Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu

Vláda ČR schválila usnesením č. 571/2003 ze dne 11.6.2003 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ( dále jen Koncepce )

Z úkolů, jimiž se naplňují záměr a cíle tohoto vládního dokumentu, vyplynulo i přijetí výše uvedeného materiálu jako prospěšného pro Jihočeský kraj a zabezpečení spoluúčasti krajské samosprávy při budování celostátního integrovaného systému péče o tradiční lidovou kulturu.

Rada Jihočeského kraje – ve smyslu výše citovaného materiálu v části B/4.2.6. – na svém jednání dne 29.6.2004 schválením materiálu č. 563/2004 stanovila usnesením č.544/2004/RK zřízení odborného pracoviště pro lidovou kulturu k 1.7.2004.

Vytvoření jihočeského odborného pracoviště coby odborného regionálního garanta, gestora a koordinátora umožňuje Jihočeskému kraji se velmi účinně zapojit do tohoto celonárodního programu, intenzivně se v rámci kooperace s ú)středními orgány, vědeckými a odbornými pracovišti i sítí dalších participujících partnerů ( neziskové organizace, neprofesionální kulturní aktivity… ) podílet nejen na národním rozvoji tradiční lidové kultury, ale současně programově, systematicky a koncepčně rozvíjet vlastní regionální strategii.

Konkrétní plán činnosti
Regionální odborné pro tradiční lidovou kulturu je odborným garantem péče o tradiční lidovou kulturu v daném regionu. Jako takové vykonává zejména následující činnosti:
-    Výkon funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště pro území kraje
-    Realizace dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinace jejího provádění na území celého kraje
-    Spolupracuje při identifikaci a zpracování záznamů o jevech tradiční lidové kultury
-    Spolupracuje s dobrovolnými dokumentátory ( zpravodaji ), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc
-    Vytváření speciální databáze
-    Poskytování metodické pomoci státní správě a samosprávě i ostatním odborným institucím v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu
-    Shromažďování dokladů o mimořádných hodnotných jedinečných projevech tradiční lidové kultury v kraji a informací o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury
-    Předkládání návrhů do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím krajského úřadu nebo Národního ústavu lidové kultury
-    Poskytování informací veřejnosti
-    Popularizace a prezentace shromážděných dokladů o projevech tradiční lidové kultury formou výstav a publikací, popř. iniciace této prezentace u dalších institucí v kraji
-    V rámci kraje koordinace (doporučení, výběr) předkládání projektů a požadavků  směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje, do grantových programů Ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových programů vyhlášených krajem.

Usnesení vlády České republiky ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

2.6.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Lock-Downův syndrom aneb Hlavně klid) - ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
10.6.2023

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Památník Jana Žižky z Trocnova a Archeoskanzen Trocnov (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
16.6.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Na správné adrese)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova