Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 49/2009

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 49/2009

Brož., 124 s., obr. a fotografie v textu, formát 234x164 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH /CONTENTS


GEOLOGIE A MINERALOGIE

PAVLÍČEK V.: Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
Graphic pegmatite from Žár near Nové Hrady Southern Bohemia................ .............................. 7-8

PETÁKOVÁ Z., ŠARBACH M., MAŠEK D. & POŇAVIČ M.: Současné možnosti
terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
Present possibilities of graphite raw material field sampling in the Czech Republic...............  9-12

PROCHÁZKA V.: Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu
v křemeni v některých granitech
Acicular inclusions of sillimanite and apatite in quartz in some granites. ..............................  13-15

TŘEBÍN P. & KUBIŠTA M.: Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
Find of sapphire in Vyšší Brod, Southern Bohemia ............. ........................................................ 16

PROCHÁZKA V & HAVLÍČEK J.: Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci
ze Stříbrných Hor
Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory.......................... 17-20

RAJLICH P., KLOKOČNÍK J. & KOSTELECKÝ J.: Zpřesněná stavba Českého impaktního
kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
Refined structure of the Czech impact crater based on the detailed, global gravitational
Earth's model EGM 08............................................................................................................... 21-28

RAJLICH P. & KŘÍŽ D.: Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
Another find of the miarolitic pegmatite in Kovářov, Písek region, Southern Bohemia,
Moldanubian  ............................................................................................................................. 29-34

RENÉ M.: Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
Petrography and geochemistry of granites of the Lipno granite body .....................................  35-41

VIRT R.: Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
Isolated finds ofrutile in the Southern Bohemian moldavite strewn fields .................... ................ 42

VIRT R.: Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
Revision of the moldavite localities Lhotka Nera Nové Hrady a Podeřiště ................................... 50

VIRT R.: Další nález vltavínu na Táborsku
Another find of moldavite in the surroundings of Tábor.................................................................. 76

RAJLICH P., DOLEŽAL P. & BROM Z.: Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko),
nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
Goldfrom the Rosia Montana deposit (Roumania), found in 1927 in Vodňany town
(Bohemia) known as Křepice gold................................................................................................... 82

RAJLICH P.: Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
Multistage development of the ultrasonic cavitation lamellae in the shocked rock crystal
quartz from surroundings of České Budějovice ............... ............................................................. 86

RAJLICH P.: Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
Further new finds of rutiles in the Týn nad Vltavou area ................................................................ 90

RAJLICH P.: Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
Origin of the weathering pits from the point of view of the observations
in the tropical laterite terrains ......................................................................................................... 96

RAJLICH P.: Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
Garnet converging to pods of the shocked quartz from the vicinity
of Horní Stropnice .......................................................................................................................... 100

RAJLICH P. & PAVLÍČEK V.: Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
Garnet magnetite quartzite from Hrádek Nera Olešnice.............................................................. 104

MYKOLOGIE

KOTLABA F.: Rychlé šíření měkkouše kadeřavého - Plicaturopsis crispa (Fungi,
Corticiaceae) - v Čechách
Fast spread of Plicaturopsis crispa (Fungi, Corticiaceae) Bohemia........................................ 43-49

BOTANIKA

CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTECH M.: Rozšíření pelyňku metlatého (Artemisia scoparia
Waldst. et Kit.) v jižní části Čech
Distribution of Artemisia scoparia Waldst. et Kit. in South Bohemia....................................... 51-58

LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P.: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XV

The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XV.................................  59-75

ZOOLOGIE

ŘEHOUNEK J.: Mandelinkovití (Chrysomelidae) a tesaříkovití (Cerambycidae)
Přírodní památky Kalamandra
Leaf beetles (Chrysomelidae) and longhomed beetles (Cerambycidae) of Kalamandra Natural
Monument  .................................................................................................................................  77-81

PECH P.: Měkkýši NPP Rovná
Molluscs of the National Natural Monument Rovná .................................................................. 83-85

 

KLETEČKA Z. & ČERNÝ L.: Dodatek k rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera,
Meloidae) v jižních Čechách
New and interesting records of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae)
from South Bohemia .................................................................................................................  87-89

KONEČNÝ K.: Nové nálezy lepidopter na Táborsku
New findings of Lepidoptera in the area of district Tábor ........................................................ 91-92

ZAPLETAL M. & HALÁČEK L.: Mokřadní motýl závíječ bahenní, Ostrinia palustralis
nalezen v jižních Čechách (Lepidoptera: Pyralidae)
Remarkable wetland pyralid moth Ostrinia palustralis (Lepidoptera: Pyralidae)
recorded from Southern Bohemia ............................................................................................. 93-95

JAROŠ J. & SPITZER K.: Rákosnice Archanara neurica (Hübner, 1808)
(Lepidoptera: Noctuidae) nová pro faunu Čech z mokřadu Černiš
The first record of the White-mantled Wainscot moth (Archanara neurica (Hb.))
(Lepidoptera: Noctuidae) from Bohemia (Černiš wetland, Czech Republic) .......................... 97-99

PECH P.: Mravenci dvou chráněných území v jižních Čechách
Ants of two protected areas in the South Bohemia ...............................................................  101-103

PERSONALIA

PAVLÍČEK V.: K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc. ............................. 105-106

ŠTECH M.: Odešel otec jihočeských botaniků......................................................................... 107-110

KLETEČKA Z.: In memorian Karel Deneš................................................................................. 111-112

JAROŠ  J.: Karel Spitzer sedmdesátiletý................................................................................. 113-118

POKORNÝ J.: Jaroslav Kalivoda - velký šumavský pstruhař.................................................. 119-120

MYNÁŘ I. & SATTRAN V.: Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda............................ 121 -122

POKORNÝ J.: Život Eduarda Štědronského ............................................................................ 123-124

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE