Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 52/2012

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 52/2012

120,- Kč

Brož., 245 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x164 mm.
ISSN 0139-8172

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS


 RENÉ M.: Dvojslídné granity moldanubického batolitu. – Two-mica granites of the Moldanubian batholith 5-25

 BOUBLÍK K.: Květena a vegetace Přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. – Flora and vegetation of the Fabián Nature Reserve in the southwestern edge of the Českomoravská vrchovina hills 26–33

 LEPŠÍ M. & LEPŠÍ P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. – Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XVIII 34–48

 MALÍČEK J., HLAVÁČEK R., NEUWIRTHOVÁ H. & PIPEK J.: Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska a přilehlé části vltavského údolí (střední Čechy). – Interesting floristic records from the Sedlčany region and adjacent part of the Vltava River valley (Central Bohemia) 49–111

ŠTECHOVÁ T.: Výskyt ohroženého rašeliništního mechu Drepanocladus polygamus v jižních Čechách. – Occurrence of the threatened peatland moss species Drepanocladus polygamus in the Southern Bohemia 112–118


 MYKOLOGIE

 KOTLABA F.: K mykoflóře lesa „V Starém“ severozápadně od Nedvědic v jižních Čechách. – To the mycoflora of a forest called “V Starém” NW of Nedvědice, South Bohemia 119–132


 ZOOLOGIE

 BERAN L.: Vodní měkkýši jihočeské části EVL Vlašimská Blanice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). – Aquatic molluscs of the part of the Vlašimská Blanice SCI, with an emphasis on the population of Unio crassus in Southern Bohemia (Czech Republic) 133–142

 JANÁK R.: Výskyt modráska černoskvrnného Phengaris arion (Linnaeus, 1758) na Kaplicku v jižních Čechách. – The Large Blue (Phengaris arion) in Kaplice Region (South Bohemia) 143–150

 SPITZER K. & JAROŠ J.: Nástin stanovištních vazeb motýlů (Lepidoptera) okolí Jindřichova Hradce. – Outlines of moth and butterfly communities (Lepidoptera) of Jindřichův Hradec environs (South Bohemia) 151–159

Šumpich J., Liška J. & Modlin ger R.: Motýlí fauna klimaxových smrčin Trojmezenského masivu (Národní park Šumava). – Lepidopteran fauna of montane spruce forest in the territory of Trojmezná Mt. (National park Bohemian Forest) 160–196

 MÁCA J.: Nové nálezy hálek (zoocecidií) v jižních Čechách. – New records of galls (zoocecidia) in Southern Bohemia (Czech Republic) 197–208

 KLETEČKA Z. & KYNKOR J.: Nálezy zajímavých druhů tesaříků (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí Národní přírodní rezervace Řežabinec (jižní Čechy). – Records of interesting longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the environs of Řežabinec National Nature Reserve (South Bohemia) 209–213

 PECH P.: Zajímaví mravenci (Hymenoptera, Formicidae) v jihočeské Zlivi a jejím okolí. – Interesting ants (Hymenoptera, Formicidae) in Zliv (South Bohemia) and its surroundings 214–220

 KOŠNÁŘ A. & RAJNYŠOVÁ R.: Stanovení populačních hustot jelena evropského (Cervus elaphus) a srnce obecného (Capreolus capreolus) v horských podmínkách Šumavy. – Determine of population density of red deer (Cervus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus) in the mountain areas of Šumava 221–231

 Mikeš V. & Sedláček F.: Vyskytuje se ještě plch zahradní Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Brdech? – Does the garden dormouse Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) still occur in the Brdy Mts (Czech Republic)? 232–235


 KRÁTKÉ ZPRÁVY

 MIKEŠ V. & LEPŠÍ M.: Pozorování myšivky horské Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) v severní části Novohradských hor. – Observation of the Northern Birch Mouse Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) in the northern part of the Novohradské hory Mts (Czech Republic) 236–237


 VARIA

 LEPŠÍ P.: Souhrnný obsah ročníků Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 1–50 (1958–2010). – The overall content of Journal of South Bohemian Museum in České Budějovice, Natural sciences 1–50 (1958–2010) 238–243


 PERSONALIA

 RAJLICH P.: Zemřel vysokoškolský pedagog PaedDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 – †4. 8. 2012) 245

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE