Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Jihočeský sborník historický roč. 84/2015

Jihočeský sborník historický roč. 84/2015

225,- Kč

Brož., 540 s., obr. a fot. v textu, formát 158x230 mm.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-70-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSAH

 STUDIE                                                                                                                       7-305

 Jiří Oesterreicher          Poznámky k lokalizaci tajemného Segoru z listiny
                                       císaře Fridricha Barbarossy z roku 1179 & Extra
                                       muros Treboniae...                                                               7-58

 Daniel Kovář                Zádušní dvůr, kaplanské domky, Nonnenhof — zaniklé
                                       obytné areály v užívání církve v zástavbě městského
                                       jádra Českých Budějovic                                                     59-76

 Roman Lavička            Vyšebrodský opat Kryštof Knoll z Welsu (1506-1528, †1542)
                                       jako mecenáš umění                                                          77-114

Jan Kilián                      Válka ve městě zlata. Osudy Kašperských hor
                                      v letech 1618-1648)                                                           115-141

Jan Šimánek                Sociální poměry a kmotrovské vazby jednoho farního
                                     obvodu (Farnost Doudleby ve druhé polovině
                                     17. století)                                                                           142-172

 Jaroslav Čechura         Svatohavelský termín na sv. Havla?
                                      (Splátkový kalendář úročních povinností na panství
                                      Třeboň v letech 1694-1740)                                             173-197

 Rudolf Svoboda          Biskupská jmenování Josefa Ondřeje Lindauera
                                      a Jana Valeriána Jirsíka jako ukazatelé proměn vztahu
                                      církve a státu v letech 1845-1851                                   198-217

 Michal Kurz                 František Stulík: vlastenec, sběratel a ochránce
                                      budějovických památek                                                    218-242

 Jan Solpera                 Pořád jen „bratránci"                                                         243-275

 Petr Beran                   Historie Českých lignitových závodů Mydlovary           276-291

 Eva Erbanová              Koldům v Českých Budějovicích                                      292-305


 MATERIÁLY                                                                                                              306-493

 Milan Hlinomaz           K ikonografii znaků vyšebrodského kláštera, jeho opatů
                                       a jeho městeček                                                                  306-325

 Anna Kubíková            Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654.
                                      Část XIII. (Rybářská a Linecká)                                            326-350

 Tomáš Sterneck           Svědectví z rozbouřeného města
                                       (Relace o českobudějovických událostech v polovině
                                       roku 1618)                                                                            351-381

 Helena Brožková          Podmalby neboli obrazy malované za sklem v interiérech
                                       barokních sídel východočeské šlechty                            382-409

 Robert Šimůnek           Kulturní krajina Černínů z Chudenic. Obrazová
                                       mapa panství Lnáře (1698) a Dietzlerův
                                       prospekt Lnář (1725)                                                          410-450

 Karol Bílek                    Styky Františka Dvorského s archivářem Tischerem
                                       z archivu jindřichohradeckého. Napsal archivář
                                       František Tischer                                                                451-460

 Jiří Cukr                        Likvidace kláštera servitů na Nových Hradech v roce 1950
                                       (s edicí soupisu jeho inventáře)                                        461-489

 Dagmar Blümlová       Vzpomínka na profesora Nikolského, důvěrného znalce
                                       Jaroslava Haška a jeho slavného hrdiny                          490-493


 RECENZE                                                                                                                     494-517

 David Kozler                   Zdeněk Vybíral, Jan Žižka 1360?-1424. O táborském
                                        
hejtmanu a husitském vojevůdci                                        494-495

 Tomáš Sterneck              Jana Janišová - Dalibor Janiš (edd.), Zemské zřízení
                                         Markrabstv
í moravského z roku 1516 (Počátky
                                         kodifikace zemsk
ého práva na Moravě)                            496-498

 Jiří Štaif                          Příběh tulačky. Jaroslav Čechura, Neklidný život
                                        oby
čejné ženy. Johana Peřková (1703-1745)                      498-501

 Miroslav Novotný          Nové příspěvky k dějinám českobudějovické diecéze
                                         Rudolf Svoboda, Počátky českobudějovické diecéze        501-506

 Josef Blüml                    Jitka Rauchová, Československý historický
                                        ústav
v Římě                                                                           506-507

 Jaroslav Dibelka            Jaroslav Čechura, Sex v době temna. Sexuální život
                                        na
českém jihu v prvním století Schwarzenberků               508-510

 Petr Kreuz                     Jaroslav Čechura, Sex v době temna.
                                       Sexu
ální život na českém jihu v prvním století
                                       Schwarzenberků (1660-1770)
                                                511-517

 ANOTACE                                                                                                                     518-527

 Jarmila Hansová             Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek
                                          v
Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura         518-522

Tomáš Sterneck              Jan Šimánek, Putování Doudlebskem za jeho písmáky     522-525

Bohumil Jiroušek             Jiří Knapík a kol., Děti, mládež a socialismus
                                         v
Československu v 50. a 60. letech                                    525-526

Leoš Nikrmajer                Robert Sak, Čekej na mne, Ždi meňja                                526-527
 

ZPRÁVY                                                                                                                         528-533

Jiří Petráš                         Příběh města Českých Budějovic                                     528-533

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE