Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

2017

Usnesením č. 1090/2017/RK-24 dne 5. 10.2017 Rada Jihočeského kraje schválila zápis nemateriálního statku „Sedlická krajka“ do Seznamu nemateriálních statků.

Sedlická krajka - tradiční lidová technika výroby krajek

Tradiční lidové řemeslo paličkování se udržuje v Sedlici trvale od druhé poloviny 18. století do dnešních dnů.

První zmínka o krajkářství v Sedlici je z r. 1752, kdy panství v souvislosti se sňatkem získala Marie Ludmila Czerninová věnem. Právě ona začlenila výrobu krajek do způsobu roboty a starala se o kvalitu výrobků i o jejich odbyt. Vyslala dvě dívky, Alžbětu Blažkovou a Alžbětu Královou do v r. 1767 Marií Terezií založené první krajkářské školy ve střední Evropě. Odvádění roboty paličkováním krajek se v Sedlici drželo až do r. 1848. Paličkování se na Sedlicku věnovaly celé generace žen, mužů a dětí. Koncem 19. století zastavila úpadek krajkářství na Sedlicku Vlasta Stránecká, nová majitelka panství. Roku 1899 zřídila v Sedlici krajkářskou školu, najala prostornou místnost, opatřila vzory i potřebný materiál a na svůj náklad vydržovala i učitelku. Tou se staly střídavě sestry Dragounovy. V roce založení krajkářské školy se přihlásilo téměř 600 dívek a žen. Počet žákyň se pohyboval obvykle mezi 40 až 80. Protože Vlasta Stránecká nejen školu vydržovala, ale po několik let i vykupovala vyrobené krajky, které se jí však ne vždy dařilo všechny prodat, finančně se vyčerpala, a tak byla škola 18. června 1907 zestátněna. Krajky odebírala Rakouská společnost pro ženský domácký průmysl ve Vídni, od roku 1919 pak Státní ústav školský pro domácký průmysl v Praze.

Po letech nejrůznějších provizorních a pronajímaných prostor, byla v roce 1957 v Sedlici slavnostně otevřena nová Krajkářská škola, vystavená svépomocí. Paličkování se vyučovalo formou veřejných kurzů pro děti a dospělé. Po absolvování kurzu a po splnění základních osnov pro ručně paličkovanou krajku získaly krajkářky osvědčení. V r. 1999 byl zrušen Školský ústav umělecké výroby v Praze a s ním i jako státní instituce Krajkářská škola v Sedlici. Od školního roku 1999/2000 nabízelo SOU textilní a OU Strakonice tříletý učební obor Ruční krajkářka, který byl však již v následujícím roce pro nezájem nenávratně zrušen.

Mnohasetletá historie krajkářství v Sedlici, vývoj zajištění výuky a udržení tohoto tradičního lidového řemesla,  vedly v roce 2002 ke vzniku obecně prospěšné společnosti Sedlická krajka, která od r. 2007 zajišťuje v zájmovém kroužku při ZŠ výuku paličkování pro děti školního věku, pořádá kurzy paličkování pro dospělé zájemce, vytváří zázemí pro krajkářky. Výuka probíhá podle původních osnov státní krajkářské školy v jednotlivých krocích, které teprve při zvládnutí dané techniky a zručnosti a prokázání kvality upaličkované krajky umožní pokračovat dalším, vyšším krokem vzdělávání.

Od r. 2003 funguje díky předvstupnímu programu SAPARD zázemí pro krajkářky - obchůdek s potřebami pro krajkářky a s nabídkou hotových děl k prodeji. Záměrem města i o. p. s je udržení lidového řemesla, podpora uplatnění krajkářek a v neposlední řadě možnost přivýdělku ke zlepšení životní situace.

Od roku 2010 pořádají Město Sedlice a Sedlická krajka o.p.s. každé dva roky Krajkářské slavnosti, od roku 2012 spojené se soutěžním Bienále paličkované krajky. Soutěžní přehlídka má vždy dané téma pro věkové kategorie do 15 let a nad 15 let.

Sedlická krajka o.p.s. se zúčastňuje řady samostatných výstav, veletrhů a trhů, na kterých přibližuje toto tradiční řemeslo široké veřejnosti.

Krajkářská škola v Sedlici byla a je jediná na území Jihočeského kraje.

 

www.krajky-sedlice.cz

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

22.4.2023

Mezinárodní den památek 2023

České Budějovice (včetně hl. budovy Jihočeského muzea)
28.4.2023

Umění černé Afriky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova