2015

Jihočeské muzeumOdborná pracovištěRegionální odborné pracoviště pro lidovou kulturuSeznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje2015

2015

Usnesením č. 1032/2015/RK-72 Rada Jihočeského kraje schválila jako zápis nemateriálního statku Dudácké tradice jihočeském regionu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje

Dudácká kultura coby kulturní fenomén po staletí k jihočeské oblasti patřil a patří. Jihočeský region je právem na své dudácké tradice pyšný.  Byly a jsou přirozenou součástí lidové kultury nejen Strakonicka a celého Prácheňska, ale neodlučitelně patří i k oblasti Blat, Táborska, Kozácka, Doudlebska, Budějovicka, Jindřichohradecka, českého Horácka i poválečných jihočeských festivalů (Doudlebsko tančí a zpívá, 1958, které dnes pokračuje v rámci setkávání folklórních souborů při borovanském Borůvkobraní, Jihočeské slavností písní a tanců ve Strakonicích,1955) a vrcholí unikátním setkáním dudáků - Mezinárodním dudáckým festivalem ( MDF).

Pozn. Je nutno akceptovat, že národopisné vymezení „jižní Čechy" se nekryje s dnešním „úředním" rozsahem Jihočeského kraje

 

Plošné rozložení dudácké prezentace v jihočeském regionu je různorodé a individuální.

V oblasti Strakonicka coby oblasti s největším počtem dudáckých muzik patří k téměř běžným, v jiných oblastech či lokalitách díky iniciátorům místních akcí je pravidelně implicitně dostupná alespoň každoročně ( Mezinárodní folklórní festivaly v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Kovářově, Písku, U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí,

Doudlebské dožínky, borovanské Borůvkobraní, Setkání na Blatech v Ševětíně…); občané jihočeské metropole se s ní bohužel mohou setkat jen jedenkrát za 2 roky v rámci českobudějovické doprovodné akce MDF Hrály dudy. Dudácký repertoár pochopitelně v kulturní nabídce města nechybí, ale je víceméně závislý na příležitostných akcích jednotlivých pořádajících subjektů.

Dudácká kultura představuje nehmotný kulturní statek – v národním jazyce, specifické hudebnosti a ve všech svých historických podobách a rozmanitých projevech. Ve shodě s Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví je možné je považovat za jev lidového interpretačního umění. Za celou dobu své existence je uznáváno jako významný

kulturní a společenský fenomén.

Jako interpretační umění dudácká kultura je neodmyslitelně spojena i s profesionální řemeslnou a lidovou výtvarnou tvorbou (profese využívané při stavbě nástroje i jeho ozdobných prvků).

Zásluhu na udržování toho jihočeského kulturně společenského fenoménu mají především vedoucí souborů-dudáci, kteří si vychovávají své nástupce, aktivní hráči a pedagogové hudebních škol ve Strakonicích a Blatné i vyučující, kteří své zkušenosti předávají nezištně a bezplatně i lektoři odborných dudáckých akcí.

Nelze opomenout, že značný podíl na tom měli a mají i výrobci dud, organizátoři kulturních akcí a zájem nejen města Strakonice a dalších strakonických institucí, které si své „dudácké tradice“ opečovávají, ale i Jihočeského kraje, jenž

v rámci své dotační politiky dudácké aktivity podporuje a dalších kulturních organizací, zejména z řad muzeí, které si hlavně své etnografické a zvykoslovné akce bez dud ani nedokážou představit.

Nezanedbatelným aspektem je i podpora odboru regionální a národnostní kultury MK ČR.

Přílohy:

1- Jihočeský region a dudácká kultura.pdf

2 - Popis projektu.pdf

3 - Dudácké muziky a soubory s dudáckou muzikou.pdf

4 - K pramenům.pdf

5 - České dudy.pdf

6 - Dudy a  interpretace.pdf

7a -  Město Strakonice, MDF.pdf

7b - Jihočeský kraj - Muzeum středního Pootaví.pdf

7c -Jihočeský kraj - Jihočeské muzeum - Dudácká dílna.pdf

7d -  Jihočeský kraj - Jihočeské muzeum.pdf

8 - Dudy a budoucnost.pdf

9 - Literatura a prameny.pdf

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
10.10.2020

ZRUŠENO!! Císařský regiment – vojáci třicetileté války

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)