Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Jihočeský sborník historický roč. 80/2011

Jihočeský sborník historický roč. 80/2011

130,- Kč

Brož., 341 s., obr. a fot. v textu, formát 230x158 mm.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-11-0

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

STUDIE

Martin Holý                  Jihočeští vychovatelé české a moravské šlechty v 16. a na počátku 17. století

Aleš Valenta                Věřitelem Habsburků; Heřman Jakub Černín za války o dědictví španělské  

Adéla Šmilauerová – Vladimír Červenka             
                                      Příspěvek ke stavební historii raně barokního zámku ve Lnářích 

Lenka Rajdlová            Oltáře sochaře Leopolda Huebera v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích

Rudolf Svoboda            Arnošt Konstantin Růžička: mládí a počátky kariéry budoucího českobudějovického biskupa

Jan Štemberk               Blatenský "Baťa v růžích"; velkopěstitel růží Jan Böhm

Klára Novotná               Jana Zátková (1859-1933). Životopisná studie

Leoš Nikrmajer             Gestapo v Českých Budějovicích

MATERIÁLY

Daniel Kovář                 Nejstarší písemné zmínky o některých vsích na Českobudějovicku; hrst místopisných poznámek

Anna Kubíková              Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459 -1654. Část IX. (Latrán čp. 1 - 20)

Tomáš Sterneck – Jan Šimánek        
                                      Náhrobníky kostela sv. Vincence v Doudlebech

Eva Hyndráková            Příspěvky s jihočeskou tematikou v časopise Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
                                      Praha 1862 – 1944

Nora Jelínková – Ivana Kopecká –Markéta Pavlíková – Eva Rydlová –  Martin Zmeškal       
                                      Restaurování kabinetu s podmalbami ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Jakub Kaiseršat – Martin Hankovec
                                      Digitalizace a digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni

 

RECENZE

Jitka Skořepová             Martin Gaži (ed.), Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví!

 

Tomáš Sterneck            Tomáš Malý – Vladimír Maňas – Zdeněk Orlita, Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna

Tomáš Sterneck             Pavel B. Kůrka, Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu

Tomáš Sterneck             Pavel Pumpr, Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu
                                        17. a 18. století

Jiří Petráš                       Muriel Blaive – Berthold Molden, Hranice probíhají vodním tokem. Odrazy historie ve vnímání obyvatel Gmündu a
                                        Českých Velenic

Niklas Perzi                   Volker Zimmermann – Peter Haslinger – Tomáš Nigrin (Hg.), Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR,
                                       Tschechoslowakei, Polen

 

ANOTACE

Daniel Kovář                 Doteky minulosti. Výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice.
                                      Lišov – první písemné zmínky. Historické dokumenty města Lišova z fondů a sbírek jihočeských archivů

Jitka Skořepová            Památky jižních Čech 3

Tomáš Sterneck            Marie Wasková (ed.), Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů

Bohumil Jiroušek           Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – staročeši

Zdeňka Prokopová         Veronika Čapská, Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii
                                        (1613-1780)

Zdeňka Prokopová          Kateřina Cichrová-Vicki Ann Cremona-Lenka Nováková, Leckteří národové. Schwanzenberská sbírka
                                        kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov. Plusiers Nations. The Schwanzenberg Collection of
                                        Costume Miniatures in Český Krumlov Castle

Zdeňka Prokopová         Otakar Jankovec-Ivana Barošová-Jiří Vaníček, Tábor 1805-2003. Proměny historického jádra města
                                       v 19. a 20. století

 

ZPRÁVY

Zdenko Maršálek           Seminář historiků a archivářů k dějinám KSČ za druhé světové války

Dalibor Státník               Víno a vinařství v českých zemích v 19. a 20. Století

Jaroslav Pažout              Zpráva o 20. ročníku semináře o česko-slovenských vztazích v Liberci

Zlatuše Kukánová           Mezinárodní vědecká konference „Jan Šrámek a jeho doba“ v Olomouci

Bohumil Jiroušek            Vyjděte ze školních světnic!

Lukáš Snopek                 Byty. Bydlení. Přebývání. – Zpráva o mělnické konferenci

Jan Pařez                        Slavnostní otevření Filosofického sálu Strahovské knihovny 9. prosince 2010 po jeho kompletním restaurování

Jitka Skořepová              Otevření hradního muzea v Českém Krumlově

Jitka Skořepová              Horská zahrada v Českém Krumlově

Jarmila Hansová, Kateřina Voleská
                                         Výstava „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami"

Aleš František Plávek      „… kdyby pil a kouřil, nekupoval by ty svoje knihy!“ Jihočeští archiváři blahopřáli profesoru Ivanu 
                                          Hlaváčkovi k životnímu jubileu

Jiří Petráš, Niklas Perzi
                                         Stories – informační zpráva o mezinárodním projektu

Niklas Perzi                    4. Österreichisch-Tchechische Historikertage: Die Husák-
                                         und die Kreisky-Jahre

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE