Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 57/2017

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 57/2017

90,- Kč

Brož., 143 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x165 mm.
ISSN 0139-8172
ISBN 978-80-87311-84-4

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

BOTANIKA

Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXIII. -
Records of interesting and newplants in the South Bohemian flora XXIII.............................. 5-33

OCHRANA PŘÍRODY

Prach J.: Staré a památné stromy severní části chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. - Veteran trees
of the northern part of the Třeboňsko Protected Landscape Area........................................ 35-98

ZOOLOGIE

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních
Čechách IV. -Interesting and rare ornithological records in South Bohemia IV...................... 99-125

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Muška M. & Blabolil P.: Zajímavý nález mihule potoční (Lampetra planeri, Cephalaspidomor-
phi: Petromyzontiformes: Petromyzontidae) v Českých Budějovicích. - Notable record of brook
lamprey (Lampetra planeri, Cephalaspidomorphi: Petromyzontiformes: Petromyzontidae) in České
Budějovice town, Czech Republic.............................................................................................. 127-130

Muška M. & Kortan D.: Nově zjištěný výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis, Actinop-
terygii: Cypriniformes: Cobitidea) v přírodní památce Tůně u Špačků u Českých Budějovic. - New
record of weather loach (Misgurnus fossilis, Actinopterygii: Cypriniformes: Cobitidea) in Tůně
u Špačků Nature Monument near České Budějovice town................................................... 131-133

PERSONALIA

Papoušek T., Špinar P., Dvořák D. & Beran M.: Naše setkávání s čerstvým devadesátníkem
dr. Františkem Kotlabou v jeho rodných jižních Čechách..................................................... 135-137

Zikmundová H. & Jaroš J.: Zemřel doc. Ing. Karel Spitzer, CSc. (* 13. 10. 1939 -  † 27. 11. 2016)
.....................................................................................................................................................  138-140
 

Všechny příspěvky v rubrikách Botanika, Ochrana přírody a Zoologie podléhají pravidlům hodnocení
podle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE