Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Umění černé Afriky

Výstava
Datum konání:
od: 28.4.2023
do: 1.1.2024

Místo konání:
Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)

Černá Afrika je část afrického kontinentu jižně od Sahary. Tvoří ji více než 40 států s různými národnostmi a tradicemi. Tradiční způsob života ale rychle mizí a svědectví o něm přinášejí už jen artefakty. Ty na svých cestách vyhledávají Jana a Viktor Ambrožovi, majitelé Zoologické zahrady ve Dvorci u Borovan, kteří tyto artefakty nyní představují v Jihočeském muzeu.

Výstava se koná pod oficiální záštitou Ministerstva kultury ČR.


Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu "Podpora expozičních a výstavních projektů".


Otevírací doba: úterý - neděle, svátky 9:00 - 17:30 hodin


POSLECHNĚTE SI PODCAST K VÝSTAVĚ

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO KLUB PŘÁTEL TENGENENGE, Z.S.

Vážení návštěvníci, v hlavní budově muzea (Dukelská 1, České Budějovice) můžete darovat jakýkoliv finanční příspěvek do pokladničky v rámci konání veřejné sbírky pro Klub přátel Tengenenge, která potrvá až do 31. 1. 2024. Spolek, který založila afrikanistka PhDr. Marie Imbrová, již 10 let pomáhá dětem předškolního věku, školákům a místním ženám v Zimbabwe, aby se zlepšily jejich životní podmínky. Spolek dále poskytuje podporu dětem v místním předškolním zařízení, jehož výstavbu financoval, a kde zaměstnává a platí místní učitelku, která učí děti anglicky. Školákům také spolek hradí školné nebo učební pomůcky. Dále zlepšuje hygienické podmínky ve vesnici nebo se podílí na různých projektech (sázení stromů, podpora sportu nebo pomoc dětem v období potravinové nouze). Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který bude použit na výše uvedené činnosti Klubu přátel Tengenenge. Sbírka probíhá v rámci konání výstavy Umění černé Afriky. Více informací o spolku na: www.tengenenge.cz.


VÝSTAVA

AFRICKÉ KMENOVÉ UMĚNÍ

Tradiční umění má v každodenním životě afrických kmenů nezastupitelnou roli. Výrazem toho jsou rituální masky a sošky, které jsou součástí kultury každého afrického etnika. Masky hrají důležitou roli v rituálech zajišťujících potřeby kmenů v době míru i války, představují přítomnost duchovních sil při prosbách o plodnost půdy i žen, při iniciačních rituálech nebo pohřebních obřadech. Některé masky představují duchy zesnulých předků, postavy z kmenové mytologie, vládce či totemová zvířata. Masky a sošky ve výstavě reprezentují téměř stovku afrických kmenů. Byly dovezeny z míst, kde původně vznikly a byly po léta užívány; některé z nich lze získat až po smrti jejich majitele. Sošky a masky staré Afriky pomalu mizí a jsou nahrazovány komerční produkcí určenou pro turisty, těm však chybí originální duch Afriky a patina dlouholetého užívání. Africké artefakty jsou v naprosté většině případů spojeny s duchovním světem, s rituály, slavnostními průvody a ceremoniály. Sošky představují buď předky kmene, které mají africké národy ve velké úctě, nebo jsou schránkou pro magické předměty, díky kterým propůjčují kmenovým kouzelníkům moc a promlouvají k duchům a bohům.

AFRICKÉ TEXTILNÍ UMĚNÍ

Nejstarší technikou výroby látek bylo v Africe tkaní, materiálem bylo nejčastěji vlákno ze sušených listů palmy rafie a vyšívalo se nebarveným divokým hedvábím. K barvení látek se používala přírodní rostlinná a minerální barviva, vzory sahají od geometrických motivů až po figurální. Jednou z technik barvení látek je sadza batika. Vzor se na plátno nanáší řídce rozdělanou kaší sadza, která vykrývá plochy, které se nemají obarvit, nebo se jimi zakrývají již obarvené části. Po obarvení se celý kus nechává schnout na slunci a kaše se čistí kartáčem. Proces se musí opakovat pro každou barvu zvlášť.

HUDBA SUBSAHARSKÉ AFRIKY

Hudba je pro africké obyvatele nerozlučně propojena s tancem a aktivními účastníky jsou i diváci. Hudebním nástrojem se v africké hudbě může stát jakýkoliv předmět a materiál, včetně lidského těla a hlasu, bzučících brouků nebo zvuku vody. Zpěv doprovázejí tance s maskami – tanec vyjadřuje příběhy, oslavuje dobrou úrodu, doprovází narození, přechod do dospělosti, tančí se válečný tanec se štíty a oštěpy nebo tance zobrazující plížení lovců za kořistí.

TRADIČNÍ AFRICKÉ ŠPERKY

Africké šperkařství má tisíciletou tradici. Šperky se vyráběly z běžně dostupných přírodnin i vzácnějších materiálů, oblíbené byly korálky doplněné mušličkami. Nejstarší ozdoby objevené na jihu Afriky vznikly před více než 75 tisíci lety. Šperky svého nositele řadí k určitému etniku a společenskému postavení, bývaly ceněny jako umělecké dílo a používaly se i jako platidlo. Dnes se vyrábějí v malých manufakturních dílnách a jsou určeny převážně pro turisty.

TRADIČNÍ AFRICKÉ ZBRANĚ

Nože, sekery a oštěpy, ukované ze železa, svědčí o zručnosti tradičních afrických národů. Některé fungovaly jako zbraně, jiné byly vytvořeny pro rituální použití nebo jako odznak postavení, část sloužila také jako platidlo. Přilby sloužily nejen jako ochrana, ale i k označení stavu nebo hodnosti. Také štíty se z obranné pomůcky změnily v umělecká díla a používaly se při rituálním tanci a do průvodů.

PLATIDLA AFRIKY

Africké státy byly zámořskými koloniemi evropských velmocí, které v nich zavedly své měny. Po osamostatnění některé země vytvořily vlastní měnu s názvy podle místních tradic: částečně pouštní Botswana má platidlo nazvané pula, déšť, guinejská syli znamená slon, v Zambii platí kwacha, svítání, která se dělí se na 100 tambal, kohoutů – protože sto kohoutů oznamuje svítání…

PŘÍRODA AFRIKY

Afrika je místem velké biologické rozmanitosti, čelí však čím dál větším problémům. Zbytky populací divokých zvířat jsou dnes pečlivě střeženy v rezervacích a národních parcích a celosvětově existují snahy o navracení ohrožených druhů zpět do jejich původní domoviny. Ochrana přírody je z velké části financována z turistického ruchu.

O AUTORECH

Jana a Viktor Ambrožovi provozují od roku 2007 soukromou Zoologickou zahradu ve Dvorci u Borovan. Projekt na založení vlastní zoo připravovali mnoho let, platné licence dosáhli za podpory rodiny, přátel, díky příznivcům zvířat i zvířatům samotným, které již v té době chovali.

Největšího úspěchu dosáhli v chovu lvů, kterému se věnují od roku 1990, dnes jejich zoo návštěvníkům představuje široké spektrum druhů afrických zvířat včetně vzácných a ohrožených druhů a jedinečné kolekce kober.

Ambrožovi jsou vášnivými chovateli a obdivovateli přírody. Zajímají se o faunu i flóru celého světa, ale největší zalíbení našli v africkém kontinentu. První cestu do Afriky podnikli v roce 2013, kdy navštívili Ugandu. Vrátili se nadšení a plni neskutečných zážitků; Afrika se postupně stala jejich pomyslným druhým domovem a do Ugandy se pravidelně vracejí za přáteli.

Cesty do přírodních rezervací a národních parků jsou inspirací a motivací, které přenášejí do atmosféry vlastní zoologické zahrady. Na svých cestách se často setkávají s tím, že zvířata sice žijí v překrásném prostředí, ale jsou stále více ohrožována civilizací a možnosti udržet jejich životní prostor do budoucna se stále zhoršuje. Pytláctví, narůstající počet obyvatel a klimatické změny vyžadují ochranu zvířat v jejich přirozeném habitatu. Řada afrických vlád si to již uvědomuje, aktivně zajišťuje ochranu zvířat a propojuje ji s turistickým ruchem – zvířata jsou pro turistický ruch devizou a naopak turisté přivážejí do zemí finance na obnovu a udržitelnost prostředí. Z pozice provozovatelů zoologické zahrady tak i manželé Ambrožovi hledají možnosti, jak podpořit africké ochranářské organizace v jejich činnosti. 

Jejich zájem o africký kontinent však nezůstal pouze u přírody, oslovila je také kultura a umění, které je v řadě kmenů stále udržováno a praktikováno v původní podobě. Postupem času tak vybudovali sbírku nejrůznějších artefaktů, kterou nyní v prostorách Jihočeského muzea představují.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Edukační program k výstavě je zaměřen na umění, náboženství a lidovou kulturu i odkazy na místopis a historii jižní části nejstaršího kontinentu. Objednávky zasílejte na adresu: faktor@muzeumcb.cz nebo volejte na tel. číslo: 391 001 528. Využít můžete i objednávkový formulář na našem webu.

KATALOG VÝSTAVY

Katalog "Umění černé Afriky | The Art of Black Africa" vydaný u příležitosti konání výstavy si můžete zakoupit na recepci hl. budovy Jihočeského muzea (Dukelská 1, České Budějovice) nebo v našem e-shopu publikací. Autoři: Jana a Viktor Ambrožovi, Eva Hyndráková. ISBN 978-80-7646-029-4. Prodejní cena: 250 Kč.

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Výstavy
Datum zveřejnění:
14.2.2023

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.6.2024

České Budějovice na náladových fotografiích

Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice
5.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Světáci)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova