Pěší pluk č. 91 České Budějovice

Jihočeské muzeumVojenské památky jižních ČechObnova pomníku 91. pěšího regimentuPěší pluk č. 91 České Budějovice

Pěší pluk č. 91 České Budějovice

Pěší pluk č. 91 (Infanterie – Regiment Nr. 91) vznikl 1. 1. 1883 sloučením po jednom praporu z pěších pluků č. 11. Písek a č. 75. Jindřichův Hradec, společně s prapory polních myslivců č. 24 Třeboň a 34. Salzburg. Prvním velitelem pluku se stal plk. Anton Rischanek. Čestná funkce majitele pluku zůstala nejprve neobsazena, od roku 1885 ji zastával polní podmaršálek (později polní zbrojmistr) Ludwig rytíř Fröhlich von Eimbach und Groara. V roce 1904 přešla na polního podmaršálka (později generála pěchoty) Huberta rytíře (od 1907 svobodného pána) von Czibulku. Nováčci k pluku rukovali z území nově vytvořeného doplňovacího okresu České Budějovice. Z počátku se pluk nacházel v Českých Budějovicích v mariánských kasárnách, v roce 1893 se přesunul do Ferdinandových kasáren v Praze – Florenci. V původní posádce zůstával vždy jeden z polních praporů a náhradní prapor. Po anexi Bosny a Hercegoviny byl jeden polní prapor odvelen na Balkán. V roce 1914 byl pluk dislokován následovně: velitelství v Praze, 2. a 3. polní prapor v Teodo u Boky Kotorské, 1., 4. polní prapor a náhradní prapor v Českých Budějovicích. Po vypuknutí I. světové války pluk odešel pod velením plk. Hermanna Ecchera ab Echo und Marienberg s pražskou 9. pěší divizí na srbskou frontu. 2. 6. 1915 přeložili 91. pěší pluk do Brucku nad Litavou a na jeho místo nastoupil maďarský 101. pluk. Ke konci války byl ve městě posádkou 25. pěší pluk z Lučence, tvořený většinou Maďary a Slováky, a 6. střelecký pluk z Chebu s převahou německého mužstva. Posádkový velitel měl k disposici i několik dělostřeleckých oddílů z Rakous a Štýrska a oddíl českých dělostřelců a pěšáků od 28. pěšího pluku. Po roce 1918 působil pěší pluk č. 91 v Českých Budějovicích pod svým původním označením až do provedení unifikace vojenských útvarů, a byl v říjnu 1920 sloučen s 1. střeleckým plukem „Mistra Jana Husi“ čs. legií z Ruska a domácím střeleckým plukem 29. v nový pěší pluk 1. „Mistra Jana Husi“.

Z historie pluku

Seznam padlých

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
17.10.2020

Archeoskanzen Trocnov - Mezinárodní den archeologie a Zvonařství ve středověku a dnes

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)