Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram
Nákupní košík

0

Přihlášení

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 25/2012

Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 25/2012

Brožovaná vazba, 326 s., obr. a fotografie v textu, formát 165x235 mm.
ISSN 0231-8237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

Články

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Vladimír Prokop - Petr Šída: Nové doklady pravěkého a raně středověkého osídlení na středním toku Lužnice — Neue Belege für die vor- und frühgeschicht- liche Besiedlung am Mittellauf der Lužnice ....... 5

Slavomil Vencl - Vlastimil Simota - Eva Bílková Šamalová - Jana Moravcová: Současný stav po¬ znání předneolitického osídlení okresu Pelhřimov — Der gegenwärtige Forschungsstand zur vorneolithischen Besiedlung im Kreis Pelhřimov .... 43

Jan John - Jan Eigner - Jiří Fröhlich - Tereza Šálková: Výšinné sídliště u Velké a další nové poznatky o eneolitických výšinných lokalitách na střední Vltavě — A hill-top site near Velká and new knowledges about Aeneolithic hill-top sites at Middle-Vltava river area ...... 63

Miloš Hlava - Veronika Klimešová Bačová: Nálezy z jižních Čech ze sbírky J. A. Jíry — Südböhmische Funde aus der Sammlung von J. A. Jíra ....... 83

Katarína Čuláková - Jan Eigner - Jiří Fröhlich - Milan Metlička - Milan Řezáč: Horské laténské sídliště na Šumavě. Prášily - Sklářské údolí, okr. Klatovy — Eine laténezeitliche Bergsiedlung im Böhmerwald. Prášily - Sklářské údolí, Kr. Klatovy ....... 97

Eduard Droberjar: Římské kolínkovité spony v Čechách — Römische Kniefibeln in Böhmen ..... 119

Ondřej Chvojka - Michal Lutovský - Jan John - Petr Menšík - Tereza Šálková - Zuzana Thomová: Hradiště Svákov u Soběslavi — Der Burgwall Svákov bei Soběslav ...... 133

Jiří Havlice: Středověké reliéfní dlaždice z Českého Krumlova — Mittelalterliche Relieffliesen aus Český Krumlov ....... 165

PetrBaierl - Josef Hložek - Petr Menšík: Zaniklá fortifikace (?) v lese Borečný u obce Rataje na Bechyňsku — Deserted fortification (?) in the Borečný wood near the village of Rataje (Bechyně region) ...... 179

Ladislav Čapek - Petr Baierl: Zjišťovací archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice — Sondagegrabungen in den abgegangenen mittelalterlichen Dörfern Prochod und Žďár im Velechvíner Wald, Kr. České Budějovice ...... 193

Veronika Hanušová - Zuzana Thomová: Pohřebiště a hmotná kultura u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích — Cemetery and materiál culture of the church of St. Nicholas in České Budějovice ....... 209

Roman Křivánek: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních Čechách v letech 2010-2011 — Archaeogeophysical surveys of the Institute of Archaeology in Prague in South Bohemia, 2010-2011 ..... 231


Krátké články

Jan John - Ivo Štěpánek: Nález spirálovité náušnice z přelomu starší a mladší doby železné na lokalitě Sedlec (okr. České Budějovice) — The Iron Age spiral earring from the site Sedlec (dist. České Budějovice) ....... 243

Jan Michálek: Laténské sídliště (dvorec) u Strakonic v jižních Čechách (dodatek - výzkum 1988-1989) — Eine laténezeitliche Siedlung (Gehöft) bei Strakonice in Südböhmen (Nachtrag zu den Grabungen der Jahre 1988 und 1989) ..... 249

Jan John: Indicie kovářské výroby na jižní akropoli oppida u Třísova (okr. Český Krumlov) — Possible evidence of blacksmith production on the south acropolis of oppidum Třísov (dist. Český Krumlov) ...... 259

Jaromír Beneš - Martin Pták - Miluše Dobisíková - Hana Hojerová - Petra Houfková - Pavla Ku- tílková - Marek Parkman - Tereza Šálková - Emanuel Žďárský: Výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích v krajinných, antropologických, genetických a artefaktuálních souvislostech: zpráva za sezónu 2011 — Die archäologischen Forschungen auf dem Burgwall „Na Jánu" in Netolice in Verbindung mit landschaftsökologischen, anthropologischen und genetischen Untersuchungen: ein Vorbericht aus dem Jahr 2011 ....... 265

Monika Hrušková - Martin Pták: Staronový nález z Českých Budějovic. Doplněk k nálezu román¬ ských šperků z roku 1937 — A new "old find" from České Budějovice. An addition to the find of Romanesque jewels from 1937 ....  279

Martin Pták - Jaroslav Jiřík - Tereza Šálková: Výzkum středověkého sídliště v ploše dnešního Nového rybníka na katastru Chřešťovic (okr. Písek) — Die Erforschung einer mittelalterlichen Siedlung innerhalb des heutigen sog. Neuen Teiches im Katastergebiet von Chřešťovice (Kr. Písek)... 283

 

Jubilea, vzpomínky

Rudolf Krajíc: Vzpomínka na doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. .......  294

Rudolf Krajíc: Vzpomínka na prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. ...... 299

Jiří Fröhlich - Ondřej Chvojka - Jan Michálek: Nedožité devadesátiny archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc. ...... 302

Z nové literatury ........ 304

Zprávy ...... 317

Seznam autorů .... 322

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE