ale i dalších strakonických institucí, které si své „dudácké tradice“ právem opečovávají.

Jihočeský kraj si svého „ rodinného stříbra“ velmi váží  a rozvoji dudáckých aktivit napomáhá v rámci své dotační politiky příspěvky jednotlivým subjektům, které si své zvykoslovné akce bez dud ani nedokážou představit, i prostřednictvím svých zřizovaných kulturních příspěvkových organizací: výjimku z nich tvoří Muzeum středního Pootaví Strakonice coby „garant“ dudácké paměťové i současné tématiky: v současnosti se může chlubit největší dudáckou sbírkou v celé ČR, čítající již více než 50 kompletních nástrojů, množství jejich součástí a další materiály vztahujících se k dudáctví: ikonografie, textové dokumenty, zvukové nosiče…). Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích pak prostřednictvím regionálního pracoviště přejímá ve spolupráci s dalšími subjekty zodpovědnost za udržování statku coby kulturního dědictví jihočeského regionu. Nezanedbatelným aspektem je i podpora odboru regionální a národnostní kultury MK ČR.

Díky všem zmiňovaným subjektům se naštěstí nesplnily prognózy z počátku 20. století, že dudácká kultura vymírá a dudy se stanou pouhým muzejním exponátem. Ani dnes exkluzivní lidový nástroj české dudy z „muzik“ a lidových obřadů nevymizel a v jihočeském regionu se udržel i počátkem 3. tisíciletí.

Dudácká kultura představuje nehmotný kulturní statek v národním jazyce, specifické hudebnosti a ve všech svých historických podobách a rozmanitých projevech. Ve shodě s Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví (přijata konsensem na 32. zasedání Generální konference UNESCO dne 17. října 2003 v Paříži, v platnost  vstoupila k 20. dubnu 2006 ) ji lze považovat za jev lidového interpretačního umění a uznávaný významný kulturní a společenský odkaz. Této tradici významně napomohl fakt, že se česky zpívající dudáci stali trvalou součástí národního uvědomění a poté formou samostatné interpretace či jako součást muzik a folklórních souborů zůstávají skvělým reprezentantem regionálních tradic.

 

HISTORICKÉ DUDY - NÁSTROJ KRÁLŮ A ŽEBRÁKŮ

Mgr. Miloslav Vaváček - sběratel zaměřující se na historické hudební nástroje; vedoucí souboru historické hudby Dei Gratia a jeden z režisérů pořadů Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích.

Unikátní tematická výstava historických hudebních nástrojů zhotovených dle dobové ikonografie (od rané gotiky po baroko) se zaměřením na 13. - 17. století. Předlohy nástrojů pro ranou gotiku pochází ze španělského královského manuskriptu Cantigas de Santa Maria a sochařské výzdoby průčelí paláce hrabat ze Champagne v Reims. Vrcholnou gotiku zastupují dudy zachycené na freskách z hradu Karlštejn a z kaple sv. Kateřiny v Kouřimi. Renesanci ztvárňují nástroje vyrobené podle rytiny Albrechta Dürera, malby Pietera Brueghela, fresky „Tanec smrti“ v Bernu a sochy ze Zpívající fontány na Pražském Hradě. Manýrismus prezentují nástroje vyobrazené na obrazech slavných vlámských malířů, rytin Michaela Praetoria a dudy rekonstruované z archeologického nálezu z vraku lodi potopené v 17. stol. na severu Německa.

 

Výstava je přístupná v Jihočeském muzeu od 27. září 2018 do 25. listopadu 2018 (út - ne + svátky od 9:00 do 17:30 hod.).

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Výstavy
Datum zveřejnění:
3.9.2018

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova