Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Řemesla a živnosti v Českých Budějovicích

Výstava
Datum konání:
od: 11.7.2017
do: 31.8.2017

Místo konání:
Radniční výstavní síň, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1

Nová expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním okresním archivem České Budějovice a Statutárním městem České Budějovice odhaluje řemesla a živnosti provozované na území města od 15. do 19. století. Kromě archeologických nálezů dokumentujících řemeslnou výrobu nejstaršího období a předmětů pocházejících výhradně ze sbírek Jihočeského muzea, se zde návštěvníci mohou seznámit i s nejvýznamnějšími řemesly a živnostmi zastoupenými jednotlivými cechy.

Nebudou opomenuty ani nejstarší řemesla, mezi něž patřili řezníci, krejčí, soukeníci či obuvníci. Ve městě však existovala i celá řada specializovaných cechů, například zvonařů, pasířů, loďařů a svíčkařů, jejichž výrobky zde budou rovněž prezentovány. Mladší období budou zastupovat například profese puškařů, zlatníků a hodinářů, hrnčířů a kamnářů či knihtiskařů. Výstavu dále obohatí i digitální podoba Adresáře hejtmanství Českobudějovického z roku 1904 z majetku Státního okresního archivu a soubor reprodukcí obrazů zlatokorunské školy, laskavě poskytnutý Národním památkovým ústavem.

Expozici lze navštívit od 11. července 2017 do 31. srpna 2017 v radniční výstavní síni na Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1.

 
O ŘEMESLECH A ŽIVNOSTECH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozmach řemesel v Českých Budějovicích byl bytostně spjat s rozvojem města. Již na přelomu 14. a 15. století jich zde bylo evidováno 73. Zpočátku se příslušníci jednoho nebo několika příbuzných řemesel spolčovali v cechu za účelem ochrany svých práv a ve snaze o odstranění konkurence cizích řemeslníků. Každý z cechů měl samosprávu v čele s cechmistrem, vlastnil artikuly potvrzené buď městskou radou, nebo panovníkem a používal vlastní cechovní symboly ve formě praporu či korouhve, pečetidla a truhlici na privilegia a cechovní písemnosti. Mezi nejstarší a nejvýznamnější cechy patřil cech řezníků, krejčích a soukeníků. Existovala však i celá řada specializovaných cechů, v Českých Budějovicích to byl například cech měšečníků, hřebenářů, mydlářů a svíčkařů, či parukářů. V průběhu 15. a 16. století získaly České Budějovice výrazně řemeslnický ráz, přičemž si převahu i nadále udržovala řemesla potravinářská v čele se sladovníky a sládky. Následovala řemesla oděvní a textilní.

V 17. století postihla některá řemesla výrazná krize. Obyvatelé Budějovic trpěli důsledky třicetileté války a katastrofický dopad měl i požár roku 1641. Podle berní ruly z 1653 zůstávala řada profesí ve městě nezastoupena, anebo je vykonával nedostatečný počet řemeslníků. Pozvolné zlepšování ekonomické situace nastalo až v polovině 18. století, kdy byly vydány jednotné (generální) artikule a cechovní stanovy potvrzoval pouze panovník.

V průběhu 18. století některé řemeslnické obory zanikly (např. mečíři či helméři) a místo nich se objevily další profese, což bylo vyvoláno například i novou barokní módou. Ve městě působili prýmkaři, šňůrkaři, hřebenáři, knoflíkáři, cvočkaři, usnaři aj. Díky oživené stavební činnosti se v této době v Budějovicích zvýšil počet stavebních mistrů i osob z příbuzných profesí. Postupem doby přestávaly cechy plnit svou funkci a stále více se začaly prosazovat tzv. svobodné živnosti, k jejichž provozování stačilo prosté oznámení úřadu, podané společně s přihláškou k odvodu daní.

Roku 1859 došlo ke zrušení cechů, které byly přeměněny na živnostenská společenstva, která fungovala v podstatě až do roku 1952.

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Výstavy
Datum zveřejnění:
27.6.2017

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.10.2023

Výstava hub (KONÁNÍ POTVRZENO!)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova