Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 23/2010

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 23/2010

130,- Kč

Brož., 341 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 cm.
ISSN 0231-8237

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Vladimír Prokop - Petr Menšík - Petr Šída: Nové doklady předneolitického osídlení Táborska —
Neue Hinweise auf vorneolithische Besiedlung im Gebiet um Tábor........................................... 5

Miroslav Dobeš - Rastislav Korený: Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí,
okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním
eneolitu — Die Höhensiedlung Malé Kolo bei Nalžovické Podhájí, Kr. Příbram. Ein
Beitrag zur Kulturcharakteristik des oberen und mittleren Moldaugebiets im mittleren
Endneolithikum............................................................................................................................. 25

Ondřej Chvojka - Jan John - Petr Menšík - Jaroslav Frána - Roman Křivánek: Hradec u Nuzic (okr.
České Budějovice). Hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy — Hradec bei Nuzice
(Kr. České Budějovice). Der Burgwall an der Mündung des Baches Židova strouha in die
Lužnice....................................................................................................................................... 53

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jaroslav Jiřík: Nové ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby
bronzové v jižních Čechách — Neue Einzelfunde der bronzezeitlichen Metallgegenstände in
Südböhmen ................................................................................................................................  73

Petr Krištuf: Výzkum mohylového pohřebiště „Hemery" (k.ú. Hvožďany, okr. Tábor) pomocí
geofyzikálních metod — Archaeological research of barrow cemetery „Hemery" (Cadastre
Hvožďany, Distr. of Tábor) through the use of geophysical methods........................................ 91

Michal Ernée - Lubor Smejtek: Mladobronzový depot (?) z Pyšel, okr. Benešov — Depotfund der
jüngeren Bronzezeit (?) aus Pyšely, Kr. Benešov (Mittelböhmen) ..........................................  111

Jan Michálek - Petr Zavřel: Výzkum pravěké mohyly (kenotafu) u Lipí, okr. České Budějovice —
Die Ausgrabung eines vorgeschichtlichen Grabhügels (Kenotaphs) bei Lipí im Kreis České
Budějovice ...............................................................................................................................  125

Josef Hložek - Petr Menšík: Pravěké a raně středověké osídlení na Malšicku u Tábora — Prehistoric
and Early Middle Ages settlement in the Malšice region (Tábor region) ...................................  143

Rudolf Krajíc: Hradiště Chýnov u Tábora. Archeologický výzkum 2007-2008 — Die archäologische
Untersuchung am Burgwall Chýnov bei Tábor in den Jahren 2007-2008................................. 155

Jaromír Beneš - Marek Parkman - Martin Pták - Tereza Šálková: Archeologický výzkum raně
středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury —
Archäologische Untersuchungen auf dem frühmittelalterlichen Burgwall „Na Jánu" in
Netolice....................................................................................................................................... 191

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jan Michálek: Nálezy rolniček v jižních Čechách — Neue
Schellenfunde aus Südböhmen................................................................................................. 205

Martin Pták: Nová lokalita 13. století na Kolinecku (okr. Klatovy) — Eine neue Fundstelle des 13.
Jahrhunderts bei Kolinec (Kr. Klatovy) ....................................................................................  221

Ladislav Čapek: Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic —
Contribution to the chronology of high medieval pottery from České Budějovice..................... 239

Roman Křivánek: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu v Praze v jižních Čechách
v letech 2007-2009 — Archaegeophysical surveys of the Institute of Archaeology in Prague
in South Bohemia 2007-2009..................................................................................................... 261

Krátké články

Rudolf Krajíc: Sezimovo Ústí I - Švehlova ulice čp. 66. Archeologický výzkum v historickém
centru města v roce 2009 — Sezimovo Ústí I - Švehlova Straße Nr. 66. Eine archäologische
Untersuchung innerhalb des Stadtkerns im Jahr 2009............................................................. 273

Rudolf Krajíc: První archeologický výzkum v Mladé Vožici — Die erste archäologische Grabung in
Mladá Vožice............................................................................................................................. 283

Ladislav Rytíř: Drobná keramická plastika ve sbírkách Milevského muzea — Kleine keramische
Plastiken aus der Sammlung des Museums in Milevsko............................................................. 291

Jiří Fröhlich - Jan Kypta: Nález raně novověké keramiky u Uzenic na Blatensku — Ein Fundkomplex
frühneuzeitlicher Keramik bei Uzenice im Gebiet von Blatná..................................................... 297

Diskuse, polemiky

Jaroslav Jiřík: Několik poznámek k článku Petra Krištufa - Prostorové struktury na mohylovém
pohřebišti na k.ú. Dražíc (okr. Písek) .......................................................................................  305

Rastislav Korený - Jaroslav Frána - Marek Fikrle: Diskuse k datování vybraných nálezů z hradiště
Hradec u Dobřejovic, okr. České Budějovice............................................................................. 309

Z nové literatury..................................................................................................................... 315

Zprávy....................................................................................................................................... 335

Seznam autorů........................................................................................................................ 343

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE