Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Vánoce v poli 1914 - 1918

Výstava
Datum konání:
od: 1.12.2017
do: 7.1.2018

Místo konání:
Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

Vánoce většina z nás vnímá jako období klidu, míru, rodinné soudržnosti, radostného rozjímání. Ale ne vždy tomu tak bylo, jako v případě nejrůznějších válečných konfliktů. A jedním z těch nejstrašlivějších byla první světová válka. Ovšem i zde na bojištích, ve vymrzlých zákopech, našla svůj domov trocha lidskosti a vnitřního duchovního usebrání. Doplnění stávající expozice Vzpomínky na sočskou frontu představí válečnou korespondenci rakousko-uherských vojáků na frontě během Vánoc.

V  prvním válečném roce, proběhlo na západní frontě neoficiální tzv. Vánoční příměří.  25. prosince nedaleko belgického města Ypry se nad německými zákopy rozezněly vánoční koledy. Následně vyšli vojáci ze zákopů a setkali se mezi oběma liniemi, na „území nikoho“. A tak se stalo; popřáli si hezké svátky, došlo i na předání drobných dárků a dokonce odehrání několika fotbalových utkání. Zanedlouho se však vraždění rozjelo nanovo a vojáci, kteří zažili tyto výjimečné okamžiky, byli nezřídka přeloženi k  jiným jednotkám, na jiné úseky fronty či jinak potrestáni. Většina z  nich se konce války nedožila. Už žádný další rok se tento záchvěv lidskosti uprostřed smrti a zmaru neuskutečnil. V dalších letech byly mnohdy na tento čas naplánovány různé ofenzivy. Třeba ruské akce proti rakousko – uherským vojákům; jednak sami svátky slavili v  jiném čase, jednak počítali s  oslabenější morálkou svých protivníků.

Způsobem, jakým ulevit stesku po domově a blízkých, byla samozřejmě pošta. Ta nabývala právě o vánočních svátcích ještě většího významu. Jednak pro potěchu ducha, ale také pro přilepšenou synům a otcům strádajícím „tam daleko v  cizí zemi“. Pro tento účel fungovala v rakousko – uherské armádě organizace c. a k. polní pošty, která se organizačně dělila na správní a výkonnou (manipulační) službu. Správní službu obstarávalo v nejvyšší instanci c. a k. generální ředitelství polní pošty (k. u. k. General-Feldpostdirektion) a c. a k. armádní poštovní ředitelství (k. u. k. Armeepostdirektionen). Generální ředitelství polní pošty, v  jehož čele stál c. a k. generální ředitel polní pošty (k. u k. General-Feldpostdirektor). Bylo přiděleno k  vrchnímu etapnímu neboli staničnímu velitelství (Etappenoberkommando), odkud řídilo veškerou polní poštovní službu. Generální ředitel polní pošty měl kromě toho zodpovědnost za spolupráci mezi polní a civilní poštou. Velkou zajímavostí je, že v letech 1914 – 1916 byl generálním ředitelem rakouské polní pošty Čech Jan Baptista Vaclík, rodák z  Plavu u Českých Budějovic.

Armádní poštovní ředitelství, zřizované při každé armádě (koncem války jich bylo dvanáct) pod příslušným číslem, byla začleněna v  armádním etapním velitelství (Armee-Etappenkommando), kde měla na starosti řízení polní poštovní služby uvnitř té které armády a v  jejím staničním obvodu. V  jejich čele stáli armádní poštovní ředitelé (Armeepostdirektoren), jež jmenoval – stejně jako generálního ředitele polní pošty – císař na návrh říšského ministerstva války, resp. ministerstva obchodu.

Kultura svátečních pohlednic se šířila již od konce 19. století. Do podoby svátečních pohlednic se tak nevyhnutelně vepsala i dlouhotrvající válka. Každý rok vydávala pošta oficiální vánoční pohlednici, vedle níž se objevilo i množství dalších se svátečními motivy, které v  době ozbrojeného konfliktu ostře kontrastovaly s  těmi válečnými. Stát si byl velice dobře vědom, že zejména vánoční svátky přináší vyšší citové vypětí, a využíval tak poštovní službu k  různým akcím, které měly Vánoce na frontě zpříjemnit. Prostřednictvím tisku tak byla již na Vánoce r. 1914 vyhlášena sbírka dárků pro vojíny v  poli, stejně jako bylo i vydáno upozornění o zvýšeném pracovním nasazení poštovních služeben, aby se zásilky včas dostaly na místo určení.

Výstava Vánoce v poli 1914 - 1918 potrvá od 1. prosince 2017 až do konce vánoční výstavy - tedy do 7. ledna 2018. Otevírací doba: úterý - neděle, svátky od 9:00 do 17:30. O svátcích je muzeum otevřeno následovně:

neděle 24.12. 2017 (9:00 – 13:00 hodin); pondělí 25.12. 2017 (9:00 – 17:30 hodin); úterý 26.12. 2017 (9:00 – 17:30 hodin); neděle 31.12. 2017 (9:00 – 13:00 hodin); pondělí 1.1. 2018 (9:00 – 17:30 hodin).

 

Pohlednice + další zdroje: prof. Martin Weis (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); J. Kramář, T. Kavka, M. Jahoda: Klenoty poštovního muzea – Pošta za velké války, Česká pošta, s. p., r. 2014.

Kontaktní osoba:
Tomáš Svoboda
sekce:
Výstavy
Datum zveřejnění:
28.11.2017

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.4.2023

Umění černé Afriky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova