Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Jihočeský sborník historický roč. 83/2014

Jihočeský sborník historický roč. 83/2014

225,- Kč

Brož., 542 s., obr. a fot. v textu, formát 158x230 mm.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-58-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

STUDIE                                                                                                         7-361

Roman Lavička - Robert Šimůnek
                                 Městský farní kostel v pozdním středověku II.
                                 Rožmberk nad Vltavou 1480-1520                            7-50

Zlata Gersdorfová   " Každý vlastní odměnu přijme dle práce své,
                                  jaké věci zaseje, takové sklidí." Tzv. Pirchanský
                                  epitafní oltář z Jindřichova Hradce                         51-63

Jan Šimánek             Každodenní život farního a poutního kostela
                                  sv. Vincence v Doudlebech v době baroka           64-105

Jaroslav Čechura      Strategie versus realita: kdo bude dědit,
                                  kdo hospodařit a jak dlouho? (Třeboňsko v první
                                  třetině 18. století)                                                    106-151

Jan Müler                  Poznámky k motivu smrti v české lidové a pololidové
                                  slovesnosti doby toleranční 1780-1848               152-174

Jiří Pešta                   Příspěvek k životopisu Josefa Kronbergera (1797-1864)
                                  a stavbě tzv. Kronbergerova altánu v Písku        175-205

Lucie Swierczeková  Zátkovi v obecních službách                                 206-250

Štěpán Klučka - Aleš Nováček
                                  Historicko-geografické aspekty populačního vývoje
                                  města Strakonice                                                   251 -272

Martin Marek            V čase výstavby. Baťovské podnikatelské aktivity
                                   v Sezimově Ústí v prvních letech provozu         273-320

Marek Šmíd              Obsazení biskupského stolce po skonu českobudějovického
                                  biskupa Josefa Antonína Hůlky v roce 1920       321-335

Libor Svoboda          Požáry v Mladém na počátku 50. let 20. století  336-361


MATERIÁLY                                                                                                362-473

Jiří Fröhlich - Čeněk Pavlík
                                 Gotické a renesanční reliéfní kachle ze sbírky
                                 Městského muzea v Týně nad Vltavou                  362-388

Anna Kubíková        Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654.
                                 Část XII. (Latrán čp. 66-106)                                     389-412

Daniel Kovář            Tažení Budějovických proti Turkům v roce 1543
                                  (o válečné výpravě, která málem skončila
                                  ve vinicích Weinviertelu)                                        413-424

Nikola Michňová      Svatební hostina Adama ze Schwarzenberku a Markéty
                                  z Pallantu 27. listopadu 1613 (Příspěvek
                                  k sebeprezentaci šlechty na prahu novověku)    425-444

Zdeněk Duda - Jan Kouba
                                 Z lidu pro lid! Lidovýchovné snahy Čeňka Zíbrta
                                 za první světové války a v době vzniku Československé
                                 republiky                                                                    445-462

Květa Cempírková   Svatopluk Samek a jeho sbírka exlibris v Jihočeské
                                 vědecké knihovně v Českých Budějovicích          463-473

RECENZE                                                                                                    474-497

Petr Kreuz                 Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen
                                 obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň
                                 na přelomu 17. a 18. století    
                                474-478

Tomáš Sterneck       Hana Jordánková - Ludmila Sulitková, Bibliografie
                                  k moravským královským městům ve středověku
                                  a raném novověku (1990-2010)   
                         479-480

Tomáš Sterneck       Libor Jan a kolektiv, Dějiny Brna 2.
                                 Středověké město                
                                    480-482

Tomáš Sterneck       Hana Jordánková - Vladimír Maňas (edd.),
                                  Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje
                                  a města (1578-1773)                                         
     483-485

Tomáš Sterneck       Jana Nosková - Jana Čermáková (edd.), „Měla jsem moc
                                 krásné dětství. " Vzpomínky německých obyvatel Brna
                                 na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století / „lch

                                 hatte eine sehr schöne Kindheit. " Erinnerungen
                                 von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend
                                 in den 1920er-1940er Jahren                                 485-487

Milan Hlinomaz       Katalog Zemské výstavy Jižní Čechy - Horní Rakousko,
                                  „Dávné stopy nové cesty "                                  487—497

ANOTACE                                                                                               498-509

Zdeňka Prokopová   Ondřej Fibich - Pavel Hájek - Jan Müller - Ivana Řandová
                                   - Karel Skalický - Jana Štorková, Jakub Bursa
                                   a jihočeská venkovská architektura                 498-499

Bohumil Jiroušek       Jaroslava Hofftnannová, Václav Novotný (1869-1932).
                                   Život a dílo univerzitního profesora českých dějin  500-500

Zdeňka Prokopová   Šárka Belšíková - Martin Gaži - Jarmila Hansová,
                                  Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy.
                                  Osvícenství zdola v okrsku světa                       500—502

Zdeňka Prokopová    Václav Grubhoffer, Pod závojem smrti. Poslední věci
                                    Schwarzenbergů v letech 1732-1914              502-503

Zdeňka Prokopová    Roman Lavička, Pozdně gotické kostely na rožmberském
                                    panství                                                                 503-504

Bohumil Jiroušek       Vardan Ernestovič Bagdasarjan - Igor Borisovič Orlov
                                   - Josef Josefovič Šnajdgen - Alexandr Alexandrovič Fedulin
                                   - Konstantin Anatoljevič Mazin, Sovětskoje zazerkalje.
                                   Inostrannyj turizm v SSSR v 1930-1980-je gody    504-505

Markéta Skořepová  Hermann Zeitlhofer, Besitzwechsel und sozialer
                                   Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Enťwicklungen
                                   im südlichen Böhmerwald, 1640-1840             506-507

Aleš František Plávek  Archivum Trebonense XIII/2014                       508-509

ZPRÁVY                                                                                                     510-535

Jiří Dvořák                   In memoriam Roberta Saka                              510-514

Soňa Martinovská      Konference Lidé a města ve velkých válkách.
                                     Pohled etnologa (antropologa)                         514-517

Jiří Cukr - Adriana Koláriková
                                    Konference Československo v letech 1954-1962   517-520

Jaroslav Pažout         Zpráva o 23. a 24. ročníku semináře
                                   česko-slovenských vztazích v Liberci (22. a 23. 8. 2013;
                                   21. a 22. 8.2014)                                                     520-523

Mirka Kubatová Pitrová
                                  Sametová revoluce v obcích, městech a regionech
                                  aneb rok zázraků 1989 na místní a regionální úrovni
                                  v kontextu střední a východní Evropy                  523-526

Bohumil Jiroušek      Na róznych drogách nauki...
                                  Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i slowackich
                                  w XX wieku                                                               526-527

Bohumil Jiroušek      Stowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji
                                   i waśni religijnych. Świadectwa historyczne i odwolania
                                   wspólczesne (w 600 rocznice soboru w Konstancji
                                   i uwiezienia Jana Husa)                                          527-528

Jiří Cukr                    Rarity, kuriozity, pozoruhodnosti z jihočeských
                                 archivů                                                                       528-530

Jarmila Hansová - Zdeňka Prokopová
                                
Zlatokorunský rok 2013 - 750 let od založení kláštera
                                 Zlatá Koruna                                                              530-533

Daniel Kovář            V letošním roce oslaví PhDr. Miloslav Pecha své životní
                                 jubileum, bude osmdesátnikem                              534-535

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE