Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu

Vláda ČR schválila usnesením č. 571/2003 ze dne 11.6.2003 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ( dále jen Koncepce )

Z úkolů, jimiž se naplňují záměr a cíle tohoto vládního dokumentu, vyplynulo i přijetí výše uvedeného materiálu jako prospěšného pro Jihočeský kraj a zabezpečení spoluúčasti krajské samosprávy při budování celostátního integrovaného systému péče o tradiční lidovou kulturu.

Rada Jihočeského kraje – ve smyslu výše citovaného materiálu v části B/4.2.6. – na svém jednání dne 29.6.2004 schválením materiálu č. 563/2004 stanovila usnesením č.544/2004/RK zřízení odborného pracoviště pro lidovou kulturu k 1.7.2004.

Vytvoření jihočeského odborného pracoviště coby odborného regionálního garanta, gestora a koordinátora umožňuje Jihočeskému kraji se velmi účinně zapojit do tohoto celonárodního programu, intenzivně se v rámci kooperace s ú)středními orgány, vědeckými a odbornými pracovišti i sítí dalších participujících partnerů ( neziskové organizace, neprofesionální kulturní aktivity… ) podílet nejen na národním rozvoji tradiční lidové kultury, ale současně programově, systematicky a koncepčně rozvíjet vlastní regionální strategii.

Konkrétní plán činnosti
Regionální odborné pro tradiční lidovou kulturu je odborným garantem péče o tradiční lidovou kulturu v daném regionu. Jako takové vykonává zejména následující činnosti:
-    Výkon funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště pro území kraje
-    Realizace dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinace jejího provádění na území celého kraje
-    Spolupracuje při identifikaci a zpracování záznamů o jevech tradiční lidové kultury
-    Spolupracuje s dobrovolnými dokumentátory ( zpravodaji ), vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc
-    Vytváření speciální databáze
-    Poskytování metodické pomoci státní správě a samosprávě i ostatním odborným institucím v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu
-    Shromažďování dokladů o mimořádných hodnotných jedinečných projevech tradiční lidové kultury v kraji a informací o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury
-    Předkládání návrhů do Seznamu dědictví tradiční lidové kultury prostřednictvím krajského úřadu nebo Národního ústavu lidové kultury
-    Poskytování informací veřejnosti
-    Popularizace a prezentace shromážděných dokladů o projevech tradiční lidové kultury formou výstav a publikací, popř. iniciace této prezentace u dalších institucí v kraji
-    V rámci kraje koordinace (doporučení, výběr) předkládání projektů a požadavků  směřujících k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území kraje, do grantových programů Ministerstva kultury nebo jiných ústředních orgánů, popř. do grantových programů vyhlášených krajem.

Usnesení vlády České republiky ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Neděle)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

11.5.2021

Městský znak

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
11.5.2021

CO PŘINESLA DÁLNICE - Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
11.5.2021

Mincování v Českých Budějovicích

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)