Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Jihočeský sborník historický roč. 87/2018

Jihočeský sborník historický roč. 87/2018

Brožovaná vazba, 450 s., obr. a černobílé i barevné fot. v textu, formát 158x230 mm.
ISSN 0323-004X
ISBN 978-80-87311-93-6

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

STUDIE                                                                                                       7-305

Anna Kubíková
Jindřich III. z Rožmberka - strýc české královny Barbory Celské         7-16

Veronika Večeřová
Právní vývoj města Prachatic v pozdním středověku aneb  
královské či poddanské město?                                                              17-44

Roman Lavička
Sanktuář kostela Všech svatých v Kamenném Újezdě;
datace, tvůrce, donátor a ikonografie pozdně středověkého 
Gesamtkunstwerku                                                                                   45-77

Tomáš Sterneck
Ze života jircháře Jiřího Plodíka (K osobnosti mluvčího
českobudějovické širší obce při vnitroměstském střetu 
z 22. června 1618)                                                                                      78-90

Jaroslav Čechura
Třeboňská pevnost v létech 1610-1650 a vpád pasovských
na panství roku 1611                                                                               91-111

Hedvika Kuchařová
Milevská farnost v 17. století                                                               112-198

Daniel Kovář
Zrušení kláštera dominikánů v Českých Budějovicích
za Josefa II.                                                                                              199-226

Gabriela Krejčová Zavadilová
Nástin vývoje počtu obyvatel a členů evangelického sboru
h. v. v Moravci v době toleranční 1783-1874                                     227-242

Jan Štemberk - Jiří Dvořák
Cizinecká propagace - cesta k hospodářskému pozdvižení
jižních Čech                                                                                              243-257

Václav Horčička
První pozemková reforma na velkostatku Kamenice
nad Lipou (1919-1938). Zahraničněpolitické a vnitropolitické
spekty                                                                                                       258-273

Jan Solpera
1 + 1 + 1 = 1 aneb jak probíhalo znárodňování tiskáren
koncem 40. a začátkem 50. let 20. století v Jindřichově Hradci      274-305


MATERIÁLY                                                                                            306-399

Zlata Gersdorfová 
Pečeti pánů z Krumlova                                                                          306-327

Jan Šimánek
„Zaniknutí koledníků bude dobrodiním pro mládež."
Masopustní koleda na Doudlebsku ve světle kronikářských
zápisů z první poloviny 20. století                                                         328-352

Miroslav Irra
Historické prapory a čestné názvy útvarů v čs.
a českém vojenském letectvu                                                                353-399


RECENZE

Martin Šanda
Herbert SAILER, Kaplice: Dějiny jednoho městečka
na Šumavě                                                                     
                           400-405

Milan Hlinomaz
Jaroslav PÁNEK - Martin GAŽI (edd.), Rožmberkové.
Rod českých velmožů a jejich cesta dějinami           
                             406-410

Zdeňka Prokopová
Václav GRUBHOFFER, Zdánlivá smrt. Noční můra
osvícenské Evropy                                                 
                                  411-413
 
Milan Hanzl
Marie BAHENSKÁ - Libuše HECZKOVÁ - Dana
MUSILOVÁ, Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná.
O ženské práci                           
                                                              414-417

Tomáš Sterneck
Jana NOSKOVÁ (ed.), „Proč to vyprávím? " První
polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých
obyvatel Brna/ „ Warum erzähle ich das? " Die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen
deutscher Bewohner Brünns     
                                                              418-422

Štefan Dávid
Jan BARTUŠKA, Odpustit ano, ne však zapomenout:
Kolektivizace na Vysokohrádsku a vývoj JZD do zániku
mikroregionu ve světle archivních dokumentů        
                              423-425

Milan Hlinomaz
Alte Spuren, Neue Wege. OÖ Landesaustellung 2013                           426-428

Laděna Plucarová
Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty                                 429-431

Jiří Petráš 
Jitka Vandrovcová - Lenka Vandrovcová, Velké návraty
aneb Jak žili jsme v Táboře před sto lety 
                                               432-433  


ANOTACE                                                                                               434-438

Marie Bláhová
Ivana AUSTOVÁ, Býti šlechticem. Šlechtické nobilitace
v letech 1627—1657 v českých a rakouských dědičných
zemích                                                       
                                              434-435

Bohumil Jiroušek
Helena PAVLIČÍKOVÁ, František Mareš. Od fyziologie
k filosofii                                                                    
                              435-436

Bohumil Jiroušek
Dalibor VÁCHA, Srdce tak bohaté na život. Rudolf Medek
a jeho doba (1890-1940)                             
                                          436-437

Bohumil Jiroušek  
Jan ŠTEMBERK, Pěšky, na lyžích, na kole, lodí
či autem. K dějinám československé turistiky
v letech 1945-1968                   
                                                              437-438

Jan Pařez    
Jiří SVOBODA, Historie voroplavby v Čechách                                      438-439
 

ZPRÁVY                                                                                                  440-445

Bohumil Jiroušek  
Konference The End of an Era. World War One
and the Bird of a New World Order. 1848-1918-2018.
A Nation Affirmed                                                                                         440

Dalibor Státník  
Dvě zajímavé slovenské muzejní konference                                  441-445

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE