Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

2017

Usnesením č. 1090/2017/RK-24 dne 5. 10.2017 Rada Jihočeského kraje schválila zápis nemateriálního statku „Sedlická krajka“ do Seznamu nemateriálních statků.

Sedlická krajka - tradiční lidová technika výroby krajek

Tradiční lidové řemeslo paličkování se udržuje v Sedlici trvale od druhé poloviny 18. století do dnešních dnů.

První zmínka o krajkářství v Sedlici je z r. 1752, kdy panství v souvislosti se sňatkem získala Marie Ludmila Czerninová věnem. Právě ona začlenila výrobu krajek do způsobu roboty a starala se o kvalitu výrobků i o jejich odbyt. Vyslala dvě dívky, Alžbětu Blažkovou a Alžbětu Královou do v r. 1767 Marií Terezií založené první krajkářské školy ve střední Evropě. Odvádění roboty paličkováním krajek se v Sedlici drželo až do r. 1848. Paličkování se na Sedlicku věnovaly celé generace žen, mužů a dětí. Koncem 19. století zastavila úpadek krajkářství na Sedlicku Vlasta Stránecká, nová majitelka panství. Roku 1899 zřídila v Sedlici krajkářskou školu, najala prostornou místnost, opatřila vzory i potřebný materiál a na svůj náklad vydržovala i učitelku. Tou se staly střídavě sestry Dragounovy. V roce založení krajkářské školy se přihlásilo téměř 600 dívek a žen. Počet žákyň se pohyboval obvykle mezi 40 až 80. Protože Vlasta Stránecká nejen školu vydržovala, ale po několik let i vykupovala vyrobené krajky, které se jí však ne vždy dařilo všechny prodat, finančně se vyčerpala, a tak byla škola 18. června 1907 zestátněna. Krajky odebírala Rakouská společnost pro ženský domácký průmysl ve Vídni, od roku 1919 pak Státní ústav školský pro domácký průmysl v Praze.

Po letech nejrůznějších provizorních a pronajímaných prostor, byla v roce 1957 v Sedlici slavnostně otevřena nová Krajkářská škola, vystavená svépomocí. Paličkování se vyučovalo formou veřejných kurzů pro děti a dospělé. Po absolvování kurzu a po splnění základních osnov pro ručně paličkovanou krajku získaly krajkářky osvědčení. V r. 1999 byl zrušen Školský ústav umělecké výroby v Praze a s ním i jako státní instituce Krajkářská škola v Sedlici. Od školního roku 1999/2000 nabízelo SOU textilní a OU Strakonice tříletý učební obor Ruční krajkářka, který byl však již v následujícím roce pro nezájem nenávratně zrušen.

Mnohasetletá historie krajkářství v Sedlici, vývoj zajištění výuky a udržení tohoto tradičního lidového řemesla,  vedly v roce 2002 ke vzniku obecně prospěšné společnosti Sedlická krajka, která od r. 2007 zajišťuje v zájmovém kroužku při ZŠ výuku paličkování pro děti školního věku, pořádá kurzy paličkování pro dospělé zájemce, vytváří zázemí pro krajkářky. Výuka probíhá podle původních osnov státní krajkářské školy v jednotlivých krocích, které teprve při zvládnutí dané techniky a zručnosti a prokázání kvality upaličkované krajky umožní pokračovat dalším, vyšším krokem vzdělávání.

Od r. 2003 funguje díky předvstupnímu programu SAPARD zázemí pro krajkářky - obchůdek s potřebami pro krajkářky a s nabídkou hotových děl k prodeji. Záměrem města i o. p. s je udržení lidového řemesla, podpora uplatnění krajkářek a v neposlední řadě možnost přivýdělku ke zlepšení životní situace.

Od roku 2010 pořádají Město Sedlice a Sedlická krajka o.p.s. každé dva roky Krajkářské slavnosti, od roku 2012 spojené se soutěžním Bienále paličkované krajky. Soutěžní přehlídka má vždy dané téma pro věkové kategorie do 15 let a nad 15 let.

Sedlická krajka o.p.s. se zúčastňuje řady samostatných výstav, veletrhů a trhů, na kterých přibližuje toto tradiční řemeslo široké veřejnosti.

Krajkářská škola v Sedlici byla a je jediná na území Jihočeského kraje.

 

www.krajky-sedlice.cz

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.6.2024

České Budějovice na náladových fotografiích

Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice
5.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Světáci)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova