Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Exponát měsíce říjen (Depot bronzových předmětů z Všetče u Týna nad Vltavou)

Exponát měsíce
Datum konání:
od: 5.10.2021
do: 31.10.2021

Místo konání:
Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)

Dne 18. 4. 2020 ohlásil pan Peter Spišák nález depotu bronzových předmětů, který učinil náhodně téhož dne v prostoru narušeném kácením a výsadbou stromů. Celý soubor ponechal beze změny na místě, a umožnil tak provedení záchranného archeologického výzkumu. Dostali jsme tak jedinečnou možnost odborně prozkoumat celý depot v původním uložení a se všemi nálezovými okolnostmi.


Nález byl učiněn ve volném terénu, mimo soudobé lokality. Bronzové artefakty byly uloženy v prosté jámě, v hloubce od 15 do 30 cm od současného povrchu. Žádné obložení kameny či jiné úpravy terénu nebyly zjištěny. Všechny bronzové předměty byly položeny horizontálně a většina z nich byla svázána – omotána jednoduchým drátem. Celkem depot obsahoval 33 bronzových artefaktů o hmotnosti téměř 5 kg. Až na výjimky se jedná o celé nepoškozené předměty, mezi nimiž vyniká unikátní sekeromlat původem z Karpatské kotliny, který nemá dosud v jižních Čechách obdoby. Depot dále obsahoval např. pět tzv. srdcovitých závěsků, jedenáct srpů, dláto, hrot kopí, šest jehlic či dvě sekery. Všechny artefakty lze zařadit do závěru střední nebo na počátek mladší doby bronzové, tj. do závěru 14. nebo na počátek 13. století př. Kr.

Soubor je výjimečný i způsobem uložení v zemi: prozatím se v jižních Čechách nepodařilo prokázat jiný depot, který by byl umístěn obdobným způsobem a obtočen bronzovým drátem, jako je tomu v případě depotu z Všetče. Příznačné je i stočení dlouhých jehlic, nepochybně za účelem snadnějšího uložení do jamky. Zajímavý je i fakt, že nad svazkem se nacházel sekeromlat a jeden srp, pod svazkem pak jedna sekera. Důvod, proč tyto předměty ležely mimo svazek obtočený drátem, zůstává neznámý.


Přesné důvody a okolnosti uložení depotu u Všetče nám sice zůstanou navždy skryté, vzhledem k mimořádně dobře dochovaným nálezovým okolnostem lze však alespoň hypoteticky uvažovat o symbolickém, snad i rituálním důvodu uložení tohoto výjimečného souboru artefaktů. Ten musel pro tehdejší společnost představovat nepochybně významný majetek, zejména uvážíme-li výjimečnost sekeromlatu. Na uložení depotu se tak nepochybně podílela elitní vrstva tehdejší společnosti.

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Výstavy
Datum zveřejnění:
30.9.2021

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

30.5.2024

Edukační dílny (Jan Žižka na jihu Čech 600 let) - Iluminace

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova