Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Jihočeský sborník historický roč. 79/2010

Jihočeský sborník historický roč. 79/2010

120,- Kč

Brož., 269 s., obr. a fot. v textu, formát 230x158 mm.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2010.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-11-0

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

STUDIE                                                                                                                                          7-118               

Daniel Kovář                  Panská sídla v Habří na Českobudějovicku                                      7-46

Jiří Fröhlich                     Městský hřbitov u farního kostela  
                                         Narození Panny Marie v Písku (výzkum 1994-2006)                      47-61

Roman Lavička - Robert Šimůnek
                                       Městský kostel v pozdním středověku. Trhové Sviny 1480-1520    62-98

Kateřina Hlavničková    Jak na sebe vážení pánové pokřikovali Uhu a Lulu;
                                        Spolek Schlarafia Budovicia v letech 1882 až 1918                   99-118

MATERIÁLY                                                                                                                            119-220

Anna Kubíková             Historická topografie Českého Krumlova (1424)
                                        1459-1654. Část VIII. (Horní, Kostelní)                                       119-154

Tomáš Sterneck           Cinišpán u Waldenfelsu a Günther na Orlíku
                                       (Dva nesprávně datované dokumenty ze sbírky
                                        Historica Třeboň)                                                                            155-165

Jan Lhoták                    Málo známý soubor vedut Prácheňského kraje                         166-179

Jindřich Špinar             Biskupská knihovna českobudějovická                                       180-220

RECENZE                                                                                                                                  221-244

Jarmila Hansová         Raimund Paleczek, Die Modernisierung des
                                      Großgrundbesitzes des Fürsten Johann Adolph II.
                                      zu Schwarzenberg. Beispiel einer deutsch-tschechischen
                                      Symbiose im Neoabsolutismus 1848-1860                                221-223

Jan Kilián                     Ulrich Kober, Eine Karriere im Krieg.
                                      Graf Adam von Schwarzenberg und die kurbranden-
                                      burgische Politik von 1619 bis 1641 (Quellen
                                      und Forschungen Brandenburgischen und Preußischen
                                      Geschichte, Band 24)                                                                   223-226                                             

Jindřich Špinar            Jan Mareš, Kohoutí kříž. Šumavské ozvěny / 's Hohnakreiz.
                                      Des Waldes Widerhall                                                                 226-228
 

Tomáš Sterneck          Ladislav Jouza - Miroslava Jouzová, Veithové.
                                      Od tkalcovského stavu ke šlechtickému titulu                         228-230


Tomáš Sterneck          Mojmír Krejčiřík, Kleinové. Historie moravské
                                      podnikatelské rodiny                                                                     230-232

   
Tomáš Sterneck          Aleš Vyskočil, C. k úředník ve zlatém věku jistoty                     232-234

Jarmila Hansová         Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české
                                      a středoevropské kulturní historii                                                 234-239

Jitka Rauchová            Josef Blüml, Josef Šusta. Úvahy o dějinách
                                     a dějepisectví                                                                                    239-241

Jan Pařez                    Jiří Pešta, Když se v Milevsku vařilo pivo                                       242-243

Niklas Perzi                Winfried. R. Garscha - Frau Scharf,
                                     Justiz in Oberdonau                                                                         243-244


ANOTACE                                                                                                                              245-255

Tomáš Sterneck        Tomáš Borovský (ed.), Historici na brněnské univerzitě.
                                    Devět portrétů - Iva Grünbaumová, Bibliografie sborníku
                                    „Brno v minulosti a dnes " č. 1-20 z let 1959-2007                         245-246

Hana Zbudilová         Pavel Štěpánek, Valentim Fernandes de Morávia                         246-248

Zdeňka Prokopová    Pavel Hájek, Zděná boží muka v jižních Čechách - Zdenka
                                     Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách 
                                     a přilehlé Moravě                                                                                248-249

Zdeňka Prokopová    Památky jižních Čech 1 a 2                                                              249-250

Zdeňka Prokopová     Ivana Maxová - Vratislav Nejedlý - Pavel Zahradník,
                                      Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře
                                      v Jihočeském kraji                                                                            251-252

Leoš Nikrmajer          Daniel Kovář, Vyprávění o dávných i nedávných
                                     dějinách Lhoty                                                                                   252-253

Bohumil Jiroušek      Veronika Středová, Počátky formování konceptu dějin
                                    mentalit v české historiografii                                                         253-254

Bohumil Jiroušek      Jiří Lach, Laichterovo nakladatelství a projekt
                                    České dějiny. Studie a edice                                                            254-255

 

 

ZPRÁVY                                                                                                                                 256-264


Václav Rameš            Mgr. Jan Olejník odešel...                                                               256-257

Daniel Kovář              Návrat pozůstalosti archiváře Huyera
                                    do Českých Budějovic                                                                     257-258

Jitka Skořepová        „Ty naše chalupy zámecké..."                                                         258-260
       
Bohumil Jiroušek      Socialistická státnost                                                                       260-261

Dalibor Státník          Plakáty v českých archivech a muzeích                                        261-261

Dalibor Státník          Tradiční liberecké česko-slovenské setkání                                 261-262

Dalibor Státník          Dvě konference v Parlamentu ČR                                                   262-264

Dalibor Státník          Konference k dějinám školství                                                               264

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE