Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Jihočeský sborník historický roč. 85/2016

Jihočeský sborník historický roč. 85/2016

205,- Kč

Brož., 492 s., obr. a fot. v textu, formát 158x230 mm.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-81-3

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH
 

STUDIE                                                                                                                      7-341

Zuzana Křenková
Nejstarší dějiny a podoba konventu františkánů observantů
v Horažďovicích                                                                                                         7-29

Roman Lavička
Mistr trojlodí kostela v Dolním Dvořišti a architektura 90. let 15. století
na rožmberském dominiu                                                                                     30-53

Ján Čáni - Jan Pařez ml.
Zaniklé novověké sklárny u Pohoří na Šumavě (Novohradské hory)              54-80

Jaroslava Škudrnová
Hospodářská reforma rožmberského velkostatku ve 2. polovině
16. století na příkladu třeboňských vodních mlýnů                                          81-127

Jaroslav Čechura
Hospodářský pragmatik Jan Adolf ze Schwarzenberka a panství
Hluboká nad Vltavou v letech 1661-1681                                                          128-169

Kristýna Čondlová 
Písecké gymnázium v letech 1778-1850                                                            170-198

Eva Kolářová
Atonín Dobroslav Výšek majitelem obrazů Třeboňského
mistra (1866-1872)                                                                                                199-208

Rudolf Svoboda
Českobudějovické noviny v letech 1862 (1864) až 1871                                 209-236

Zdeněk Polanský
Duchovní a učitelé v zápase o náboženství v prácheňském Pošumaví        237-263

Klára Novotná
Členská základna dámského spolku Ludmila v Českých Budějovicích
(1885-1950)                                                                                                             264-295

Veronika Slavíková
K výzkumu přestupů od římskokatolické církve k Církvi československé
v Českých Budějovicích v letech 1920-1921                                                       296-312

Libor Svoboda
Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti na území bývalého
Českobudějovického kraje v polovině padesátých let
minulého století                                                                                                      313-341


MATERIÁLY                                                                                                             342-356

Daniel Kovář 
„Snad mohli ležeti v jednom břiše". Soudní dokazování příbuzenského
vztahu bratra a sestry v Českých Budějovicích roku 1529                               342-349

Anna Kubíková
Historická topografie Českého Krumlova (1424) 1459-1654.
Část XIV. (Horní Brána)                                                                                           350-367

Tomáš Sterneck
Přísaha českobudějovických měšťanů z 22. července 1618                             368-387

Zdenka Paloušová
Ikonografické zajímavosti v námětech obrazů procesních korouhví              388-402

Miroslava Květová
Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna
Jana Antonína Eichlera - analýza dvou kronik měšťanů
Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století                                                  403-433

Libor Staněk
Mobiliář kostelních budov na území Volyňského vikariátu
v období od konce sedmnáctého do počátku dvacátého století                    434-456
 

RECENZE                                                                                                                   457-466

Martin Talián
Renata Nováková, Příkopský mlýn na Zlaté stoce; Táž, Opatovický mlýn
na Zlaté stoce u Třeboně; Táž, Třeboňské mlýny na Mlýnské stoce                      
457-462

Tomáš Sterneck
Petra Vokáčová, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí
v době baroka                                                                           
                                 463-466


ANOTACE                                                                                                                  467-484

Zdeňka Prokopová
Ludmila Ourodová-Hronkova, Johann Georg de Hamilton
(1672-1737). Malíř zvířat a lidí                                         
                                         467-469

Zdeňka Prokopová
Jan Ivanega - Martin Krummholz - Petr Šámal- Petra Trnková,
Krajina-sídlo-obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye/Landscape
-Residence-Image. Georg Johann Buquoy 's Romantic Order 
                                469-470

Zdeňka Prokopová
Pavel Hájek - Zuzana Hájková - Petr Mašek (edd.),
Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky, sv. I-III                        470-472

Zdeňka Prokopová
Kateřina Cichrová, Mobilita nobility. Schwarzenberská
sbírka historických dopravních prostředků                  
                                           472-473

Zdeňka Prokopová
Miloš Hořejš - Jiří Křížek, Zámek s vůni benzinu.
Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945
                                            474-475

Roman Lavička
Milan Hlinomaz - Jiří Franc (eds.), P. Dominik Kaindl,
OCist, Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách                                                           475-417

Jitka Skořepová - Jarmila Hansová
Martin Gaži - Jaroslav Pánek - Petr Pavelec (Hgg.),
Die Rosenberger — Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie                               476-477

Jan Pařez st.
Jan Lakosil, Jižní Čechy krásné i zrádné v dobových
fotografiích a dokumentech. Lehké opevnění — okupace 
— železná opona                                                           
                                           477-478

Jiří Cukr
Dvě nové monografie k dějinám města Českých Budějovic.
Daniel Kovář, Fundatio civitatis. Zrození královského města
Českých Budějovic
; Daniel Kovář, Znak, pečeť, vlajka.
Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času      
                              478-480

Bohumil Jiroušek
Josef Petráň ve spolupráci s Lydií Petráňovou,
Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989)       
                   480-481

Bohumil Jiroušek
Jaroslav Pánek, Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin
vzájemných vztahů                                        
                                                           481-482

Jiří Fröhlich
Michal Bureš, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní
krajina Novohradských hor                         
                                                             482-483

Bohumil Jiroušek
M
iroslav Vaněk - Pavel Mücke, Velvet Revolutions.
An oral history of Czech society                         
                                                      483-484


ZPRÁVY

Jitka Rauchová
Sympozium Constitutional History 2000-2015: New Research,
New Ideas, New perspectives v Krakově                                                            485-486

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE