Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 63/2023

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 63/2023

290,- Kč

Brožovaná vazba, 123 s., obr. a fotografie v textu, formát 235x165 mm.
ISSN 0139-8172
ISBN 978-80-7646-033-1

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS
 

GEOLOGIE / GEOLOGY

Houzar S.(t), Cícha J. & Novák M.: Klinohumitové mramory s akcesorickými Zr-minerály od Volar
Šumava, moldanubikum) - Clinohumite marbles with accessory Zr-minerals from Volary (Šumava
Mountains,Moldanubianzone)
....................................................................................................... 5-20


BOTANIKA / BOTANY

Lepší, M., Lepší P. & Boublík K. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech
XXIX - Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXIX...................... 21-38
 

ZOOLOGIE / ZOOLOGY

Havlíček J. & Hnídková L.: Rozšíření a početnost hnízdní populace labutě velké (Cygnus olor)
v jižních Čechách v roce 2020 - Distribution and abundance of the breeding population of Mute
Swan (Cygnus olor) in the South Bohemia region in 2020.
........................................................ 39-58

Kubelka V., Havlíček J., Vlček J. & Hamáček L.: Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování
v jižních Čechách X - Interesting and rare ornithological records in South Bohemia X......... 59-75

Mikeš V., Bufka L., Hedrich J., Muláček R. & Zbytovský P.: Šíření mývala severního (Procyon
lotor
) v jižních Čechách - Range expansion of the Northern raccoon (Procyon lotor) in South
Bohemia.
.................................................................................................................................... 76-90

Poledník L., Poledníková K., Metz U., Metz T., Resch S., Resch C, Engleder T. & Anděra M.:
Occurrence of the Northern birch mouse (Sicista betulina Pallas, 1779) in Novohradské hory Mts. -
- Freiwald region - Výskyt myšivky horské (Sicista betulina Pallas, 1779) v oblasti Novohradské hory
- Freiwald
.................................................................................................................................... 91-104
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY / SHORT NOTES

Mikeš V. & Albert P.: Hnízdění husy velké (Anser anser) v submontánním výškovém stupni
v jižních Čechách - Greylag goose (Anser anser) breeding in the submontane zone in South
Bohemia
................................................................................................................................. 105-107

Mikeš V, Jakubec M. & Havlíček J.: Druhý zálet luňce šedého (Elanus caeruleus) do jižních Čech -
- Second record of black-winged kite (Elanus caeruleus) in South Bohemia...................... 108-111

Štrob D.: Nález rýhovce pralesního (Rhysodes sulcatus Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae)
na Třeboňsku - Recordofthewrinkledbarkbeetle(RhysodessulcatusFabriciusl787)(Coleoptera:Rhyso-
didae) in Třeboňsko region
.................................................................................................... 112-113

Vácha J. & Dolejšek V.: Nález mimořádně velkého spinelu z Křemžské kotliny - Exceptionally large
spinel from the Křemže region
............................................................................................... 114-115
 

PERSONALIA

Anděra M.: RNDr. Petr Zbytovský - půl století v Blatském muzeu.................................. 116-120

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE