Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu je specializovaným pracovištěm v rámci Jihočeského muzea, které bylo zřízeno Jihočeským krajem k 1. červenci 2004 na základě plnění vládního usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.

Jeho posláním je ochrana nadčasových hodnot vytvářených po celá staletí, jež tvoří základ české kulturní identity. Hlavní náplní pracoviště je zajištění metodické, prezentační a informační služby, zvláště v oblasti mapování a dokumentace lidové kultury na území Jihočeského kraje. V praxi se činnost projevuje v propagaci lidových obyčejů včetně folklóru, mapování lidových tvůrců a řemeslníků, a v neposlední řadě předávání těchto hodnot dalším generacím. Regionální pracoviště má za úkol sledovat především živou lidovou kulturu na jihu Čech.

V rámci její dokumentace věnuje pozornost jak reliktům tradiční lidové kultury, tak fenoménům ryze současným. Navzdory oddálení moderní společnosti od fází zemědělského a církevního roku přetrvávají prvky tradiční lidové kultury zejména v cyklu výroční obřadnosti (Vánoce, masopust, Velikonoce, poutě, dožínky atd.). Zvyky a obyčeje s těmito svátky spjaté nabývají nových forem a obsahů. Mnoho jich prošlo funkční proměnou, některé zanikly, některé byly v historicky nedávné době oživeny a opět nabývají na významu. Velkými změnami prochází rovněž rodinná obřadnost, provázející cyklus lidského života a s ním spojené přechodové rituály (narození, svatby, pohřby). Je silně ovlivněna moderním životním stylem a procesem individualizace společnosti.

Ve smyslu celostátní Koncepce pracoviště metodicky spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Ministerstvem kultury České republiky.

Kontakt

PhDr. Jan Šimánek

Jihočeské muzeum, Regionální odborné pracoviště pro lidovou kulturu

Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

tel.: 391 001 523

e-mail: simanek@muzeumcb.cz

Kompletní seznam publikací pracovníka je nahlédnutí zde


Důležité webové odkazy z oblasti tradiční lidové kultury

www.mkcr.cz
www.nulk.cz
www.lidovakultura.cz
www.lidovaremesla.cz

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova