Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Jihočeský sborník historický roč. 86/2017

Jihočeský sborník historický roč. 86/2017

Brož., 615 s., obr. a fot. v textu, formát 158x230 mm.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-88-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

STUDIE                                                                                                      7-436

Zlata Gersdorfová
Těžební aktivity spojované s pány z Krumlova v jižních Čechách      7-27

Roman Lavička
Pozdně středověká architektura v Jindřichově Hradci 
za vlády Jindřicha IV. z Hradce (1463 - † 1507)                28-59

Vojtěch Večeře
Zachariáš z Hradce a jeho posmrtný obraz v pohřební řeči
Zikmunda Domináčka z Písnice                                                   60-112

Ze života Jana Aulnera před rokem 1606 (K původu a kariéře
pozdějšího hejtmana budějovické kompanie)                          113-124

Jana Honnerová
„Tak já jsem šelma?" Spory o čest na třeboňském panství
v letech 1650-1750                                                                       125-152

Jaroslav Čechura
Bošilec a jeho lidé (1640-1750) (Kapitoly z třeboňské
protostatistiky)                                                                            153-172

Rudolf Svoboda
Ke kauze vlasteneckých kněží Simona Schneidera a
Antonína Krejčího 1848-1852                                                     173-184

Leoš Nikrmajer
Městské muzeum v Českých Budějovicích v prvním čtvrtstoletí
své existence (1876-1903)                                                           185-211

Jana Šimková
Gymnaziální vzdělávání v Pelhřimově v letech 1871-1921         212-239

Marie Šimková
Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame a
její působení v Třešti                                                                       240-265

Věra Trníková
Učitelský ústav v Soběslavi a jeho studenti v letech 1871-1948         266-296

Martin Zeman
„V dávno osvědčené věrnosti". Historie c. a k. pěšího pluku č. 11
se zvláštním přihlédnutím k jeho osudům za Velké války                     297-337

Jan Solpera
Rok změn a konfliktů (O činnosti Vojenského inspektorátu
České Budějovice, okrskových velitelství v jižních
Čechách a jihočeských pluků v roce 1919)                        338-404

Irena Krčilová
Sametová revoluce na Pelhřimovsku                                405-436
 

MATERIÁLY                                                                         437-591

Anna Kubíková
Historická topografie Českého Krumlova (1424) 
1459-1654. Část XV. (Plešivec)                                            437-458

Milan Hlinomaz
Artikule a řády městečka Vyšší Brod z roku 1608 (1666)     459-473

Anna Hamrlová

Cyklus Genesis a tvůrčí transformace předloh
Jana Sadelera na vrchu Křemešník                                      474-490

Jan Machula

Pozůstatky historické těžby na Jelením vrchu
u Dobřejovic u Hosína                                                           491-502

Jana Marešová
Staré a staronové soupisy památek uměleckých a historických
(Novodobé vydávání Soupisů památek historických
a uměleckých Archeologické komise ČAVU)                         503-536

Zdeněk Polanský

Tři faráři, tři políři a jeden malenický domek                       537-557

Jindřich Hospaska
Vzpomínky schwarzenberských zaměstnanců z první
světové války                                                                          558-571

Eva Zuzáková - Jana Štorková

První panelová výstavba v okresních městech
jižních Čech                                                                           572-591
 

RECENZE                                                                             592-599

Jan Lhoták
Markéta Skořepová,
Ovdovění a osiření ve venkovské
společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855)                  592-595

Jitka Rauchová

Libor Bernát, Ján Kvačala a Gollova škola vo světle 
vzájomnej korešpondencie                                                    596-597

Dalibor Státník

Tomáš Černák, Husák. Mladé roky Gustáva Husáka
(1913-1939)                                                                           598-599


ANOTACE                                                                            600-606

Anna Fišerová
Archivum Trebonense XIV/2017                                           600-601

Daniel Kovář

Ladislav Čapek - Jiří Militký a kolektiv, Historická radnice
v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů
a rozboru hmotných pramenů                                              601-603

Tomáš Sterneck

Petr Vorel, The War ofthe Princes. The Bohemian Lands
and the Holý Roman Empire 1546-1555                               603-605

Bohumil Jiroušek
Andrej Tóth, Maďarsko ve dvacátých letech 20. století.
„ Bethlenovská " konsolidace nového státu a československo-
maďarské hospodářsko-politické vztahy                               605-606

Bohumil Jiroušek

Karel Beneš, Apologia pro vita mea / Omluva mého života        606
 

ZPRÁVY                                                                                   607-609

Jitka Rauchová
Celostátní studentská vědecká konference Historie 2016       607-608

Helena Stejskalová
Knižní kultura 19. století - odborná konference
v Muzeu Jindřichohradecka                                                     
608-609

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE