Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 60/2020

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 60/2020

180,- Kč

Brožovaná vazba, 161 s., obr. a fotografie v textu, barevná fotografická příloha, formát 234x165 mm.
ISSN 0139-8172
ISBN 978-80-7646-008-9

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENS

Předmluva          5

BOTANIKA

Kunzová P., Lepší M. & Koutecký P.: Rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum
umbellatum agg.) v jižní části Čech. – Distribution of Ornithogalum umbellatum agg.
in thesouthern part of Bohemia             6 – 28

Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech
XXVI. – Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXVI        29 – 64


ZOOLOGIE

Mikeš V.: Zajímavé aspekty autekologie plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). – Interesting
aspects of hazel dormouse (Muscardinus avellanarius) autecology          65 – 70

Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních
Čechách VII. – Interesting and rare ornithological records in South Bohemia VII         71 – 98

Musil P. & Musilová Z.: Výskyt a hnízdění poláka malého na rybnících Třeboňska, Kardašovořečicka
a Soběslavska v letech 2004 –2019. – Occurrence and breeding of Ferruginous Duck on fishponds
near Třeboň, Kardašova Řečice and Soběslav towns in 2004 –2019           99 – 105

Pykal J.: Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) v jižních Čechách: historie a současnost.
– Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in South Bohemia: history and the present
distribution                    106 – 115

Mikeš V. & Černý L.: Potrava vlhy pestré (Merops apiaster) v jižních Čechách. – Diet of the
European Bee-eater (Merops apiaster) in South Bohemia           116 – 121
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Kozel P. & Kostanjšek F.: Šíření lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus Scop.; Coleoptera:
Cucujidae) v jižních Čechách. – New records of flat bark beetle Cucujus cinnaberinus Scop.
(Coleoptera: Cucujidae) in South Bohemia                   122 – 123

Mikeš V.: Svišť horský (Marmota marmota) na Šumavě v roce 1914. – Alpine Marmot (Marmota
marmota) in the Bohemian Forest in 1914                    124 – 126

Nováková N., Havlíček J. & Závora J.: Příspěvek ke složení potravy sokola stěhovavého (Falco
peregrinus) zimujícího v městském prostředí. – A contribution to the diet composition of the
Peregrine Falcon (Falco peregrinus) wintering in an urban environment                127 – 130

Prach J. & Prach M.: Tisy v rybníce Velký Tisý? Ověřeny jen borovice. – Yew trees in the Velký Tisý
pond? Verified only pine             131 –134
 

VARIA

Lepší P.: Obsah ročníků 51–60 (2011–2020) Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
Přírodní vědy. – Contents of volumes 51–60 (2011–2020) of the Journal of the South Bohemian
Museum in České Budějovice, Natural sciences                                                     135 – 145
 

PERSONALIA 

Čížková H., Květ J., Šimek L. & Havlíček J.: Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
(* 13. 7. 1952 – † 8. 5. 2019)             146 – 153

Pravda V.: RNDr. František Kotlaba, CSc. (* 20. 5. 1927 – † 11. 6. 2020)              154 – 156


ZPRÁVY O LITERATUŘE A RECENZE

Pošmourný K.: Ulrich Hauner, Gerhard Lehrberger & Matthias Brugger: Der Naturraum Bayerischer
Wald – Šumava in den Eiszeiten                157 – 159
 

ERRATA & CORRIGENDA

Errata příspěvku Mikeš V.: Příspěvek k rozšíření plcha velkého (Glis glis) v Česku. – Errata of
article of Mikeš V.: Contribution to the edible dormouse (Glis glis) distribution in Czechia     160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE