Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Lví silou, vzletem sokolím (Sokol na jihu Čech v letech 1869 - 2024)

Výstava
Datum konání:
od: 26.4.2024
do: 15.9.2024

Místo konání:
Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)

Výstava, která se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, průřezově mapuje historii a práci Sokola v rámci příslušných žup v jihočeském regionu od založení organizace v Českých Budějovicích roku 1869 do současnosti.

                                     

Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu "Podpora expozičních a výstavních projektů".

Akci zaštiťuje také náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch.

NOVINKA - PODCAST K VÝSTAVĚ

Výstava prezentuje nejen základní činnost jednotlivých sokolských jednot při rozvoji tělesného cvičení na jihu Čech či při sletech v Praze, ale rovněž širokou škálu dalších sportovních, společenských a kulturních aktivit v uvedeném období. Poukazuje také na vznik a práci sokolských zařízení (sokoloven, plováren, biografů). Nevyhýbá se ani politické úloze této organizace především v přelomových obdobích našich dějin. Zmíněna je i současná činnost Sokola po jeho obnovení v roce 1990.

Nejen děti potěší ve výstavě interaktivní stanoviště nebo tělocvična, kde si vyzkouší své dovednosti.

Výstava je rozdělena do několika základních bloků, které poukazují jednak na široké pole působnosti a na jednotlivé činnosti této organizace. První blok je vyhrazen vzniku Sokola, jeho základní ideové funkci, osobnostem Tyrše a Fügnera a vzniku a rozvoji tělovýchovné činnosti v oblasti jižních Čech (včetně pořádání okrskových a župních sletů) zhruba do počátku 20. století.

Druhý blok se věnuje jeho politickým aktivitám, poukazuje na důležitou roli, kterou hrál především při vzniku a ideovém formování Československé republiky.

Třetí blok poukazuje na společenskou a kulturní úlohu Sokola, všímá si jeho aktivit z hlediska účasti na celostátních společenských akcích, pořádání různých oslav (především pak Trocnovských slavností) šibřinek, bálů, divadelních představení (například včetně loutkářských), osvětových programů či dalších podobných záležitostí.

Čtvrtý blok je primárně určen činnosti a historickým předělům organizace po roce 1945 s tím, že větší část je věnována především znovuobnovení činnosti Sokola v roce 1990.

Pátý blok se věnuje příslušným sokolským zařízením, ať už se jedná o vlastní tělocvičny (sokolovny), cvičiště, stadiony, plovárny nebo biografy.

Šestý blok poukazuje na širokou škálu jednotlivých sportů, které Sokol pěstoval především v období 1. republiky, ať už šlo například o lehkou či těžkou atletiku, plavání, volejbal, tenis, lyžování nebo kopanou.

Poslední blok je zaměřen na průběh a doprovodné akce jednotlivých všesokolských sletů v Praze od roku 1882 po současnost (2018).

Výstava je určena široké veřejnosti všech věkových kategorií a zaměření, neboť výběr a struktura vystavených předmětů se týká nejen tělovýchovné (sportovní) činnosti Sokola, ale i již zmíněných společensko-kulturních a politických aktivit. Cílem výstavy je tak nejen představit návštěvníkovi širokou škálu zajímavých dobových artefaktů, kterými se Sokol přímo či nepřímo prezentoval, ale i poukázat především na velice významné postavení, jež tato organizace zaujímala v rámci naší společnosti v průběhu sledovaného období.

Na výstavě mohou především nižší věkové kategorie využít i část s aktivními cvičebními prvky, dospělí se zase mohou seznámit v informačních boxech s bohatým fotografickým a dokumentačním materiálem, který se nemohl s prostorových důvodů prezentovat přímo ve vitrínách. K dispozici budou návštěvníkům i vybrané filmové dokumenty k dané problematice.

Vystavené předměty pocházejí jednak ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, jednak od T. J. Sokol České Budějovice, Sokolské župy Jihočeské a doplněny jsou i od dalších sokolských jednot v kraji. Vedle bohatého fotografického a dokumentačního materiálu se na výstavě objeví například historické sokolské kroje, cvičební ošacení, historické prapory, různé technické pomůcky ke cvičení, artefakty vztahující se k otevření budějovické sokolovny, součást loutkového divadla Sokola I, různé upomínkové předměty ke sletům, busty a obrazy se sokolskou tematikou a řada dalších předmětů. Zajímavé trojrozměrné sbírkové předměty rovněž zapůjčilo Muzeum sportu (součást Národního muzea) v Praze, týkající se především počátků vzniku Sokola (například starou sokolskou kajdu) či jednotlivých sportovních odvětví, které Sokol pěstoval (především se jedná o různé historické sportovní potřeby, nářadí či náčiní).

ODKAZY

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Výstavy
Datum zveřejnění:
13.3.2024

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
17.8.2024

Žumberská slavnost řemesel 2024

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)
23.8.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Dívčí válka)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova