Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 56/2016

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 56/2016

90,- Kč

Brož., 123 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x165 mm.
ISSN 0139-8172
ISBN 978-80-87311-76-9

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

BOTANIKA

Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXII. -
Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXII................................... 5-35

Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M.: Záchranné výsadby ohrožených
druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005-2014. - Rescue introductions
of endangered aquatic and wetland plant species to the Třeboňsko Protected Landscape Area dur-
ing 2005-2014 .................................................................................................................................... 36-54

MYKOLOGIE

Kout J., Zíbarová L., Hejl L. & Bartůšek M.: Nové lokality vzácných vřeckovýtrusných hub z jižních
a západních Čech. - Some new localities of rare Ascomycota in South and West Bohemia...... 55-64

Kotlaba F.: Některé houby (makromycety) lesů Jezárka a Krajinka nedaleko Vlastiboře u Soběslavi
v jižních Čechách. - Some fungi (macromycetes) of the Jezárka and Krajinka forests close to
Vlastiboř near Soběslav in South Bohemia....................................................................................... 65-81

ZOOLOGIE

Konečný K.: Příspěvek k bionomii bělopáska dvouřadého Limenitis camilla (Linnaeus, 1763)
na Táborsku. - On life history of the White Admiral Limenitis camilla (Linnaeus, 1763) in Tábor re­
gion
....................................................................................................................................................... 82-87

Kolář V., Hesoun P., van Nieuwenhuijzen A., Rozkopal M. & Boukal D. S.: Velcí vodní brouci
a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech. - Large species of the
water beetles and bugs of selected reserve areas in Southern Bohemia...................................... 88-93

Damaška A. & Fiedler L.: Příspěvek k poznání mandelínek (Coleoptera: Chrysomelidae) vrchu
Hůrka - ohrožené xerotermní lokality v Hluboké nad Vltavou. - Contribution to knowledge of
leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Hůrka hill, an endangered xerothermic locality in
Hluboká nad Vltavou (south Bohemia)..........................................................................................
94-104

Kubelka V. (ed.): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách III. - Interesting
and rare ornithological records in South Bohemia III............................................................... 105-118

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Havlíček J.: Nálezy medúzky sladkovodní (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880)
na Jindřichohradecku. - Findings of Freshwater Jellyfish (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880)
in Jindřichův Hradec district, the Czech Republic
....................................................................... 119-121
 

Všechny příspěvky v rubrikách Botanika, Mykologie a Zoologie podléhají pravidlům hodnocení podle
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE